Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2019-01-23

wyświetleń: 502

OGŁOSZENIE- Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuje, że w dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 16.oo w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu (Ratusz I piętro, pok. nr 7) – odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Strumieniu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawidłowości jej zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji.
 4. Wystąpienia gości.
 5. Informacja o działalności Burmistrza Strumienia w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Biura ds. Samorządu o pracach Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Strumień.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strumień na lata 2019-2026.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strumień na lata 2019-2026.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2019 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV.139.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania diet radnym za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, komisji, a także zwrotu kosztów podróży służbowych.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strumieniu na 2019 rok.
 18. Informacja przyznanych dofinansowań do wymiany źródeł ciepła, utylizacji azbestu za rok 2018 oraz plan na 2019 rok.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuję również, że 28 stycznia 2019 r. o godz. 16.oo - odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie materiałów na IV sesję Rady Miejskiej w Strumieniu.
 2. Informacja o planowanych na 2019 r. modernizacjach i remontach dróg.
 3. Informacje wolne głosy i wnioski.

 

 

Przewodniczący Rady

Czesław GREŃDodał: AB
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
sierpień 2019
PN WT ŚR CZ PT SB ND
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: sierpień

2019/08/7 2019/08/10 2019/08/11 2019/08/17 2019/08/23 2019/08/24
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi