Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Usługi społeczne w Gminie Strumień

 

PROJEKT: „Usługi społeczne w Gminie Strumień” NR: WND – RPSL.09.02.05-24-01AA/20-002

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, a okres jego realizacji trwa od 01.03.2021 r. do 31.08.2022 r.

 

Projekt realizowany jest przez Gminę Strumień/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych .

 

Projekt jest skierowany do 70 osób (w tym 47 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych – zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa śląskiego w Gminie Strumień oraz 20 opiekunów faktycznych ww. osób (w tym 15 kobiet) zamieszkujących/ pracujących/ uczących się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie śląskim w Gminie Strumień.

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

 1. Dla potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:

 1. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (usługa opiekuńcza, porada psychologa/prawnika/dietetyka, usługa cateringowa, usługa fryzjerska/kosmetyczna, zapewnienie materiałów zużywalnych)

 2. usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych

 3. utworzenie mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspieranego

 4. utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego będą organizowane:

 • warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań
  w grupach

 • gimnastyka – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup

 • spotkania z lekarzami – pogadanki tematyczne

 • wyjścia do kina/teatru/na basen

 1. Dla opiekunów faktycznych zostanie utworzone Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, w ramach którego będą świadczone następujące usługi:

  1. szkolenia w tematach:

   1. Metody pielęgnacyjne – opieka nad osobą niesamodzielną.

   2. Sposoby aktywizowania podopiecznych.

   3. Metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci.

  2. spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i zespołów projektowych połączone z poradnictwem dot. projektu i wymianą doświadczeń

  3. wsparcie psychologa dla opiekunów faktycznych zgłaszających taką potrzebę mające na celu poprawę kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, m.in. poprzez wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami
   i nagromadzonym stresem.

  4. dyżury pracowników socjalnych z Ośrodków Pomocy Społecznej, w czasie których opiekunowie faktyczni będą mogli uzyskać informacje na temat źródeł wsparcia, pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych, wsparcia w kontaktach z instytucji pomocowych innych niż OPS.

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się w Regulaminie projektu.

 

Celem głównym projektu jest wzrost samodzielności u min. 70% z 70 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z Gminy Strumień w tym 47 K, 3 osoby niepełnosprawne (2K) poprzez m.in. mieszkanie wspomagane, usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania i Klub Seniora oraz zwiększenie kompetencji 20 opiekunów faktycznych (15 K) z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie 01.03.2021-31.08.2022

Planowane efekty realizacji projektu to:

 • wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych
 • poprawa dostępności usług społecznych kierowanych do osób niepełnosprawnych i/lub niesamodzielnych na terenie gminy Strumień
 • ograniczenie wykluczenia społecznego Uczestników projektu
 • stworzenie osobom niesamodzielnym możliwości prowadzania niezależnego życia
  w ich dotychczasowym środowisku społecznym
 • poprawa funkcjonowania uczestników projektu, którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości skorzystania z usług płatnych
 • zwiększenie wiedzy i kompetencji opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad podopiecznymi

Całkowita wartość projektu: 1 814 266,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 687 268,12 zł

Biuro projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zapytanie ofertowe z dnia 10.03.2021 r. na prace adaptacyjno-budowlane i remontowe nieruchomości przeznaczonej na mieszkanie wspomagane zlokalizowane w mieście Strumień https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/36713

 

 

 

 

 Dodał: AB
 
Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Kluby Seniora czekają– seniorze zapisz się i przyjdź!

To już ostatnie dni naboru do Klubów Seniora w gminie Strumień. Miło nam poinformować, że już początkiem czerwca odbędą się pierwsze zajęcia w Strumieniu, Pruchnej, Drogomyślu i Bąkowie. Seniorzy, którzy zadeklarują uczestnictwo  będą mogli skorzystać z atrakcyjnej oferty przygotowanej specjalnie dla nich.

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

W Strumieniu powstaje mieszkanie wspomagane

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień” trwają prace nad utworzeniem mieszkania wspomaganego dla dwóch osób. Będzie ono dedykowane osobom niesamodzielnym, niepełnosprawnym, które decydując się na zamieszkanie w tego typu lokalu będą mogły liczyć na opiekę i pomoc w  codziennym funkcjonowaniu.

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Rusza nabór do Klubów Seniora!

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu „Usługi społeczne w gminie Strumień” utworzone zostaną Kluby Seniora, które będą działały w czterech lokalizacjach na terenie gminy. Nabór rusza 6 kwietnia !

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Rozpoczynamy nabór do projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu od 01.03.2021 r. rozpoczął nabór do Projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień” który będzie prowadzony w okresie realizacji projektu do wyczerpania miejsc oraz w trybie ciągłym

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Strumieński projekt najlepszy

Gmina Strumień ma powody do dumy. Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zajął pierwsze miejsce na liście projektów z Subregionu Południowego  wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Jego wartość opiewa na 1 814 266,80  złotych!


Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: październik

2021/10/2 2021/10/4 2021/10/6 2021/10/16 2021/10/17 2021/10/21 2021/10/22
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi