Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2021-11-23

wyświetleń: 274

OGŁOSZENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuje, że w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 16:30 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, ul. Młyńska 14 – odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Strumieniu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawidłowości jej zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV sesji.
 4. Wystąpienia gości.
 5. Informacja o działalności Burmistrza Strumienia w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 2480/14 położonej w Strumieniu.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad, na jakich przysługują przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Strumień diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania diet radnym za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, komisji, a także zwrotu kosztów podróży służbowych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Strumienia.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strumień z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strumień na lata 2021-2030.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2021 rok.
 17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuję również, że w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 14:00 – w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, ul. Młyńska 14 - odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie materiałów na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Strumieniu.
 2. Omówienie założeń do projektu budżetu gminy Strumień na 2022 rok z udziałem przedstawicieli OSP.
 3. Informacje, wolne głosy i wnioski.

 

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym proszę Sołtysów i Mieszkańców, którzy planowali udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej w Strumieniu o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i pozostanie w domach w celu ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu.

 

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strumieniu będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Strumieniu.

Link do transmisji „na żywo”: https://www.youtube.com/user/GminaStrumien/live

Zachęcam do wybrania takiej formy uczestnictwa w obradach.

 

 

Przewodniczący Rady

Czesław GREŃDodał: AB
 
Punktem szczepieńPunktem szczepień


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
grudzień 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: grudzień

2021/12/4 2021/12/5 2021/12/6 2021/12/10 2021/12/11 2021/12/14 2021/12/15 2021/12/20
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi