Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Strumień, którzy są zainteresowani dowozem dziecka do przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej.

Gmina Strumień zapewnia wszystkim dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na jej terenie bezpłatny transport oraz bezpłatną opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w którym realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki lub zwrot kosztów dojazdu do wyżej wymienionych placówek w przypadku zawarcia umów na dowóz indywidualny z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci niepełnosprawnych.
Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów dowozu jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.).

 

Rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani zorganizowaniem dowozu przez Gminę Strumień są proszeni o złożenie wniosku w terminie do dnia 17 czerwca 2021 r.

 

Natomiast rodzice lub opiekunowie prawni zainteresowani zwrotem kosztów dojazdu własnym samochodem są proszeni o złożenie wniosku w sierpniu br.

 

Wzory wniosków opublikowane zostały na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Strumieniu pod adresem: www.strumien.bip.net.pl w zakładce Druki do pobrania -> Referat Edukacji oraz można je otrzymać w Urzędzie Miejskim w Strumieniu.

 

Wnioski wraz załącznikami można składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu lub listownie. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Edukacji pod numerem telefonu 33 85 70 142.

PODSTAWA PRAWNA: art. 32 ust. 6, art. 39 ust 4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r., poz. 910, z późn. zm.)

 

WNIOSKI:

  1. Wniosek o zapewnienie bezpłatnego dowozu ucznia niepełnosprawnego w roku szkolnym 2021/2022 (Termin składania: do 17 czerwca 2021 r.)
  2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego w roku szkolnym 2021/2022 - będzie dostępny od dnia 19 lipca 2021 r. (Termin składania: lipiec -sierpień 2021 r.)

 

Załączniki do pobrania:

 Dodał: AB
 
Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: październik

2021/10/2 2021/10/4 2021/10/6 2021/10/16 2021/10/17 2021/10/21 2021/10/22
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi