Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2021-03-01

wyświetleń: 4390

Nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych w gminie Strumień

Informujemy, że w dniu 23 lutego 2021 r. Rada Miejska w Strumieniu podjęła uchwałę nr XXVIII.237.2021 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Od 1 kwietnia 2021r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy wyniesie 28,50 zł za osobę.  Zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami.

 

Dla osób, które pomimo ustawowego obowiązku, nie segregują lub niewłaściwie segregują odpady, stawka wyniesie 80,00 zł miesięcznie od osoby. Tak wysoka stawka powinna działać mobilizująco i zachęcać do rzetelnego segregowania śmieci.

 

Wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych, z uwagi na sytuację na rynku, nie omija żadnej z gmin. Wysokość stawki za odbiór odpadów, które ponoszą mieszkańcy podyktowana jest wynikiem postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów. W gminie Strumień z uwagi na wysoką stawkę zaoferowaną przez oferenta unieważniony został pierwszy przetarg w którym stawka w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosłaby 29,33 zł miesięcznie. 

 

Nowa obowiązująca od 1 kwietnia stawka wyliczona na podstawie oferty z drugiego przetargu wynosi 28,50 zł. Aby skorzystać z ulgi dla mieszkańców deklarujących kompostowanie bioodpadów, która wynosi 2 zł miesięcznie od osoby, należy złożyć  w urzędzie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której znajdują się odpowiednie pola dotyczące kompostowania. Druk deklaracji dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu oraz na stronie internetowej gminy http://strumien.pl/odpady-komunalne   

 

 

Obowiązująca obecnie stawka niestety jest wyższa niż w latach poprzednich. Na jej wzrost mają wpływ m.in.:

- coroczny wzrost płacy minimalnej oraz kosztów energii elektrycznej,

- duży wzrost opłaty za składowanie odpadów (w ciągu zaledwie 4 lat wysokość  opłaty środowiskowej wzrosła o 265%, z 74 zł do 270 zł za tonę składowanych odpadów),

- zwiększona ilość odpadów produkowanych przez mieszkańców,

- nowe obowiązki dla firm odbierających odpady w zakresie m.in. dostosowania miejsc zbierania odpadów do wymogów przeciwpożarowych i konieczności instalacji rozbudowanego monitoringu,

- problem ze zbytem odpadów segregowanych.

 

 

Zmianie uległa również forma płatności za odbiór odpadów. Do  końca 2020 roku gmina płaciła firmie stałą zryczałtowaną kwotę za odbiór odpadów ustaloną w przetargu, niezależnie od ilości odebranych w danym miesiącu odpadów. Od 2021 roku wszystkie samorządy zobligowane są przepisami prawa do zapłaty za faktycznie odebrane od swoich mieszkańców ilości (tony) odpadów. To z kolei oznacza, że stawka może być zmienna – jeśli będziemy generować coraz to większe ilości odpadów, stawka może ulec dalszemu wzrostowi. Dlatego tak ważne jest ograniczanie ilości produkowanych odpadów, zwłaszcza poprzez rzetelną segregację i  kompostowanie bioodpadów.

 

Przepisy prawa stanowią, że system gospodarowania odpadami w gminie powinien się samofinansować, co oznacza, że wpływy z opłat ponoszonych przez mieszkańców powinny pokrywać wszystkie koszty prowadzenia systemu gospodarowania odpadami. Przeznaczanie opłaty na inne cele jest niezgodne z prawem, co oznacza, że gmina nie może „zarobić” na opłatach uiszczanych przez mieszkańców.

 

Podpisanie umowy z wykonawcą konsorcjum firm: Sanit-Trans Sp. z o.o., Międzyrzecze Górne, PHU Operatus Marian Krajewski, Operatus Sp. z o.o. Spółka komandytowa planowane jest w pierwszej połowie marca.

 Dodał: AB
 
Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: październik

2021/10/2 2021/10/4 2021/10/6 2021/10/16 2021/10/17 2021/10/21 2021/10/22
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi