Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu

Kandydaci których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularze wniosków dostępne są w placówkach wychowania przedszkolnego lub na stronach internetowych danego przedszkola. Wnioski należy złożyć zgodnie z przyjętym harmonogramem w dniach 24-28 lutego br. w sekretariacie przedszkola, w godzinach jego pracy (załącznik nr 1). Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym stanowią załącznik nr 2.

Zgłoszenia do klas I szkół podstawowych

Przypominamy rodzicom dzieci, które w tym roku szkolnym kończą edukację przedszkolną, że zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019 r., poz. 1148, z późn. zm.) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Zapisy do klas pierwszych w obwodowych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 na bieżąco prowadzone są przez dyrektorów szkół.

Rekrutacja na wolne miejsca w klasach I szkół podstawowych

Na podstawie art. 133 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają dyrektorzy szkół i przedszkoli.

 

Załącznik nr 1     - Harmonogram rekrutacji do przedszkoli.

Załącznik nr 2     - Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli.

Załącznik nr 3     - Harmonogram rekrutacji do klas I dzieci z poza obwodu szkoły.

Załącznik nr 4     - Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I dzieci z poza obwodu szkoły.

Załącznik nr 5        - Zarządzenie nr 410.2020 Burmistrza Strumienia z dnia 15 stycznia 2020 r.Dodał: LP
 
Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: październik

2021/10/2 2021/10/4 2021/10/6 2021/10/16 2021/10/17 2021/10/21 2021/10/22
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi