Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Ekoodpowiedzialni

 

 

Gmina Strumień od lat rozwija politykę dobrego sąsiedztwa z partnerskimi gminami z czeskiej strony. Dobra współpraca Gminy Strumień -Gimnazjum w Strumieniu i ZŠ z Šenova pozwoliła na realizację projektów „Razem odkrywamy świat”, „Śląsk nasza wspólna ojczyzna”.Dziś priorytetowe są kwestie dotyczące zmian klimatycznych, zanieczyszczenia powietrza, wykorzystywania, utylizowania odpadów, więc zjednoczone działania skupimy na ochronie środowiska. Wspólnie z partnerem czeskim opracowaliśmy projekt „Ekoodpowiedzialni”, którego główna zasada brzmi: poznać- zrozumieć- pokochać -chronić.


Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów i rodziców po obu stronach granicy przez edukowanie w zakresie gospodarki odpadami i wyrobieniu właściwych zachowań segregacji odpadów. Ważnym elementem wzmacniającym infrastrukturę integrującej się wspólnoty pogranicza będzie utworzenie po stronie polskiej i czeskiej ogrodów doświadczalnych, tzw.stref proekologiczno- zdrowotnych. Po stronie polskiej w ogrodzie powstanie
siłownia zewnętrzna, promująca aktywność i zdrowy tryb życia oraz odnawialne źródła energii, w której młodzież polska i czeska będzie uczestniczyćw warsztatach edukacyjno-prozdrowotnych oraz prowadzić je dla dzieci z SP i przedszkoli. Uczniowie z obu szkół będą pracować w grupach projektowych pod kierunkiem nauczycieli prowadzić obserwacje, badania, a ich wyniki przedstawiać na sesjach rady miasta oraz stronach internetowych szkół. Pozwoli
to na podjęcie wspólnych działań zmierzających do rozwiązania problemu. Pomocne w realizacji działań staną się zakupione tablety, zestaw interaktywny, wizualizer oraz przyrząd do badania wody. Korzystając z doświadczeń partnera we wdrażaniu rozwiązań energooszczędnych, planujemy zainstalowanie czujników ruchu instalacji elektrycznej, aby racjonalnie wykorzystywać energię. W działaniach przewiduje się także organizację dni projektowych, piknik ekologiczny, 2 konferencje, happening. Dopełnieniem projektu będzie jego komplementarna część po stronie czeskiej.


Cele:
Kształtowanie ekologicznej i prozdrowotnej postawy uczniów po obu stronach granicy - będą oni beneficjentami następujących celów bezpośrednich:
- zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów ich rodziców po obu stronach granicy poprzez utworzenie i zagospodarowanie przestrzeni w której powstanie ogród doświadczalny, tzw. strefa proekologiczno-zdrowotna;
- promowanie aktywności fizycznej w przestrzeni otwartej, która może stanowić wzór dla społeczności lokalnej;
- łamanie barier językowych;
- kształtowanie pracy w grupie transgranicznej;
- przygotowanie dni projektowych, happeningów;
- zwiększenie możliwości organizacyjnych szkoły poprzez wyposażenie jej w urządzenia nowoczesnej technologii;
- kształtowania krytycyzmu konsumenckiego;
- wyrobienie właściwych zachowań dotyczących segregacji odpadów i wykorzystywania energii odnawialnej;
- współpraca transgraniczna w oparciu o troskę o zasoby naturalne, miłość do małej ojczyzny;
- integracja społeczności na pograniczu.


Działania
Etap I: I 2013
Spotkania konsultacyjne „Z pasją do przyrody” przedstawicieli gminy Strumień, Gimnazjum w Strumieniu i ZŠ z Šenova, wyznaczenie celów i działań w projekcie.
Etap II: IX - XI 2013
Poinformowanie uczniów, rodziców i nauczycieli, społeczności lokalnej o projekcie po polskiej i czeskiej stronie. Tworzenie grup projektowych po obu stronach granicy. Po stronie polskiej grupy: ekologiczna - pogotowie interwencyjne, biologiczna, badawcza, techniczno-multimedialna. Inauguracja projektu "Piknik ekologiczny", w formie warsztatów na wolnym powietrzu, podczas których młodzież pol. i cz. będzie wspólnie wykonywać różnorodne prace edukacyjne, prowadzone będą prelekcje z wykorzystaniem tabletów. Przemarsz ulicami Strumienia - korowód promujący działania ekologiczne, w trakcie którego młodzież poprzez ulotki interwencyjne dotyczące ograniczenia niskiej emisji będzie budzić solidarność i troskę o środowisko.
Etap III: X 2013 - VI 2014
Wspólne prace młodzieży realizowane po obu stronach granicy, zbieranie materiałów, prowadzenie badań wody, przy wykorzystaniu przyrządu do badania, tabletów, wizualizera. Wyniki badań wymieniane są przez internet z partnerem oraz przedstawiane na sesjach rady miasta. Stworzenie po pol. i cz. stronie ogrodów doświadczalnych tzw. stref proekologiczno- zdrowotnych, w których młodzież pol. i cz. będzie uczestniczyć w warsztatach edukacyjno -prozdrowotnych. Na terenie ogrodu po polskiej stronie powstanie siłownia zewnętrzna promująca aktywność fizyczną, odnawialne źródła energii (lampy solarne), przeprowadzane będą na jej terenie warsztaty dotyczące ochrony
środowiska, segregowania śmieci dla dzieci ze SP i przedszkoli z wykorzystaniem koszy do segregacji śmieci. Organizowanie dni projektowych w Strumieniu i Šenovie, podczas których młodzież będzie prowadzić wspólne badania, grać w piłkę nożną, uczestniczyć w ogrodach w warsztatach prozdrowotnych, proekologicznych. Organizacja konferencji dla samorządowców i przedsiębiorców dotyczących problematyki ekologicznej.
Efektem transgranicznym projektu będzie zwiększenie świadomości ekologicznej młodzieży, dzieci SP i przedszkoli, rodziców. Podejmowane działania umożliwią zintegrowanie środowiska lokalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju i promowania pozytywnego wpływu człowieka na środowisko, a także integrację regionalną w terenach przygranicznych. Konferencje pozwolą na budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz upowszechnianie sprawdzonych wzorów przyjaznych dla środowiska. Projekt jest kolejnym elementem trwałości współpracy między młodzieżą, nauczycielami, przedstawicielami samorządów po polskiej i czeskiej stronie, to działanie na rzecz globalnego partnerstwa dla ekologii ponad granicami. Młodzież dzięki większej swojej świadomości wspólnie może podejmować działania na rzecz ochrony naszej Ziemi w myśl słów "Ziemia nie jest własnością człowieka. To człowiek należy do Ziemi". Ta uniwersalna zasada jest przesłaniem dla nas wszystkich i musimy ją wspólnie realizować ponad granicami i podziałami.
Nauczyciele
70 godz przez cały okres trwania projektu.
Do zadań nauczycieli będzie należało m.in: praca nad poszczególnymi zagadnieniami tematycznymi w grupach młodzieży, aktywizowanie uczniów, budowanie zdolności twórczych, kształcenie samodzielnej umiejętności
prezentowania swoich prac, pomoc przy pracach badawczych i doświadczeniach uczniów. Grupy tematyczne to:
ekologiczno-interwencyjna (Alina Budzik), która będzie prowadzić swoje działania interwencyjne dotyczące walki z degradacją środowiska, m.in. ograniczenia niskiej emisji poprzez zwiększenie swiadomości negatywnych skutków tego zjawiska oraz wskazanie alternatywnego źródła ciepła;
biologiczna (Halina Smol), m.in. badanie ekosystemów i interwencja dzikich wysypisk, wyniki tych badań bedą przedstwiane na sesjach rady miasta;
badawcza (Teresa Kajsztura), m.in. badanie zanieczyszczenia środowiska, wody, natężenia hałasu, monitoring kwaśnych opadów w regionie– wyniki badań przedstawiane będą na sesjach rady miasta i posiedzeniach komisji ochrony środowiskal
techniczno-multimedialna (Waldemar Krzysiek), m.in. prowadzenie strony internetowej, techniczne przygotowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży, opracowanie prezentacji multimedialnych z wynikami badań, wymiana wyników badań przez internet z partnerem czeskim.
Nauczyciele równiez będą koordynować współpracę z patrnerem czeskim, organizować konkursy, wspólnie z młodzieżą przygotowywać ulotki interwencyjne, harmonogram dnia projektowego, pomagać uczniom przy opracowaniu materiałów na sesje rady miasta oraz posiedzenia komisji ochrony srodowiska. Do ich zadań należeć będzie również przygotowanie i koordynowanie „Pikniku ekologicznego“, organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży ze SP i przedszkoli, a także rodziców z gminy Strumień. Zakres czynności nauczycieli zaangażowanych w projekt nie pokrywa sie z ich obowiązkami służbowymi.

 

Więcej informacji z realizacji projektu znaleźć można na stronie: www.gimnazjum.strumien.pl/index.php/podro-przez-historie4/ekoodpowiedzialniDodał: AMŻ
 
Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Strumieńscy gimnazjaliści na międzynarodowej konferencji

Uczniowie z pięciu państw: Austrii, Węgier, Czech, Słowacji i Polski uczestniczyli w konferencji podsumowującej projekt ekologiczny Junior Eco-Expert Project 2015, którego zadaniem jest upowszechnianie postaw proekologicznych wśród młodzieży.

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Młodzież poznawała Strumień

2 czerwca na terenie Strumienia odbyła się transgraniczna gra miejska „Poznaj Strumień” w której wzięła udział młodzież z Gimnazjum im. Powstańców Śląskich oraz uczniowie z partnerskiej szkoły w Czechach.

Międzynarodowa konferencja Ekoodpowiedzialnych i przedsiębiorców

Gimnazjum w Strumieniu w ramach projektu Ekoodpowiedzialni zorganizowało międzynarodową konferencję dla przedsiębiorców.

Dzień projektowy Ekoodpowiedzialnych

Miniony piątek,19 września 2014 r., był dniem Ekoodpowiedzialnych w Gimnazjum w Strumieniu. Wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami wzięli udział  w akcji „Sprzątanie Świata” koordynowanej przez panią Halinę Smol.

Gościnnie w Szenowie

Burmistrz Strumienia  Anna Grygierek wraz z dyrekcją i nauczycielami Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu gościli w zaprzyjaźnionej szkole z Czech, uczestnicząc w otwarciu arboretum - wykonanego w ramach projektu Ekoodpowiedzialni

Ekoodpowiedzialni nagrodzeni

Wyjątkowe wyróżnienie na skalę wojewódzką, mnóstwo pochwał, wyrazy uznania i 5 tysięcy złotych - to dorobek Ekoodpowiedzialnych z Gimnazjum im. Powstańów Śląskich w Strumieniu  w rankingu najbardziej EkoAktywnych.

 

Odbyła się konferencja samorządowców

W Gimnazjum im. Powstańców Śląskich odbyła się konferencja dla samorządowców z polskiej i czeskiej strony dotycząca ekologii i możliwości aplikowania wniosków w nowej perspektywie finansowania Unii Europejskiej 2014 -2020.

Ogród doświadczalny otwarty

W Gimnazjum im. Powstańców Śląskich otwarto ogród doświadczalny. Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się 19 maja br. W myśl hasła „umiesz szczepić drzewka? Zaszczep w młodzieży umiłowanie do przyrody! „

Ogród doświadczalny przy Gimnazjum w Strumieniu

Dobiegły końca prace przy Gimnazjum im. Powstańców Śląskich, gdzie 19 maja 2014 r. otwarty zostanie ogród doświadczalny.

Wiec ekologiczny w Strumieniu

W Strumieniu odbył się barwny wiec ekologiczny zorganizowany przez Gimnazjum im. Powstańców śląskich w związku z realizacja projektu EKOODPOWIEDZIALNI.


Powszechny Spis RolnyPowszechny Spis Rolny


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
sierpień 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: sierpień

2020/08/2 2020/08/7 2020/08/8
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi