Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2019-07-02

wyświetleń: 684

Stypendia dla uczniów w Gminie Strumień

Na wniosek Burmistrza Strumienia na majowej sesji Rada Miejska w Strumieniu podjęła:

  • uchwałę nr VIII.68.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;

oraz

  • uchwałę nr VIII.69.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 4239).

Dzięki takiemu działaniu w roku 2019 wyróżniający się uczniowie naszych szkół otrzymają dwa rodzaje stypendiów.

W pierwszej kolejność uczniowie zostaną nagrodzeni stypendiami motywacyjnymi, przyznanymi przez dyrektora szkoły.

Zgodnie z przyjętymi w szkołach regulaminami stypendialnymi – na wniosek wychowawcy klasy – uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen z klasyfikacji rocznej w danym roku szkolnym oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego, przyznano stypendium za wyniki w nauce. Dla uczniów ze średnią ocen do 5,39 kwota stypendium wyniosła 200 zł, natomiast dla uczniów ze średnią ocen od 5,40 i więcej – 240 zł.

Stypendium za wyniki w nauce zostało przyznane 196 uczniom.

Nie zapomniano również o uczniach, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe. I tak stypendium dla uczniów, którzy uzyskali osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie indywidualnym wyniosło 150 zł i było przyznawane uczennicy i uczniowi za najlepszy wynik w szkole we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego i przestrzeganie zasad „fair-play”.

Z kolei stypendium za osiągnięcia sportowe w kwocie 100 zł było przyznawane dla uczniów, którzy uzyskali osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie zespołowym za osiągnięcie I, II lub III miejsca co najmniej na szczeblu powiatowym oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego i przestrzeganie zasad „fair-play”.

Stypendium za osiągnięcia sportowe zostało przyznane 30 uczniom.

Na stypendia motywacyjne dla uczniów wypłacane przez szkoły zabezpieczono kwotę ponad 48 tyś. złotych.

W roku 2019 w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczniowie naszych szkół będą mogli – prócz stypendium dyrektora – uzyskać również stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia naukowe. Stypendium to udzielane będzie w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł.

O stypendium za wyniki w nauce mogą ubiegać się uczniowie, którzy po ukończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych spełnili łącznie następujące warunki:

  • uczeń lub absolwent szkoły podstawowej: w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów średnią arytmetyczną co najmniej 5,60 oraz reprezentował szkołę w roku szkolnym w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (z wyłączeniem konkursów artystycznych i sportowych),
  • uczeń lub absolwent gimnazjum: w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów średnią arytmetyczną co najmniej 5,50 oraz reprezentował szkołę w roku szkolnym w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (z wyłączeniem konkursów artystycznych i sportowych).

Natomiast o stypendium za osiągnięcia naukowe mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali w roku szkolnym tytuł laureata lub finalisty w konkursie przedmiotowym lub olimpiadzie przedmiotowej, co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

Wnioski o Stypendium Burmistrza Strumienia przedstawiciel ustawowy ucznia składa w Urzędzie Miejskim w Strumieniu, w terminie do dnia 15 lipca br.

Przewiduje się, że za rok szkolny 2018/2019 do Stypendium Burmistrza Strumienia zakwalifikuje się ok. 20 uczniów.

Druk wniosku oraz obowiązujące w zakresie stypendiów gminnych uchwały dostępne są pod linkiem: http://www.strumien.pl/stypendia-za-wyniki-w-nauce-i-osiagniecia-naukoweDodał: AB
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
listopad 2019
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: listopad

2019/11/5 2019/11/6 2019/11/7 2019/11/9 2019/11/11 2019/11/15 2019/11/16 2019/11/22 2019/11/25 2019/11/26
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi