Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2020-09-28

wyświetleń: 2936

Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku

Od nowego roku zmieni się regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strumień. Zanim projekty stosownych uchwał trafiły pod obrady Rady Miejskiej, poddane zostały konsultacjom społecznym z mieszkańcami i konsultacjom z organizacjami pozarządowymi w trakcie, których nie wniesiono żadnych opinii i uwag.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strumień będzie dostosowany do nowych przepisów ustawowych. Najważniejszą zmianą jest  wprowadzenie dla wszystkich  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co oznacza, że nie będzie już wyboru między segregacją, a oddawaniem wyłącznie odpadów zmieszanych. Pojemniki (w które mieszkańcy będą się musieli zaopatrzyć sami) na popiół i bioodpady zastąpią dotychczasowe worki. Konieczność tej zmiany wynika z wpływających do Urzędu Miejskiego w Strumieniu informacji od prowadzących instalacje zagospodarowujące frakcje bioodpadów, które od 2021 roku nie będą przyjmować odpadów ulegających biodegradacji dostarczanych w workach. Jest również duży problem z zagospodarowaniem popiołu gromadzonego w workach,  gdyż ich ciężar budzi zastrzeżenie co do warunków pracy i przestrzegania BHP. W dodatku coraz częściej odbiorcy tego odpadu odmawiają przyjmowania popiołu w workach. Z uwagi na to, że ilość popiołu odebranego w 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyła się o około 30 procent, a nadmiar popiołu można w każdym momencie oddać do PSZOK, w celu minimalizowania kosztów zmieniona została częstotliwość jego odbioru. Od nowego roku odbierany będzie od października do kwietnia raz w miesiącu, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Dobrą wiadomością dla tych właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach jest zwolnienie z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady. Dodatkowo skorzystają oni z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł od osoby. Zwolnienie będzie obowiązywać od 2021 r. Warunkiem jest złożenie zmienionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. By obniżona stawka miesięczna została naliczona od stycznia 2021 r. deklarację należy złożyć do 10 lutego.

Deklarację można pobrać na stronie BIP pod linkiem: https://strumien.bip.net.pl/?c=11873 . Wydrukowane deklaracje dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Strumieniu. Pomoc przy wypełnianiu deklaracji można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat oraz pod nr. tel. 33 8570249

Zmieni się ilość przyjmowanych odpadów w PSZOK w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi   Do 400 kg na osobę  (w okresie 5 lat) będzie można przywieźć odpady budowlane i rozbiórkowe. Za każde przekroczone 100 kg trzeba będzie zapłacić 20 złotych.  Od nowego roku rocznie z posesji będzie można oddać na PSZOK  8 zużytych opon w ramach pobranej opłaty. Za każdą następną trzeba będzie zapłacić 5 złotych.

Poszerzony został katalog zbieranych odpadów o odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności chodzi tu o igły i strzykawki) oraz odpady tekstyliów i odzieży, które będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Informacja o konsultacjach społecznych proponowanych zmian zamieszczone były na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a ich wyniki ukazały się na łamach "Nowej Formacji" i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Warunkiem wejścia w życie przegłosowanych przez radnych uchwał jest ogłoszenie ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 Dodał: AB
 
Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: październik

2021/10/2 2021/10/4 2021/10/6 2021/10/16 2021/10/17 2021/10/21 2021/10/22
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi