Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Zmiany w odbiorze odpadów od 2021 roku

ZASADY ODBIORU ODPADÓW

 

Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzono następujące zmiany:

  • Wszyscy właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (nie ma możliwości zaznaczenia w deklaracji, że nie segreguje się odpadów).
  • Bioodpady (odpady kuchenne, trawa, liście itp.) są odbierane wyłącznie w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”. Bioodpady należy wrzucać bezpośrednio do pojemnika (bez worków). Bioodpady wystawione w workach, a także pojemniki, w których umieszczone zostaną worki z bioodpadami, nie będą odbierane. Częstotliwość odbioru bioodpadów nie uległa zmianie (tj. w okresie od kwietnia do października –raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie –raz w miesiącu).
  • Popiół jest odbierany wyłącznie w pojemnikach koloru szarego, oznaczonych napisem „Popiół”. Popiół wystawiony w workach, a także pojemniki, w których umieszczone zostaną worki z popiołem, nie będą odbierane. Popiół jest odbierany z następującą częstotliwością: w okresie październik – kwiecień raz w miesiącu, w pozostałym okresie raz na dwa miesiące.
  • Przez cały rok właściciele nieruchomości mogą dostarczać popiół oraz bioodpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się w sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu, Ks. Londzina 58.

 

PSZOK jest czynny:
Poniedziałek: 8:00-12:00
Środa: 14:00-18:00
Piątek: 12:00-16:00
Pierwsza sobota miesiąca: 8:00-12:00

  • Właściciel nieruchomości jednorodzinnej kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku jest uprawniony do skorzystania z ulgi. Ulga wynosi wynosić 1,00 zł miesięcznie od osoby. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strumieniu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której znajdują się odpowiednie pola dotyczące kompostowania. Nieruchomości, na których zadeklarowano posiadanie kompostownika oraz kompostowanie w nim bioodpadów będą podlegały kontroli w zakresie realizacji tych obowiązków.

 Druk deklaracji dostępny jest w załączeniu.

  • Zużyte opony z samochodów osobowych nie są już odbierane w trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Opony te są przyjmowane wyłącznie w PSZOK, w ilości 8 sztuk na nieruchomość na rok. Za każdą dostarczoną ponad limit oponę będzie pobierana opłata w wysokości 5,00 zł.

 

Informacja dotycząca pojemników na odpady:

Pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 840, posiadać szczelną klapę zamykającą, układ jezdny (koła) oraz być dostosowane do grzebieniowego systemu załadowczego (posiadać odpowiednie zaczepy). Pojemniki powinny być utrzymane w stanie technicznym umożliwiającym ich opróżnianie.

Nie wprowadzono limitów ilościowych odbieranych pojemników, dozwolone pojemności pojemników to m.in. 120l, 240l, 1100l. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie wyposaża nieruchomość w odpowiednią ilość pojemników.

 W GMINIE STRUMIEŃ NASTĘPUJĄCE ODPADY ODBIERANE SĄ W POJEMNIKACH:

- NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE,

- BIOODPADY,

- POPIÓŁ Z PALENISK DOMOWYCH.

POZOSTAŁE ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE, TJ. PAPIER, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE SĄ NADAL ZBIERANE I ODBIERANE W WORKACH, KTÓRE DOSTARCZA FIRMA ODBIERAJĄCA ODPADY.

 

UWAGA: W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kolorystyki pojemników na odpady, gmina Strumień informuje, że kolory te wynikają z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 10 maja 2021. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2021r., poz. 906).  Właściciele nieruchomości mają obowiązek oznakować obecnie używane pojemniki napisem wskazującym rodzaj odpadów, na jakie są przeznaczone. Na wymianę lub dostosowanie pojemników we właściwych kolorach rozporządzenie wyznacza czas do 30 czerwca 2022r.

 

 Dodał: AB
 
Pomoc dla ukrainyPomoc dla ukrainy Wakacje 2022 w Gminie StrumieńWakacje 2022 w Gminie Strumień


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
sierpień 2022
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: sierpień

2022/08/6 2022/08/7
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi