Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Przebudowa drogi gminnej nr 611026S ulicy Zielonej w Strumieniu

 

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 611026S ulicy Zielonej w Strumieniu”

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Fundusz Dróg Samorządowych.

 

Koszty całkowite: 510.290,87 zł

Koszty kwalifikowalne: 396.767,34 zł

Wartość dofinansowania: 218.222,03 zł

 

 Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej nr 611026S ulicy Zielonej w Strumieniu. W ramach inwestycji na ul. Zielonej zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5,0 metrów (na włączeniu do drogi powiatowej ul. 1 Maja poszerzona zostanie do 5,5 metra), pobocze o szerokości 0,75 metra oraz zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową. Istniejące zjazdy będą utwardzone podbudową kamienną, a na to położona zostanie kostka betonowa. Zaprojektowano także odwodnienie poprzez zabudowę obustronnych kratek ściekowych, z których wody opadowe odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji deszczowej. Przebudowie poddana zostanie również studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej zlokalizowana pod chodnikiem przy ulicy 1 Maja.

 

Cele projektu i planowane efekty:

Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych: Droga gminna nr 611026S - ul. Zielona w Strumieniu łączy się z drogą powiatową nr 2666 S - ul. 1 Maja w Strumieniu, droga gminna nr 611026S - ul. Zielona w Strumieniu łączy się z drogą powiatową nr 2666 S - ul. 1 Maja w Strumieniu, która z kolei stanowi bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką DW 939. Ta natomiast łączy się z drogą krajową DK 81.

 

Wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego: Realizacja zadania pozwoli na podniesienie efektywności wykonywania zadań publicznych w obszarze działalności gospodarczej, oświatowo – wychowawczej, jak i w obszarze ochrony zdrowia.  Aspekty te ważne są dla społeczności lokalnej, a realizacja zadania pozytywnie wpłynie na zmniejszenie różnic społeczno – gospodarczych występujących na terenie gminy Strumień. Ponadto przy ulicy Zielonej mieszczą się tereny oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dlatego też wykonanie przebudowy przyczyni się do wzrostu atrakcyjności terenów przeznaczonych w przyszłości pod inwestycje.

 

Poprawa jakości życia mieszkańców: Przylegające tereny do ulicy Zielonej w Strumieniu w większości oznaczone są w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Realizacja zadania jest szczególnie istotna, gdyż przedmiotowa droga jest ulicą bez przejazdu, stanowi jedyną drogę dojazdową do budynków mieszkalnych oraz osiedla domów jednorodzinnych. Wykonanie przebudowy ulicy Zielonej zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Strumień, ale również poprawi dostępność komunikacyjną z i do centrum miasta.

 

Zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa: Realizacja przedmiotowego zadania pozwoli na zwiększenie mobilności mieszkańców gminy Strumień oraz poprawę dostępności do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.     

 

Ul. Zielona przed rozpoczęciem pracDodał: AB
 
Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Remont ul. Zielonej zakończony!

Remont ul. Zielonej w Strumieniu został zakończony. Jest powód do zadowolenia, gdyż droga ta przez ostatnie lata, mocno dawała się mieszkańcom we znaki. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Ruszają prace na ul. Zielonej w Strumieniu

W sierpniu rozpoczną się prace przy przebudowie drogi gminnej nr 611 025 S ulicy Zielonej w Strumieniu. Tak jak wcześniej informowaliśmy inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek o dofinansowanie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Gmina złożyła w ubiegłym roku.

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Ulica Zielona w Strumieniu z dofinansowaniem!

Ponad 350 tys. zł na remont ul. Zielonej pozyskała Gmina Strumień. Środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych.


Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: październik

2021/10/2 2021/10/4 2021/10/6 2021/10/16 2021/10/17 2021/10/21 2021/10/22
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi