Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2018-07-02

wyświetleń: 446

Czerwcowa sesja za nami

Za nami obrady czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Strumieniu. W sesji uczestniczyło 13 radnych.

Radni zapoznali się z informacją o działalności Burmistrza Strumienia Anny Grygierek oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strumieniu. Zgłaszali również interpelacje, zapytania i wnioski.

Tematem obrad była informacja o planowanej strukturze szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019, a także informacja o przewidzianych pracach remontowych w placówkach oświatowych w okresie letnim.

Radni zapoznali się z także z Informacją o propozycjach organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w: Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu i świetlicach środowiskowych, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Strumieniu oraz Hali Sportowej w Strumieniu. Zapoznali się też z ofertą wyjazdów wakacyjnych organizowanych w ramach Gminnych Programów Profilaktyki przez Parafialne Oddziały Akcji Katolickich w Strumieniu i Drogomyślu oraz zajęciami organizowanymi przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Drogomyślu w ramach Tygodnia Dobrej Nowiny.

Radni podjęli też uchwałę dotyczącą ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Strumień miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W uchwale przyjęto, że punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być położony bliżej niż 50 metrów od szkół, przedszkoli oraz kościołów. Podjęto też uchwałę ustalającą maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Strumień.

W dalszej części sesji Rada Miejska w Strumieniu podjęła uchwałę o umieszczeniu tablicy pamiątkowej na budynku Ratusza z okazji 500 rocznicy śmierci Mikołaja Brodeckiego dawnego właściciela Strumienia, który prawie czterdziestoletnimi rządami dla miasta i okolic przyczynił się rozkwitu miasta oraz rozwoju rzemiosła, gospodarki rybnej i wzbogacania się mieszkańców.

Rada Miejska w Strumieniu powołała skład doraźnej Komisji do wyłonienia kandydatów do wyróżnień „Zasłużony dla Gminy Strumień” oraz kandydata do Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka” przyznawanych z okazji Święta Niepodległości w składzie: Bronisław Pająk, Józef Rudol, Tadeusz Tolasz, Marian Staniek, Jarosław Szast, Cecylia Skowron i Maria Madziar. Zadaniem doraźnej Komisji jest wyłonienie nie więcej niż trzech kandydatów do nadania wyróżnień „Zasłużony dla Gminy Strumień” i jednego kandydata do wyróżnienia Laurem Gmin Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka”.

Podjęto uchwałę o obniżeniu wynagrodzenia Burmistrza Strumienia. Kwota wynagrodzenia przed obniżką netto 8 366,14 zł, po obniżce netto 7 159,73 zł.

Podjęte na sesji uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http: http://www.strumien.bip.net.pl/?c=227Dodał: AB
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi