Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2015-02-20

wyświetleń: 1819

Odbędzie się sesja

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuje, że w dniu 26 lutego 2015 r. o godz. 15.oo w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu (Ratusz I piętro, pok. nr 7) – odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Strumieniu, z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawidłowości jej zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Wystąpienia gości.
4.    Informacja o działalności Burmistrza Strumienia w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Biura ds. Samorządu o pracach Rady w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Strumień za rok 2014.
8.    Informacja Komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Strumieniu dotycząca ochrony przeciwpożarowej za rok 2014.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strumień na lata 2015-2022.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na rok 2015.
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Strumień do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Strumień, a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strumień w 2015 roku”.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Strumieniu.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obwodów głosowania w gminie Strumień.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Strumień na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
19.    Informacja nt. przyznanych dofinansowań do wymiany źródeł ciepła, utylizacji azbestu za rok 2014.
20.    Zatwierdzenie protokołu z III sesji.
21.    Informacje, wolne głosy i wnioski.
22.    Zakończenie.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuję również, że 23 lutego 2015 r. o godz. 17.oo - w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu (Ratusz I piętro, pok. nr 7) - odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, na którym omawiane będą materiały na IV lutową sesję Rady Miejskiej.


Przewodniczący Rady
Czesław GREŃ

 Dodał: DK
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
grudzień 2019
PN WT ŚR CZ PT SB ND
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: grudzień

2019/12/6 2019/12/7 2019/12/8 2019/12/14 2019/12/15 2019/12/16
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi