Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Strumień, którzy są zainteresowani dowozem ich dzieci do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Gmina Strumień zapewnia wszystkim dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na jej terenie bezpłatny transport oraz bezpłatną opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w którym realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki lub zwrot kosztów dojazdu do wyżej wymienionych placówek w przypadku zawarcia umów na dowóz indywidualny z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci niepełnosprawnych.
Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów dowozu jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r., poz. 910).

Rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani zorganizowaniem dowozu przez Gminę Strumień oraz rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani zwrotem kosztów dojazdu własnym samochodem są proszeni o złożenie wniosku.

Wzory wniosków opublikowane zostały na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Strumieniu pod adresem: www.strumien.bip.net.plw zakładce Druki do pobrania ->Referat Edukacjioraz można je otrzymać w Urzędzie Miejskim w Strumieniu.

Wnioski wraz załącznikami można składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu lub listownie. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Edukacji pod numerem telefonu 33 – 85 70 142.

PRZEPISY PRAWA:

  1. Dzieci uprawnione do dowozu – art. 32 ust. 6 i art. 39 ust 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
  2. Zasady dotyczące zwrotów kosztów jednorazowego przewozu– art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
  3.  Uchwała ws. określenia średniej ceny jednostkowej paliwa na rok szkolny 2020/2021

 

Wnioski do pobrania:

  1. WNIOSEK - zapewnienie dowozu ucznia niepełnosprawnego w roku szkolnym 2020-2021


Dodał: AB
 
Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: październik

2021/10/2 2021/10/4 2021/10/6 2021/10/16 2021/10/17 2021/10/21 2021/10/22
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi