Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2015/2016

Sprawdzian – 5 kwietnia 2016 roku przeprowadzono sprawdzian dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Sprawdzian składał się z dwóch części, część pierwsza obejmowała zadania z języka polskiego i matematyki a część druga – zadania z języka obcego.

            Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą.

Sprawdzian jest egzaminem powszechnym i obowiązkowym. Uczniowie z dysfunkcjami mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, określonych w Komunikacie dyrektora CKE. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu – wyrażone w procentach.

            Sprawdzian pełni głównie funkcję diagnostyczną i jego wynik nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

Egzamin gimnazjalny – 18,19 i 20 kwietnia 2016 r. przeprowadzono egzamin dla uczniów klas III gimnazjum, który składał się z części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, nowożytnego języka obcego.

            Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz części dotyczącej języka obcego nowożytnego.

            W części humanistycznej wydzielono przedmioty egzaminacyjne: język polski oraz historię i wiedzę o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mają formę zamkniętą i otwartą, natomiast zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie – zamkniętą.

            Część matematyczno-przyrodnicza obejmuje etap z zakresu matematyki oraz etap z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, a zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę tylko zamkniętą.

            Egzamin z języka obcego nowożytnego jest zdawany na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Uczeń dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków obcych nowożytnych z zastrzeżeniem, że zdający może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.

Do trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy uczeń natomiast do egzaminu na poziomie rozszerzonym mają obowiązek przystąpić uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Do trzeciej części egzaminu na poziomie rozszerzonym mogą przystąpić także pozostali zdający, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Trzecioklasiści, przystępujący do egzaminu na obu poziomach, rozwiązują zadania z tego samego języka obcego.

            Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych

kryteriów w całym kraju. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:

  1. języka polskiego;
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie;
  3. matematyki;
  4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
  5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
  6. języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku, gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

 

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w roku 2016

Nazwa placówki

Średni wynik w procentach

Część I

Część II

Język obcy

J. polski

Matematyka

SP Bąków

74,4%

62,2%

86,3%

SP Drogomyśl                 

65,0%

29,0%

63,0%

SP Pruchna

59,5%

49,8%

61,9%

SP Strumień

71,8%

47,6%

75,4%

SP Zabłocie

71,9%

46,9%

57,6%

GMINA

69,4%

48,6%

72,37%

POWIAT

70,9%

53,9%

73,06%

WOJEWÓDZTWO

69,5%

52,2%

71,49%

 

(wyniki dotyczą standardowego zestawu zadań)

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2016

 

I CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

 

 

2016

ŚREDNI WYNIK

Historia i WOS

J. polski

Gimnazjum Drogomyśl

58,7 %

72,0 %

Gimnazjum Pruchna

55,7 %

70,6 %

Gimnazjum Strumień

51,6 %

70,4 %

GMINA

53,47 %

70,71 %

POWIAT

56,44 %

68,90 %

WOJEWÓDZTWO

55,92 %

68,71 %

(wyniki dotyczą standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych)

II CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

 

2016

ŚREDNI WYNIK

Przyroda

Matematyka

Gimnazjum Drogomyśl

49,5 %

50,8 %

Gimnazjum Pruchna

50,5 %

47,9 %

Gimnazjum Strumień

46,5 %

44,8 %

GMINA

47,58 %

46,36 %

POWIAT

51,74 %

49,49 %

WOJEWÓDZTWO

50,76 %

47,78 %

(wyniki dotyczą standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych)

 

 

III CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

 

2016

ŚREDNI WYNIK

j. angielski poz. podstawowy

j. angielski poz. rozszerzony

j. niemiecki poz. podstawowy

Gimnazjum Drogomyśl

61,3 %

42,9 %

-

Gimnazjum Pruchna

49,4 %

29,8 %

-

Gimnazjum Strumień

54,5 %

35,1 %

52,6 %

GMINA

55,16 %

35,90 %

52,60 %

POWIAT

63,53 %

43,61 %

52,13 %

WOJEWÓDZTWO

65,33 %

45,22 %

57,93 %

(wyniki dotyczą standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych)

*egzamin z j. niemieckiego zdawało 5 uczniów

 

Dane zawarte w powyższych tabelach są zgodne ze szczegółowymi informacjami o wynikach sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych 2016 organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie oraz zweryfikowane na stronie: www.oke.jaworzno.pl.

 

 Dodał: DK
 
Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: październik

2021/10/2 2021/10/4 2021/10/6 2021/10/16 2021/10/17 2021/10/21 2021/10/22
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi