Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2016-04-29

wyświetleń: 1830

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zbytków

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zbytków

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwały Nr IX.89.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zbytków

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Zbytków

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 9 maja 2016 r. do 8 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu, 43-246 Strumień, ul. Rynek 4, pokój nr 9, w godz. od 9.00 do 14.00 (w dniach pracy Urzędu Miejskiego w Strumieniu) oraz zamieszczony zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strumieniu (www.strumien.bip.net.pl)

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 2 czerwca 2016 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu, 43-246 Strumień, ul. Rynek 4, pokój nr 7.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu objętego wyłożeniem, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić:

-    na adres Urzędu Miejskiego w Strumieniu, 43-246 Strumień, ul. Rynek 4,

-    drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePuap         opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePuap z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2016 r.

 

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Strumieniu lub na jego adres lub drogą elektroniczną.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strumienia.

 

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Strumieniu lub na jego adres lub drogą elektroniczną.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strumienia.

 http://www.strumien.bip.net.pl/?c=8284

                                                                                                    Dodał: DK
 
Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: lipiec

2020/07/11 2020/07/18
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi