Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2022-11-23

wyświetleń: 160

OGŁOSZENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuje, że w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 16:30 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, ul. Młyńska 14 – odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Strumieniu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawidłowości jej zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLVIII sesji i XLIX uroczystej sesji.
 4. Wystąpienia gości.
 5. Informacja o działalności Burmistrza Strumienia w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII.312.2021 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu na 2022 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień na lata 2022-2030.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2022 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Strumień a Powiatem Cieszyńskim, w sprawie realizacji projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Strumień za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów oraz wydatków na oświatę.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady, Burmistrza oraz Wojewody Śląskiego na temat oświadczeń majątkowych złożonych w 2022 roku.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuję również, że w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 14:30 - w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu, ul. Młyńska 14 - odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie materiałów na L sesję Rady Miejskiej w Strumieniu.
 3. Informacje, wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie.

 

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strumieniu będzie prowadzona transmisja „na żywo” obrad sesji Rady Miejskiej w Strumieniu.

Link do transmisji „na żywo”: https://strumien.esesja.pl/

 

Przewodniczący Rady

Czesław GREŃDodał: LP
 
Pomoc dla ukrainyPomoc dla ukrainy


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
listopad 2022
PN WT ŚR CZ PT SB ND
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: listopad

2022/11/8 2022/11/11 2022/11/14 2022/11/18 2022/11/19 2022/11/25 2022/11/27 2022/11/28
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi