Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 1337.2022

z dnia 11.04.2022 r.

 

 

 Informacja o możliwości złożenia wniosku o pokrycie kosztów zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów ze środków budżetu Gminy Strumień

 

Burmistrz Strumienia informuje o przystąpieniu do realizacji działań zmierzających do ograniczenia populacji zwierząt w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strumień w 2022 r.”

Dobrowolne zabiegi sterylizacji lub kastracji psów i kotów dostępne będą wyłącznie dla zwierząt, których właściciele lub osoby, pod których opieką zwierzęta się znajdują, mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Strumień.

Uprawnieni do skorzystania z możliwości pokrycia kosztów zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów są jedynie ich właściciele lub opiekunowie, którzy posiadają
i zgłaszają we wniosku co najmniej dwa zwierzęta
.

Ponadto w przypadku zgłoszenia do zabiegów psów, wymaga się aby wnioskodawca okazał dokument potwierdzający dokonanie opłaty od posiadanych psów, zgodnie
z Uchwałą Nr XV/113/2007 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 listopada 2007 r., na podstawie której stawka za posiadanie psa na terenie miasta Strumień wynosi 40,00 zł na rok, na terenie sołectw wynosi 30,00 zł na rok.

Zwolnienie z opłaty następuje w przypadku:

1) posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania budynków położonych na nieruchomościach – po jednym na każdą nieruchomość;

oraz zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. 2019, poz. 1170 ze zm.) art. 18a ust. 2: „Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa; c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 

W budżecie gminy Strumień zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na realizację zadań związanych ze sterylizacją lub kastracją psów i kotów.

Zabiegi będą wykonywane na podstawie kompletnych i zatwierdzonych przez Urząd Miejski w Strumieniu wniosków, według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Strumieniu, do momentu wyczerpania w/w środków finansowych, określonych w uchwale w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strumień w 2022 r.”

Wnioski należy składać w terminie od dnia 20.04.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.

 

Wniosek można pobrać:

– za pośrednictwem strony internetowej www.strumien.pl

– osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu, parter, pokój nr 3;

 

Kompletne wnioski w formie papierowej należy składać w Urzędzie Miejskim
w Strumieniu, ul. Rynek 4 w godzinach pracy Urzędu (tj. Pn., Wt. Czw. 730-1530;
Śr. 730 – 1630; Pt. 730-1430) bądź za pośrednictwem placówki pocztowej na adres: Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4; 43-246 Strumień
.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strumieniu, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój nr 3 lub pod numerem telefonu 33 8570-142.

            Decyzję o sfinansowaniu  kosztów zabiegów podejmuje Burmistrz Strumienia.

 

 



Dodał: AB
 
Preferencyjny zakup węglaPreferencyjny zakup węgla Pomoc dla ukrainyPomoc dla ukrainy


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
luty 2023
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: luty

2023/02/20
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi