Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2016/2017

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) 19, 20 i 21 kwietnia 2017 roku po raz szesnasty odbył się ogólnopolski egzamin dla uczniów (słuchaczy) klas trzecich gimnazjów.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części – humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z zakresu języka obcego nowożytnego, ale każda z części egzaminu ma inną strukturę.

W części humanistycznej wydzielono następujące przedmioty egzaminacyjne: język polski oraz historię i wiedzę o społeczeństwie. Zadania znajdują się w dwóch odrębnych arkuszach, które uczniowie (słuchacze) wypełniają jednego dnia, ale w różnym czasie. Zadania z języka polskiego mają formę zamkniętą i otwartą, natomiast zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie – zamkniętą.

Część matematyczno-przyrodnicza obejmuje etap z zakresu matematyki oraz etap z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, a zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę tylko zamkniętą.

Egzamin z języka obcego nowożytnego jest zdawany na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Uczeń (słuchacz) dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego oraz ukraińskiego, z zastrzeżeniem, że zdający może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.

Do trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy uczeń (słuchacz), natomiast do egzaminu na poziomie rozszerzonym mają obowiązek przystąpić uczniowie (słuchacze), którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Do trzeciej części egzaminu na poziomie rozszerzonym mogą przystąpić także pozostali zdający, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Trzecioklasiści, przystępujący do egzaminu na obu poziomach, rozwiązują zadania z tego samego języka obcego.

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów w całym kraju.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:

  • języka polskiego;
  • historii i wiedzy o społeczeństwie;
  • matematyki;
  • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
  • języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku, gdy uczeń (słuchacz) przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje.Dodał: EF
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
luty 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: luty

2020/02/3 2020/02/5 2020/02/8 2020/02/10 2020/02/12 2020/02/16 2020/02/20 2020/02/22
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi