Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Konferencja „Śląska wieś-rozwój przedsiębiorczości” 29-30.10.2015r.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

 

W dniach 29-30.10.2015r. w  Miejskim Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu odbyła się konferencja pn. „Śląska wieś-rozwój przedsiębiorczości” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Konferencja cieszyła się  dużym zainteresowaniem mieszkańców województwa śląskiego, którzy przez dwa dni brali udział w warsztatach, dyskusjach, prelekcjach i wizytach studyjnych.  Celem konferencji było promowanie przedsiębiorczości prowadzonej na wsi, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz aktywizacja mieszkańców województwa śląskiego pod kątem działalności pozarolniczej dzięki której możliwa jest poprawa jakości życia i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.  W czasie konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z potencjałem swojego regionu i dowiedzieć się jak wykorzystywać znane sobie tradycje i zwyczaje do promocji własnych ekologicznych produktów i miejsc, które umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.

Organizatorem konferencji była Gmina Strumień i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, a partnerami projektu byli: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie.

Konferencja odbyła się zgodnie z zaplanowanym programem:
Dzień I – 29.10.2015r.

1. Sprzedaż bezpośrednia jako element rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich   - p. dr inż. Małgorzata Bogusz Uniwersytet Rolniczy Kraków

2. Obsługa klienta i techniki sprzedaży - p. Iwona Wróbel - Olszak Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie     

3. Formy sprzedaży bezpośredniej produktów z gospodarstw rolnych  (przepisy prawne). - p. Iwona Wróbel - Olszak Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie

4. Przykłady zastosowania dobrych praktyk w sprzedaży bezpośredniej (przykłady z Polski oraz z krajów Europy) - p. Iwona Wróbel - Olszak Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie     

5. Sprzedaż okazjonalna żywności podczas imprez  – p. Agnieszka Zoń Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Oddział Bielsko-Biała

6. Zwiedzanie „Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój od kuchni czyli jak działamy”

Dzień II – 30.10.2015r.

1. Wizyta w Centrum Pasterskim, w  Bacówce -  tradycyjne produkty Regionalne Piotra i  Marii Kohut w Koniakowie

2. Zwiedzanie Galerii Sztuki Regionalnej „Chata na Szańcach” w Koniakowie

3. Zwiedzanie zagrody edukacyjnej  „Kozia Zagroda”  w Brennej połączona z pokazem wyrobu sera i warsztatem obróbki wełny

4. Wizyta u P. Czesława Kanafek w Bładnicach Dolnych – wytwórcy historycznych armat

5. Wizyta w  Agroturystyce „ Gajówka” w Bładnicach Dolnych wraz z podsumowaniem konferencji.

W związku z organizacją konferencji został wydany folder pt. „Śląska wieś-rozwój przedsiębiorczości” zawierający informacje na temat gminy Strumień, jej uwarunkowań, tradycji i podejmowanych inicjatyw, które są podstawą rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.  Z przebiegu konferencji powstał również reportaż fotograficzny.

 

 

 

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKRETARIATU REGIONALNEGO

KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Doświadczenia wynikające z funkcjonowania i działalności w Polsce w latach 2007-2013 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pokazują, iż dobrze działająca Sieć służy prawidłowemu przepływowi informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich. KSOW działała jako forum aktywnej wymiany wiedzy o dobrych praktykach i doświadczeniach we wdrażaniu programów i projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich, jak również wspiera administrację rządową i samorządową w realizacji zadań z zakresu rolnictwa i terenów wiejskich.
KSOW ma charakter otwarty. Zadaniem Sieci jest skupianie wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, w tym instytucji i organizacji pozarządowych oraz struktur administracji rządowej i samorządowej. W Polsce będą to struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Strukturę KSOW w Polsce zapewniają: jednostka centralna, jednostki regionalne, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (WODR) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR). Funkcję jednostki centralnej KSOW pełni Instytucja zarządzająca, czyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zgodnie z przepisami krajowymi upoważnił Fundację Pomocy dla Rolnictwa FAPA w drodze rozporządzenia do pełnienia tej funkcji. Jednostki regionalne umiejscowione są w samorządach województw. 
Sieć realizuje swoje zadania w oparciu o jeden Plan działania opracowany na okres wdrażania PROW 2014-2020, na podstawie dwuletnich Planów operacyjnych. Plan działania określa cele i priorytety KSOW do osiągnięcia aż do 2023 roku, zgodnie z zasadą n+3. Plan działania gwarantuje ciągłość realizacji działań przez cały okres wdrażania PROW 2014-2020.

Cele  KSOW ,  określone  w  PROW  2014-2020 i  w  art.  54  ust  2  rozp.1305/2013,  są następujące:

•    zwiększenie  udziału  zainteresowanych  stron  we  wdrażaniu  programów  rozwoju obszarów wiejskich,
•    podniesienie jakości wdrażania PROW,
•    informowanie  społeczeństwa  i  potencjalnych  beneficjentów  o  polityce  rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania,
•    wspieranie  innowacji  w  rolnictwie,  produkcji  żywności,  leśnictwie  i  na  obszarach wiejskich,
•    aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w  zakresie  rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.


W Województwie Śląskim Sekretariat Regionalny KSOW został utworzony w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W dniu 12 października 2015r. został zatwierdzony Plan działania KSOW na lata 2014-2020 oraz Plan operacyjny na lata 2014-2015. Na Plan operacyjny Województwa Śląskiego składają się operacje przyjęte do realizacji (własne oraz partnerów) oraz część informacyjno-promocyjna określona w Planie komunikacyjnym. Łączna kwota przeznaczona na Plan to 500.000,00 zł. Obecnie trwają przygotowania do utworzenia Planu operacyjnego na lata 2016-2017. Więcej informacji na stronie www.ksow.pl .

Lista operacji do realizacji w ramach Planu operacyjnego na lata 2014-2015 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Śląskiego.
-„Mszańskie smaki jesieni” – promocja zrównoważonego rozwoju w Gminie Mszana – Gmina Mszana
-„Śląska wieś – rozwój przedsiębiorczości” – Gmina Strumień
-„Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich” – Gmina Pilica
-„Przykład nowoczesnych działań krajów nadbałtyckich w zakresie przedsiębiorczości, inspiracją dla innowacyjnego myślenia i działania  młodzieży- wyjazd studyjny” - Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
- „Jak zostać przedsiębiorczym mieszkańcem wsi” - Stowarzyszenie Krzewienia Kultury i Dawnych Tradycji Gminy Wręczyca Wielka
- „Wyjazd studyjny połączony z organizacją spotkań informacyjnych z zakresu pszczelarstwa” - Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach
- Spartakiada KGW pt. „Jak się downi na dziedzinie bawióno”- Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej
- „Tradycje związane z Hołdymasem Gazdowskim” - Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka
- „Funkcjonowanie gospodarstw edukacyjnych i agroturystycznych na przykładzie Szwajcarii- wyjazd studyjny” - SR KSOW- działanie własne
- „Świetlica wiejska jako centrum integracji lokalnej – konferencja” - Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży  Wiejskiej w KatowicachDodał: AB
 
Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

W Strumieniu o przedsiębiorczości na terenach wiejskich


Unikalne produkty rękodzielnicze, smakołyki regionalne, miejsca o szczególnym charakterze – to wszystko nadaje niepowtarzalny klimat naszemu regionowi z którego można czerpać wiele korzyści. Jak wykorzystać unikalność i być przedsiębiorczym w śląskiej wsi? Na ten temat można się było dowiedzieć więcej podczas konferencji „Śląska wieś-rozwój przedsiębiorczości”, która odbyła się w Strumieniu.

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Zapraszamy na konferencję „Śląska wieś-rozwój przedsiębiorczości”

Gmina Strumień organizuje  konferencję pt. „Śląska wieś-rozwój przedsiębiorczości” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich . Konferencja odbędzie się w dniach 29-30.10.2015r. Celem konferencji będzie promowanie przedsiębiorczości prowadzonej na wsi,


Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: październik

2021/10/2 2021/10/4 2021/10/6 2021/10/16 2021/10/17 2021/10/21 2021/10/22
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi