Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2021-10-20

wyświetleń: 209

OGŁOSZENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuje, że w dniu 26 października 2021 r. o godz. 16:00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, ul. Młyńska 14 – odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Strumieniu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawidłowości jej zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
 4. Wystąpienia gości.
 5. Informacja o działalności Burmistrza Strumienia w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Strumieniu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej położonej w Strumieniu – działka nr 109/3.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej położonej w Strumieniu – działka nr 994/77.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień dla części obszaru miejscowości Drogomyśl.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strumień na lata 2021-2030.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2021 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI.210.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Strumień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 18. Informacja o stanie realizacji inwestycji gminnych za 2021 rok.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady, Burmistrza oraz Wojewody Śląskiego na temat oświadczeń majątkowych złożonych w 2021 roku.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuję również, że w dniu 26 października 2021 r. o godz. 14:00 – w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, ul. Młyńska 14 - odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie materiałów na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Strumieniu.
 2. Omówienie założeń do budżetu na 2022 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Zapoznanie się z wnioskami z zebrań wiejskich w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok oraz pozostałymi wnioskami.
 4. Informacje, wolne głosy i wnioski.

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym proszę Sołtysów i Mieszkańców, którzy planowali udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej w Strumieniu o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.

 

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strumieniu będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Strumieniu.

Link do transmisji „na żywo”: https://www.youtube.com/user/GminaStrumien/live

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

 

 

Przewodniczący Rady

Czesław GREŃDodał: AB
 
Punktem szczepieńPunktem szczepień


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
grudzień 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: grudzień

2021/12/4 2021/12/6 2021/12/10 2021/12/20
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi