Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia nr 1752.2023

z dnia 04.04.2023 r.

 

OGŁOSZENIE  O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU O POKRYCIE KOSZTÓW ZABIEGÓW STERYLIZACJI LUB KASTRACJI PSÓW I KOTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY STRUMIEŃ

 

 Burmistrz Strumienia informuje o przystąpieniu do realizacji działań zmierzających do ograniczenia populacji zwierząt w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strumień w 2023 r.”

 

Dobrowolne zabiegi sterylizacji lub kastracji psów i kotów dostępne będą wyłącznie dla zwierząt, których właściciele lub osoby, pod których opieką zwierzęta się znajdują, mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Strumień.

 

Uprawnieni do skorzystania z możliwości pokrycia kosztów zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów są jedynie ich właściciele lub opiekunowie, którzy posiadają
i zgłaszają we wniosku co najmniej dwa zwierzęta
.

 

Na podstawie zatwierdzonego wniosku, wnioskodawca otrzyma talon – „skierowanie”, uprawniający do wykonania bezpłatnych zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów,
a w przypadku wniosków obejmujących zabieg u psów – dofinansowanie z budżetu Gminy wyniesie 75% kwoty zabiegu, natomiast koszt 25% kwoty zabiegu poniesie wnioskodawca, uiszczając opłatę we wskazanej w „skierowaniu” przez Gminę lecznicy.

 

W przypadku zgłoszenia do zabiegów psów, wymaga się aby wnioskodawca okazał dokument potwierdzający dokonanie opłaty od posiadanych psów, zgodnie z Uchwałą
Nr XV/113/2007 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 listopada 2007 r., na podstawie której stawka za posiadanie psa na terenie miasta Strumień wynosi 40,00 zł na rok, na terenie sołectw wynosi 30,00 zł na rok.  Zwolnienie z opłaty przysługuje  w przypadku:  posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania budynków położonych na nieruchomościach – po jednym na każdą nieruchomość oraz zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. 2023, poz. 70 ze zm.),
tj.: „Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

a) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

b) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;

d) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

e) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.”

 

W budżecie gminy Strumień zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na realizację zadań związanych ze sterylizacją lub kastracją psów i kotów. Zabiegi będą wykonywane na podstawie kompletnych i zatwierdzonych przez Urząd Miejski w Strumieniu wniosków, według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Strumieniu, do momentu wyczerpania w/w środków finansowych.

 

Wnioski należy składać w terminie od dnia 11.04.2023 r. do dnia 31.10.2023 r.

Wzór wniosku można pobrać:

– za pośrednictwem strony internetowej www.strumien.pl

– osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu, parter, pokój nr 3;

Kompletne wnioski w formie papierowej należy składać w Urzędzie Miejskim
w Strumieniu, ul. Rynek 4 w godzinach pracy Urzędu (tj. Pn., Wt. Czw. 730-1530; Śr. 730 – 1630; Pt. 730-1430) bądź za pośrednictwem placówki pocztowej na adres: Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4; 43-246 Strumień
.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strumieniu, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój nr 3 lub pod numerem telefonu 33 85-40-815.

Decyzję o sfinansowaniu  kosztów zabiegów podejmuje Burmistrz Strumienia.Dodał: AB
 
Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Strumień na lata 2023-2030+Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Strumień na lata 2023-2030+ Program czyste powietrzeJakość powietrza


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Pomoc dla ukrainyPomoc dla ukrainy Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
luty 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: luty

2024/02/13 2024/02/21 2024/02/29
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi