Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2021-02-17

wyświetleń: 205

OGŁOSZENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuje, że w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, ul. Młyńska 14 – odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Strumieniu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawidłowości jej zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
 4. Informacja o działalności Burmistrza Strumienia w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Strumień.
 8. Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli za 2020 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strumień na lata 2021-2030.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2021 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Strumień na lata 2021-2025.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI.218.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Grzegorza Gorzoch dotyczącej podjęcia uchwały.
 15. Informacja o realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strumień w 2020 roku”.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuję również, że w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 14.00 – w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, ul. Młyńska 14 - odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Hali Sportowej w Strumieniu za 2020 rok wraz z informacją o planach na rok 2021.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu za rok 2020 wraz z informacją o planach na 2021 rok oraz informacją o ilości wypożyczeń i frekwencji.
 3. Rozpatrzenie materiałów na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Strumieniu.
 4. Informacja o udzielonych dotacjach dla jednostek OSP w 2020 roku.
 5. Informacja o pozyskanych środkach do budżetu w 2020 roku.
 6. Informacja dotycząca zasobu mieszkaniowego gminy.
 7. Informacje wolne głosy i wnioski.

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym proszę Sołtysów i Mieszkańców, którzy planowali udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej w Strumieniu o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.

 

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strumieniu będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Strumieniu.

Link do transmisji „na żywo”: https://www.youtube.com/user/GminaStrumien/live

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

 

Przewodniczący Rady

Czesław GREŃDodał: AB
 
Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
luty 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: luty

galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi