Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2017-12-25

wyświetleń: 557

Ogłoszenie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, ul. Młyńska 14 – odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Strumieniu, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawidłowości jej zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Wystąpienia gości.
4.Informacja o działalności Burmistrza Strumienia w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Biura ds. Samorządu o pracach Rady w okresie międzysesyjnym.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie cofnięcia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strumień na lata 2017-2023.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2017 rok.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strumień na lata 2018-2024.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Strumień na rok 2018 rok.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała.
20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu na prawach Powiatu Jastrzębie Zdrój.
21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strumień do roku 2032”.
23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia sprzeciwu wobec planowanej zmiany układu połączeń kolejowych na linii Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice – Cieszyn.
24.Informacja Burmistrza Strumienia w sprawie wydanych decyzji dotyczących wzrostu wartości nieruchomości oraz zgłoszonych żądań wypłaty odszkodowań dotyczących obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planów miejscowych.
25.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strumieniu.
26.Zatwierdzenie protokołu z XLI sesji.
27.Informacje, wolne głosy i wnioski.
28.Zakończenie.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuję również, że 27 listopada 2017 r. o godz. 15.oo w Galerii pod Ratuszem - odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, z następującym porządkiem obrad:
1.Rozpatrzenie materiałów na XLII sesję Rady Miejskiej w Strumieniu.
2.Przygotowanie planów pracy Komisji na 2018 r.
3.Informacje wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady
Czesław GREŃDodał: EF
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
grudzień 2018
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: grudzień

2018/12/1 2018/12/6 2018/12/9 2018/12/14 2018/12/15 2018/12/30
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi