Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2020-05-13

wyświetleń: 254

Nowe możliwości dla MŚP

Końcem kwietnia została uruchomiona Pożyczka Płynnościowa z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jest to nowy fundusz pożyczkowy - kolejne działanie, przygotowywane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, w walce z pandemią i jej niepożądanym wpływem na gospodarkę.

 

Instytucją, która udziela tych pożyczek na terenie śląska jest Fundusz Górnośląski S.A., a szczegóły znajdziecie Państwo na stronie Funduszu: https://www.fgsa.pl/finansowanie/pozyczka-plynnosciowa-poir/

 

Wysokość jest ustalana indywidualnie, jednak łączna kwota Jednostkowej Pożyczki oraz łącznie wszystkich Jednostkowych Pożyczek, jaką może otrzymać jeden Ostateczny Odbiorca nie może przekraczać: 

 1. a) dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa,  ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok,  za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r.  lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo 
 2. b) 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo 
 3. c) jeżeli Odbiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Odbiorcy  o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

 

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:  

 1. a) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców, 
 2. b) zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy, 
 3. c) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., 
 4. d)  zatowarowanie, półprodukty itp., 
 5. e) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy i niepłacone na dzień  1 lutego 2020 r.

 

 • Pożyczki finansowane są to wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT,  bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT. 
 • Pożyczka płynnościowa jest połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. Oznacza to, że Pożyczkobiorca spłaca jedynie pożyczony kapitał – bez odsetek, prowizji, opłat dodatkowych.

 Pozostałe korzyści:

 • Półroczna karencja w spłacie – przedsiębiorca może zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania.
 • Wakacje kredytowe – raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych.
 • Brak wymogu wkładu własnego.
 • Okres spłaty do 6 lat.
 • Wydatkowanie środków Pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki.

 

 Przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich (MŚP) mogą skorzystać z nowouruchomionej oferty/programu Polskiego Funduszu Rozwoju Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm .

Finansowanie dla mikrofirm i MŚP opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu.

 

Wykaz banków współpracujących oraz szczegóły dofinansowania zamieszczono na stronie: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

 

Po spełnieniu określonych kryteriów wskazanych w dokumentacji oraz przez bank (w tym: utrzymanie działalności i utrzymanie zatrudnienia), po 12 miesiącach do 75 proc. wartości subwencji może zostać umorzone.

 Co bierze się pod uwagę:

- spadek przychodów ze sprzedaży
- ilość osób zatrudnionych (do wyliczenia wsparcia bierze się również pod uwagę osoby na umowach cywilno-prawnych)

 Maksymalne kwoty dostępnych Subwencji dla przedsiębiorców określają tabele, zawarte w Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym  "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm"  :

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf

 

 Środki z Subwencji Finansowej mogą zostać przeznaczone przez Beneficjenta wyłącznie na:

 ⁻          pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wynagrodzeń Pracowników,

⁻          kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego,

⁻          kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

⁻          wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym,

⁻          zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu;

 

Warto również śledzić aktualności zamieszczane na stronie https://dlagospodarki.slaskie.pl/ , gdzie przedstawione są dodatkowe możliwości adresowane do mikro, małych i średnich firm z województwa śląskiego.

 

 Dodał: AB
 
Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
czerwiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: czerwiec

2020/06/6 2020/06/7
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi