Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Informacje o jakości powietrza

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

25.04.2017 r. (wtorek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacji w Żywcu o 8%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

26.04.2017 r. (środa) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

26-27.04.2017 r. (środa, czwartek)

w Kotlinie Żywieckiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

* Mapka z prognozą oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

20.04.2017 r. (czwartek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

21.04.2017 r. (piątek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

21.04.2017 r. (piątek)

w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w środkowej części województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

22-23.04.2017 r. (sobota, niedziela)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra.

* Mapka z prognozą oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

17.04.2017 r. (poniedziałek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

18.04.2017 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

18-19.04.2017 r. (wtorek, środa)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

* Mapka z prognozą oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

12.04.2017 r. (środa)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

13.04.2017 r. (czwartek)godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

13-14.04.2017 r. (czwartek, piątek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

* Mapka z prognozą oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

10.04.2017 r. (poniedziałek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

11.04.2017 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

11-12.04.2017 r. (wtorek, środa)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

* Mapka z prognozą oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

09.04.2017 r. (niedziela)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Wodzisławiu Śląskim o 60%, Rybniku o 42%, Zabrzu o 24%, Żywcu o 2%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

10.04.2017 r. (pon.) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

10.04.2017 r. (poniedziałek)

w Bielsku-Białej, Kotlinie Żywieckiej i w północnej części województwa jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

11.04.2017 r. (wtorek)

w Kotlinie Żywieckiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra.

* Mapka z prognozą oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

06.04.2017 r. (czwartek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

07.04.2017 r. (piątek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

07-08.04.2017 r. (piątek, sobota)

w Kotlinie Żywieckiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

09.04.2017 r. (niedziela)

w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej, w środkowej części województwa oraz w Kotlinie Żywieckiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra.

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

04.04.2017 r. (wtorek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

05.04.2017 r. (środa) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

05.04.2017 r. (środa)

w aglomeracji górnośląskiej oraz w środkowej części województwa jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; na pozostałym obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom ozonu jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

06.04.2017 r. (czwartek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra.

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

03.04.2017 r. (poniedziałek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

04.04.2017 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

04.04.2017 r. (wtorek)

w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej i Częstochowie oraz w środkowej części województwa jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; na pozostałym obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom ozonu jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

05.04.2017 r. (środa)

w Częstochowie jakość powietrza będzie dobra; na pozostałym obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom ozonu, oraz w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej, Kotlinie Żywieckiej oraz w środkowej i południowej części województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana.

* Mapka z prognozą oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

02.04.2017 r. (niedziela)

wystąpiły przekroczenia ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacjach w Cieszynie o 5%, Dąbrowie Górniczej o 3%, Zabrzu o 2%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3).

03.04.2017 r. (pon.) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

03.04.2017 r. (poniedziałek)

w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej i Częstochowie jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; na pozostałym obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom ozonu jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

04.04.2017 r. (wtorek)

w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej, Częstochowie oraz w północnej i środkowej części województwa jakość powietrza będzie dobra; na pozostałym obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom ozonu jakość powietrza będzie umiarkowana.

* Mapka z prognozą oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

29.03.2017 r. (środa)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Katowicach o 60%, Dąbrowie Górniczej o 34%, Zabrzu o 24%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 16%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

30.03.2017 r. (czwartek)godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

30.03.2017 r. (czwartek)

w Kotlinie Żywieckiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

31.03.2017 r. (piątek)

w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej, w środkowej części województwa oraz w Kotlinie Żywieckiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra.

* Mapka z prognozą oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

28.03.2017 r. (wtorek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Zabrzu o 92%, Katowicach o 84%, Wodzisławiu Śląskim o 82%, Dąbrowie Górniczej o 78%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 50%, Rybniku o 40%, Gliwicach o 24%, Sosnowcu o 10%, Żywcu o 10%, Bielsku-Białej o 2%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

29.03.2017 r. (środa) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

29.03.2017 r. (środa)

w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej, w środkowej części województwa, w Częstochowie oraz w Kotlinie Żywieckiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

30.03.2017 r. (czwartek)

w środkowej części województwa wraz z aglomeracją rybnicko-jastrzębską, w Kotlinie Żywieckiej oraz miejscami w aglomeracji górnośląskiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra.

* Mapka z prognozą oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

27.03.2017 r. (poniedziałek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Wodzisławiu Śląskim o 188%, Rybniku o 152%, Zabrzu o 136%, Katowicach o 82%, Dąbrowie Górniczej o 74%, Gliwicach o 44%, Sosnowcu o 38%, Żywcu o 32%, Bielsku-Białej o 2%, Tychach o 2%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

28.03.2017 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

28.03.2017 r. (wtorek)

w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej, w środkowej części województwa, w Bielsku-Białej oraz w Kotlinie Żywieckiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

29.03.2017 r. (środa)

w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej, w środkowej części województwa, w Bielsku-Białej oraz w Kotlinie Żywieckiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; lokalnie w aglomeracji górnośląskiej jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

26.03.2017 r. (niedziela)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Wodzisławiu Śląskim o 54%, Rybniku o 28%, Zabrzu o 6%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

27.03.2017 r. (pon.) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

27.03.2017 r. (poniedziałek)

w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu; w części środkowej województwa i w aglomeracji górnośląskiej jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci; w Bielsku-Białej i w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

28.03.2017 r. (wtorek)

w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, w części środkowej województwa oraz lokalnie w aglomeracji górnośląskiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie zła; w Kotlinie Żywieckiej i w aglomeracji górnośląskiej jakość powietrza będzie dostateczna; w Bielsku-Białej jakość powietrza będzie umiarkowana; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

22.03.2017 r. (środa)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Zabrzu o 14%, Żywcu o 14%, Rybniku o 2%.

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

23.03.2017 r. (czwartek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

23.03.2017 r. (czwartek)

w Kotlinie Żywieckiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

24.03.2017 r. (piątek)

w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej, Kotlinie Żywieckiej, Bielsku-Białej oraz w środkowej i południowej części województwa śląskiego, ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

21.03.2017 r. (wtorek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 64%, Zabrzu o 42%, Wodzisławiu Śląskim o 34%, Żywcu o 26%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 14%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

22.03.2017 r. (środa) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

22.03.2017 r. (środa)

w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej, w środkowej części województwa i południowej wraz z Bielskiem-Białą oraz w Kotlinie Żywieckiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; w północnej części województwa wraz z Częstochową jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

23.03.2017 r. (czwartek)

w środkowej części województwa wraz z aglomeracją rybnicko-jastrzębską, w Kotlinie Żywieckiej, w północnej części województwa wraz z Częstochową oraz miejscami w aglomeracji górnośląskiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

20.03.2017 r. (poniedziałek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 16%, Wodzisławiu Śląskim o 12%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

21.03.2017 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

21.03.2017 r. (wtorek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; jedynie w Kotlinie Żywieckiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

22.03.2017 r. (środa)

w środkowej części województwa śląskiego, miejscami w aglomeracji górnośląskiej oraz w  Kotlinie Żywieckiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

12.03.2017 r. (niedziela)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Bielsku-Białej o 4%, Wodzisławiu Śląskim o 2%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

13.03.2017 r. (pon.) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

13.03.2017 r. (poniedziałek)

w środkowej części województwa śląskiego jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci; w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej, w południowej części województwa, w Kotlinie Żywieckiej, Bielsku-Białej i w Częstochowie jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; jedynie w części północnej województwa z wyłączeniem Częstochowy, jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

14.03.2017 r. (wtorek)

w środkowej części województwa śląskiego jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu; w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i miejscami w aglomeracji górnośląskiej jakość powietrza będzie dostateczna; w aglomeracji górnośląskiej, w południowej części województwa wraz z Bielskiem-Białą, w Kotlinie Żywieckiej i w Częstochowie jakość powietrza będzie umiarkowana; jedynie w części północnej województwa z wyłączeniem Częstochowy, jakość powietrza będzie dobra.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

          dr Jerzy Kopyczok

 BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

08.03.2017 r. (środa)    wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 104%, Bielsku-Białej o 10%, Wodzisławiu Śląskim o 10%, Gliwicach o 2%;
nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).
09.03.2017 r. (czwartek)godz. nocne i poranne    nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.


PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA
(w oparciu o indeks jakości powietrza*)
przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

09.03.2017 r. (czwartek)    w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej, Częstochowie, Kotlinie Żywieckiej oraz w środkowej części województwa jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.
10.03.2017 r. (piątek)    w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w środkowej części województwa śląskiego jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci; w aglomeracji górnośląskiej, Bielsku-Białej, Częstochowie, Kotlinie Żywieckiej oraz w północnej części województwa jakość powietrza będzie umiarkowana; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra.
* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

          dr Jerzy Kopyczok


 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

06.03.2017 r. (poniedziałek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacji w Wodzisławiu Śląskim o 22%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

07.03.2017 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

07.03.2017 r. (wtorek)

jakość powietrza w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i w Kotlinie Żywieckiej będzie dostateczna ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM10; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie umiarkowana ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM10; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

08.03.2017 r. (środa)

jakość powietrza w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, Częstochowie oraz lokalnie w aglomeracji górnośląskiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie dostateczna; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie umiarkowana.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

05.03.2017 r. (niedziela)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

06.03.2017 r. (poniedziałek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

06.03.2017 r. (poniedziałek)

w środkowej części województwa wraz z aglomeracją rybnicko-jastrzębską oraz w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

07.03.2017 r. (wtorek)

w środkowej części województwa wraz z aglomeracją rybnicko-jastrzębską, w Kotlinie Żywieckiej oraz lokalnie w aglomeracji górnośląskiej jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie umiarkowana; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

01.03.2017 r. (środa)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

02.03.2017 r. (czwartek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

02-03.03.2017 r. (czwartek, piątek)

w środkowej części województwa jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

27.02.2017 r. (poniedziałek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

28.02.2017 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

28.02.2017 r. (wtorek)

w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej, w Kotlinie Żywieckiej oraz w środkowej części województwa jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

01.03.2017 r. (środa)

w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, w Kotlinie Żywieckiej oraz w środkowej części województwa jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie umiarkowana; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dobra.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

23.02.2017 r. (czwartek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

24.02.2017 r. (piątek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

24-25.02.2017 r. (piątek - sobota)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń

26.02.2017 r. (niedziela)

jakość powietrza w obu aglomeracjach, w strefie środkowej województwa oraz w Kotlinie Żywieckiej będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, miejscami na ww. obszarach jakość powietrza może być dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, w strefie północnej i południowej województwa jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

21.02.2017 r. (wtorek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

22.02.2017 r. (środa) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

22-23.02.2017 r. (środa, czwartek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; lokalnie jakość powietrza może być umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

19.02.2017 r. (niedziela)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 128%, Wodzisławiu Śląskim o 76%, Zabrzu o 66%, Rybniku o 32%, Dąbrowie Górniczej o 20%, Gliwicach o 18%, Tychach o 4%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

20.02.2017 r. (pon.) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

20-21.02.2017 r. (poniedziałek, wtorek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; lokalnie jakość powietrza może być umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

15.02.2017 r. (środa)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych:

-  średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 1218%, Zabrzu o 958%, Wodzisławiu Śląskim o 654%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o  596%, Gliwicach o  582%, Sosnowcu o 510%, Dąbrowie Górniczej o 486%, Katowicach o 462%, Częstochowie o  456%, Tychach o 408%, Żywcu o 312%, Bielsku-Białej o 196%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 94%, Cieszynie o 34%;

-  średnich stężeń 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3) w Rybniku o 15%;

-  średnich stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3) w godzinach od 18 do 21 na stacjach komunikacyjnych w Częstochowie i Katowicach maksymalnie o 8% (Częstochowa) i 23% (Katowice)

Na stacjach w Częstochowie (stacja komunikacyjna), Gliwicach, Sosnowcu, Zabrzu,  Wodzisławiu Śląskim i Rybniku średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 300 µg/m3 – poziom alarmowy dla tej substancji; natomiast na stacjach w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Częstochowie (stacja tła miejskiego), Tychach i Żywcu średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 200 µg/m3 – poziom informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla tej substancji;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

16.02.2017 r. (czwartek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

17.02.2017 r. (czwartek)

w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej, Kotlinie Żywieckiej, Częstochowie oraz w środkowej części województwa śląskiego jakość powietrza będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum;

w Bielsku-Białej oraz południowej części województwa jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu;

w północnej części województwa jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci

18.02.2017 r. (piątek)

w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, Kotlinie Żywieckiej, Częstochowie oraz w środkowej części województwa śląskiego jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu; w Bielsku-Białej jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

14.02.2017 r. (wtorek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 638%, Rybniku o 532%, Wodzisławiu Śląskim o 418%, Bielsku-Białej o 368%, Katowicach o 326%, Zabrzu o 322%, Dąbrowie Górniczej o 310%, Tychach o 290%, Sosnowcu o 286%, Gliwicach o 284%, Cieszynie o 282%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 244%, Częstochowie o 158%, Ustroniu o 134%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 110%;

Na stacjach w Żywcu i Rybniku średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 300 µg/m3 – poziom alarmowy dla tej substancji; natomiast na stacjach w Wodzisławiu Śląskim, Bielsku-Białej, Katowicach, Zabrzu, Dąbrowie Górniczej, średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 200 µg/m3 – poziom informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla tej substancji;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

15.02.2017 r. (środa) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

15.02.2017 r. (środa)

w aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej, w części środkowej województwa, w Kotlinie Żywieckiej, w Bielsku-Białej i w Częstochowie, jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum;

lokalnie w części północnej i południowej województwa jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

16.02.2017 r. (czwartek)

w aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej, w części środkowej województwa, w Kotlinie Żywieckiej i w Częstochowie, jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; w Bielsku-Białej jakość powietrza będzie zła;  w północnej części województwa (z wyłączeniem Częstochowy) oraz południowej części województwa (z wyłączeniem Bielska-Białej i Kotliny Żywieckiej), jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

POWIADOMIENIE

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA

Zagrożenie

Przekroczenie wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3.

Data wystąpienia

14.02.2017

Obszar

aglomeracja rybnicko-jastrzębska: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory,

miasta: Bielsko-Biała,

powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski, bielski, cieszyński, żywiecki

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

W dniu 14.02.2017 r. (wtorek) w części środkowej województwa wraz z aglomeracją rybnicko-jastrzębską, w części południowej województwa wraz z Bielskiem-Białą i Kotliną Żywiecką, jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła, w aglomeracji górnośląskiej jakość powietrza będzie zła.

W dniu 15.02.2017 r. (środa) w części środkowej województwa wraz z aglomeracją rybnicko-jastrzębską, w Bielsku-Białej,  w Kotlinie Żywieckiej oraz miejscami w aglomeracji górnośląskiej, jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; w północnej części województwa wraz z Częstochową, lokalnie w aglomeracji górnośląskiej oraz na pozostałym obszarze południowej części województwa, jakość powietrza będzie zła.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 oraz powyżej 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

·      wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,

·      nie palenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

·      rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

14.02.2017

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach - prognoza jakości powietrza na kolejną dobę

Opracowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Publikacja powiadomienia

http://www.katowice.wios.gov.pl

 

 

 

 

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

13.02.2017 r. (poniedziałek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 420%, Ustroniu o 220%, Cieszynie o 180%, Bielsku-Białej o 160%, Wodzisławiu Śląskim o 116%, Zabrzu o 108%, Gliwicach o 98%, Rybniku o 68%, Dąbrowie Górniczej o 56%, Katowicach o 54%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 50%, Tychach o 42%, Częstochowie o 20%, Sosnowcu o 16%;

Na stacji w Żywcu średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 200 µg/m3 – poziom informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla tej substancji;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

14.02.2017 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

14.02.2017 r. (wtorek)

w części środkowej województwa wraz z aglomeracją rybnicko-jastrzębską, w części południowej województwa wraz z Bielskiem-Białą i Kotliną Żywiecką, jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum;

w aglomeracji górnośląskiej jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu;

w północnej części województwa wraz z Częstochową, jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

15.02.2017 r. (środa)

w części środkowej województwa wraz z aglomeracją rybnicko-jastrzębską, w Bielsku-Białej,  w Kotlinie Żywieckiej oraz miejscami w aglomeracji górnośląskiej, jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; w północnej części województwa wraz z Częstochową, lokalnie w aglomeracji górnośląskiej oraz na pozostałym obszarze południowej części województwa, jakość powietrza będzie zła.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

08.02.2017 r. (środa)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Gliwicach o 40%, Dąbrowie Górniczej o 36%, Rybniku o 16%, Wodzisławiu Śląskim o 16%, Zabrzu o 16%, Bielsku-Białej o 14%, Cieszynie o 10%, Katowicach o 10%, Żywcu o 10%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

09.02.2017 r. (czwartek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

09.02.2017 r. (czwartek)

w środkowej części województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu; w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w południowej części województwa wraz z Bielskiem-Białą i Kotliną Żywiecką, jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci; w aglomeracji górnośląskiej oraz w północnej części województwa wraz z Częstochową, jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

10.02.2017 r. (piątek)

w środkowej części województwa śląskiego wraz z aglomeracją rybnicko-jastrzębską oraz w  Kotlinie Żywieckiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum; w południowej części województwa jakość powietrza będzie zła; w Bielsku-Białej i aglomeracji górnośląskiej jakość powietrza będzie dostateczna; w północnej części województwa wraz z Częstochową jakość powietrza będzie umiarkowana.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

07.02.2017 r. (wtorek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach Wodzisławiu Śląskim o 56%, Rybniku o 34%, Gliwicach o 24%, Katowicach o 18%, Cieszynie o 14%, Zabrzu o 10%, Bielsku-Białej o 4%, Dąbrowie Górniczej o 4%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 2%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

08.02.2017 r. (środa) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

08.02.2017 r. (środa)

w części środkowej województwa wraz z aglomeracją rybnicko-jastrzębską oraz w Kotlinie Żywieckiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci; w aglomeracji górnośląskiej, w części południowej województwa wraz z Bielskiem Białą (z wyłączeniem powiatu żywieckiego) oraz w Częstochowie, jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; w północnej części województwa z wyłączeniem Częstochowy, jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

09.02.2017 r. (czwartek)

w części środkowej województwa wraz z aglomeracją rybnicko-jastrzębską ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu; w Kotlinie Żywieckiej oraz w aglomeracji górnośląskiej, jakość powietrza będzie dostateczna; w części północnej i południowej województwa wraz z Częstochową i Bielskiem-Białą, jakość powietrza będzie umiarkowana.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

06.02.2017 r. (poniedziałek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach Wodzisławiu Śląskim o 180%, Rybniku o 120%, Żywcu o 114%, Cieszynie o 70%, Katowicach o 68%, Gliwicach o 66%, Zabrzu o 62%, Tychach o 60%, Bielsku-Białej o 58%, Dąbrowie Górniczej o 46%, Sosnowcu o 34%, Ustroniu o 14%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 2%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

07.02.2017 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

07.02.2017 r. (wtorek)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; w części środkowej województwa wraz z aglomeracją rybnicko-jastrzębską oraz w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

08.02.2017 r. (środa)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana; w części środkowej województwa wraz z aglomeracją rybnicko-jastrzębską oraz w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza będzie dostateczna; w północnej części województwa wraz z Częstochową jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

05.02.2017 r. (niedziela)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach Zabrzu o 148%, Żywcu o 114%, Wodzisławiu Śląskim o 90%, Gliwicach o 82%, Rybniku o 76%, Bielsku-Białej o 74%, Dąbrowie Górniczej o 68%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 42%, Katowicach o 38%, Sosnowcu o 36%, Tychach o 20%, Cieszynie o 8%, Częstochowie o 2%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

06.02.2017 r. (pon.) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

06.02.2017 r. (poniedziałek)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci; w części  środkowej województwa oraz w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu; w północnej części województwa wraz z Częstochową, jakość powietrza będzie  umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

07.02.2017 r. (wtorek)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana; w części  środkowej województwa oraz w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej jakość powietrza będzie zła; lokalnie w aglomeracji górnośląskiej, w Bielsku-Białej oraz w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza będzie dostateczna.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

01.02.2017 r. (środa)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach Żywcu o 606%, Wodzisławiu Śląskim o 560%, Bielsku-Białej o 530%, Rybniku o 442%, Tychach o 440%, Zabrzu o 438%, Katowicach o 370%, Dąbrowie Górniczej o 344%, Ustroniu o 344%, Gliwicach o 340%, Sosnowcu o 340%, Cieszynie o 294%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 254%, Częstochowie o 186%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 120%;

Na stacjach w Żywcu, Wodzisławiu Śląskim, Bielsku-Białej, średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 300 µg/m3 – poziom alarmowy dla tej substancji; natomiast na stacjach w Rybniku, Tychach, Zabrzu, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Ustroniu, Gliwicach, Sosnowcu, średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 200 µg/m3 – poziom informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla tej substancji;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

02.02.2017 r. (czwartek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

02.02.2017 r. (czwartek)

w Częstochowie, Bielsku-Białej, aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej oraz w środkowej i południowej części województwa śląskiego, jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum;

w północnej części województwa jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

03.02.2017 r. (piątek)

w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w środkowej i południowej części województwa śląskiego, jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; w Bielsku-Białej, aglomeracji górnośląskiej oraz w północnej części województwa, jakość powietrza będzie zła; w Częstochowie jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

POWIADOMIENIE

o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU

Zagrożenie

Przekroczona wartość poziomu alarmowego 300 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

01.02.2017

Obszar

miasto Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój, powiaty: bielski, pszczyński, raciborski, wodzisławski, żywiecki

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

Najbardziej wrażliwe grupy osób powinny pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać się, pozostałe osoby powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

·         wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,

·         nie palenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

·         rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

02.02.2017

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach - prognoza jakości powietrza na kolejną dobę

Opracowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Publikacja

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/raporty.html#tresc

http://www.katowice.wios.gov.pl

 

         

                                          

 

                                                                                                                 

 

POWIADOMIENIE

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

31.01.2017 r. (wtorek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach Tychach o 288%, Bielsku-Białej o 246%, Dąbrowie Górniczej o 246%, Sosnowcu o 226%, Katowicach o 224%, Zabrzu o 164%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 154%, Gliwicach o 110%, Częstochowie o 108%, Wodzisławiu Śląskim o 106%, Żywcu o 100%, Rybniku o 90%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 82%, Cieszynie o 8%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

01.02.2017 r. (środa) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

01.02.2017 r. (środa)

w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum;

w części południowej województwa (z wyłączeniem powiatu żywieckiego), w Bielsku-Białej, aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej oraz w środkowej części województwa, jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu;

w północnej części województwa wraz z Częstochową, jakość powietrza będzie  umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

02.02.2017 r. (czwartek)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci; w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza będzie bardzo zła; lokalnie w aglomeracji górnośląskiej, w Bielsku-Białej, w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w środkowej części województwa, jakość powietrza będzie zła; w części południowej województwa (z wyłączeniem powiatu żywieckiego), a także w północnej części województwa (z wyłączeniem Częstochowy), jakość powietrza będzie  umiarkowana.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA

Zagrożenie

Przekroczenie wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3.

Data wystąpienia

30.01.2017

Obszar

powiat żywiecki

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

W dniu 30  stycznia 2017 r. (poniedziałek) w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; w Bielsku-Białej, Częstochowie, aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej i środkowej części województwa jakość powietrza będzie zła.

W dniu 31 stycznia 2017 r. (wtorek) jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie zła; lokalnie w aglomeracji górnośląskiej, Kotlinie Żywieckiej, oraz w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, jakość powietrza będzie bardzo zła.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 oraz powyżej 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

·      wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,

·      nie palenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

·      rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

30.01.2017

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach - prognoza jakości powietrza na kolejną dobę

Opracowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Publikacja powiadomienia

http://www.katowice.wios.gov.pl

 

 

POWIADOMIENIE

o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU

Zagrożenie

Przekroczona wartość poziomu alarmowego 300 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

29.01.2017

Obszar

powiat żywiecki

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

Najbardziej wrażliwe grupy osób powinny pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać się, pozostałe osoby powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

·         wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,

·         nie palenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

·         rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

30.01.2017

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach - prognoza jakości powietrza na kolejną dobę

Opracowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Publikacja

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/raporty.html#tresc

http://www.katowice.wios.gov.pl

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

29.01.2017 r. (niedziela)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

- 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 732%, Bielsku-Białej o 388%, Tychach o 286%, Sosnowcu o 284%, Dąbrowie Górniczej o 268%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 186%, Katowicach o 176%, Częstochowie o 160%, Zabrzu o 136%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 100%, Ustroniu o 82%, Gliwicach o 76%, Wodzisławiu Śląskim o 64%, Cieszynie o 44%, Rybniku o 26%;

- 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3) na stacji w Żywcu o 24%;

Na stacji w Żywcu, średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 300 µg/m3 – poziom alarmowy dla tej substancji; natomiast na stacji w Bielsku-Białej, średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 200 µg/m3 – poziom informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla tej substancji;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

30.01.2017 r. (pon.) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

30.01.2017 r. (poniedziałek)

w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum;

w Bielsku-Białej, Częstochowie, aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej i środkowej części województwa jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu;

w pozostałej części północnej i południowej województwa jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

31.01.2017 r. (wtorek)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie zła; lokalnie w aglomeracji górnośląskiej, Kotlinie Żywieckiej, oraz w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, jakość powietrza będzie bardzo zła; w części północnej i południowej (z wyłączeniem powiatu żywieckiego) województwa jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; w Częstochowie i Bielsku-Białej jakość powietrza będzie dostateczna.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

25.01.2017 r. (środa)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 222%, Wodzisławiu Śląskim o 200%, Cieszynie o 198%, Tychach o 190%, Ustroniu o  170%, Bielsku-Białej o 134%, Rybniku o 128%, Katowicach o 90%, Zabrzu o 82%, Gliwicach o  76%, Dąbrowie Górniczej o 74%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 42%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 40%, Częstochowie o  34%

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3)

26.01.2017 r. (czwartek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

26.01.2017 r. (czwartek)

w Bielsku-Białej, Kotlinie Żywieckiej oraz środkowej i południowej części województwa wystąpią przekroczenia poziomu informowania (stężenia PM10 wyższe niż 200 µg/m3), jakość powietrza będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum, w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej oraz Częstochowie jakość powietrza będzie zła, osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu, w północnej części województwa wystąpią znaczne przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia PM10 powyżej 50 µg/m3, jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci

27.01.2017 r. (piatek)

w Bielsku-Białej, Kotlinie Żywieckiej oraz środkowej części województwa wystąpią przekroczenia poziomu informowania (stężenia PM10 powyżej 200 µg/m3) jakość powietrza będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum,  w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej, Częstochowie oraz południowej części województwa jakość powietrza będzie zła, osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu,, a w północnej części województwa wystąpią znaczne przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia PM10  powyżej 50 µg/m3 jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci;

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

24.01.2017 r. (wtorek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 188%, Wodzisławiu Śląskim o 138%, Rybniku o 112%, Dąbrowie Górniczej o 98%, Tychach o 90%, Katowicach o 80%, Zabrzu o 80%, Cieszynie o 76%, Bielsku-Białej o 70%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 64%, Gliwicach o 64%, Ustroniu o 64%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 26%, Częstochowie o 18%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

25.01.2017 r. (środa) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

25.01.2017 r. (środa)

w Kotlinie Żywieckiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum; wystąpią przekroczenia poziomu informowania stężenia pyłu zawieszonego PM10 (200 µg/m3);

w aglomeracji górnośląskiej i środkowej części województwa śląskiego (powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski) jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu;

w Bielsku-Białej, południowej części województwa (z wyłączeniem powiatu żywieckiego) jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci;

w Częstochowie, aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz północnej części województwa jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

26.01.2017 r. (czwartek)

w  środkowej części województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie zła; w Bielsku-Białej, aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz południowej części województwa jakość powietrza będzie dostateczna; w Częstochowie, aglomeracji górnośląskiej oraz północnej części województwa jakość powietrza będzie umiarkowana.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

23.01.2017 r. (poniedziałek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Tychach o 236%, Żywcu o 200%, Dąbrowie Górniczej o 164%, Bielsku-Białej o 154%, Sosnowcu o 148%, Katowicach o 146%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 106%, Wodzisławiu Śląskim o 98%, Zabrzu o 90%, Częstochowie o 72%, Gliwicach o 68%, Rybniku o 46%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 44%, Cieszynie o 10%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

24.01.2017 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

24-25.01.2017 r. (wtorek, środa)

w Kotlinie Żywieckiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu;

w Częstochowie i północnej części województwa jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu;

na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

POWIADOMIENIE

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA

Zagrożenie

Przekroczenie wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3.

Data wystąpienia

23.01.2017

Obszar

powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

W dniu 23.01.2017 r. (poniedziałek) w Kotlinie Żywieckiej oraz w środkowej części województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie bardzo zła; w Bielsku-Białej, Częstochowie, aglomeracji górnośląskiej i południowej części województwa (z wyłączeniem powiatu żywieckiego) jakość powietrza będzie zła; w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej jakość powietrza będzie dostateczna; w północnej części województwa jakość powietrza będzie umiarkowana.

W dniu 24.01.2017 r. (wtorek) w aglomeracji górnośląskiej, Kotlinie Żywieckiej oraz w środkowej części województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie bardzo zła; wystąpią przekroczenia poziomu informowania stężenia pyłu zawieszonego PM10 (200 µg/m3);  w Bielsku-Białej i w południowej części województwa (z wyłączeniem powiatu żywieckiego) jakość powietrza będzie zła; w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i Częstochowie jakość powietrza będzie dostateczna; w północnej części województwa jakość powietrza będzie umiarkowana.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 oraz powyżej 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

·      wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,

·      nie palenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

·      rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

23.01.2017

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach - prognoza jakości powietrza na kolejną dobę

Opracowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Publikacja powiadomienia

http://www.katowice.wios.gov.pl

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

22.01.2017 r. (niedziela)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Zabrzu o 350%, Wodzisławiu Śląskim o 322%, Tychach o 290%, Gliwicach o 276%, Rybniku o 168%, Katowicach o 144%, Żywcu o 126%, Dąbrowie Górniczej o 90%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 86%, Bielsku-Białej o 64%, Sosnowcu o 62%, Częstochowie o 56%;

Na stacjach w Zabrzu, Wodzisławiu Śląskim, średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 200 µg/m3 – poziom informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla tej substancji;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

23.01.2017 r. (pon.) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

23.01.2017 r. (poniedziałek)

w Kotlinie Żywieckiej oraz w środkowej części województwa śląskiego (powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski) ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum; wystąpią przekroczenia poziomu informowania stężenia pyłu zawieszonego PM10 (200 µg/m3);

w Bielsku-Białej, Częstochowie, aglomeracji górnośląskiej i południowej części województwa (z wyłączeniem powiatu żywieckiego) jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci;

w północnej części województwa jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

24.01.2017 r. (wtorek)

w aglomeracji górnośląskiej, Kotlinie Żywieckiej oraz w środkowej części województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie bardzo zła; wystąpią przekroczenia poziomu informowania stężenia pyłu zawieszonego PM10 (200 µg/m3); w Bielsku-Białej i w południowej części województwa (z wyłączeniem powiatu żywieckiego) jakość powietrza będzie zła; w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i Częstochowie jakość powietrza będzie dostateczna; w północnej części województwa jakość powietrza będzie umiarkowana.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

         

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

18.01.2017 r.

(środa)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 206%, Bielsku-Białej o 54%, Gliwicach o 54%, Dąbrowie Górniczej o 40%, Zabrzu o 40%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 28%, Katowicach o 26%, Rybniku o 18%, Wodzisławiu Śląskim o 14%

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3)

19.01.2017 r. (czwartek)godz. nocne  poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA (w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

19.01.2017 r. (czwartek)

na większości obszaru województwa śląskiego wystąpią znaczne przekroczenia stężenia PM10

(50 µg/m3) - jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, w strefie północnej województwa oraz w aglomeracji górnośląskiej wystąpią przekroczenia stężenia PM10 (50 µg/m3) - jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu

20.01.2017 r. (piątek)

na większości obszaru województwa wystąpią przekroczenia stężenia PM10 (50 µg/m3), jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, w strefie środkowej i południowej województwa, w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz lokalnie w aglomeracji górnośląskiej wystąpią znaczne przekroczenia stężenia PM10 (50 µg/m3) - jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

POWIADOMIENIE

o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania o ryzyku wystąpienia stanu alarmowego

 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU

Zagrożenie

Przekroczona wartość poziomu informowania 200 µg/m3 o ryzyku wystąpienia stanu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

19-20.01.2017

Obszar

Powiaty: żywiecki, wodzisławski, raciborski, pszczyński, mikołowski, rybnicki, bieruńsko-lędziński, gliwicki.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

W dniu 20.01.2017 r. (piątek) w powiatach żywieckim, wodzisławskim, raciborskim, pszczyńskim, mikołowskim, rybnickim, bieruńsko-lędzińskim, gliwickim ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie bardzo zła, wystąpią przekroczenia poziomu informowania stężenia PM10 (200 µg/m3).

W dniu 21.01.2017 r. (sobota) w powiecie żywieckim jakość powietrza będzie zła, w pozostałych powiatach dostateczna, wystąpią znaczne przekroczenia stężenia PM10 (50 µg/m3).

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

Najbardziej wrażliwe grupy osób powinny pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać się, pozostałe osoby powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni.

 

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

·         wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,

·         nie palenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

·         rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

20.01.2017

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach - prognoza jakości powietrza na kolejną dobę

Opracowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Publikacja

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/raporty.html#tresc

http://www.katowice.wios.gov.pl

 

         

                                          

 

                                                                                                                 

 

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

19.01.2017 r. (czwartek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 388%, Wodzisławiu Śląskim o 324%, Rybniku o 238%, Bielsku-Białej o 206%, Sosnowcu o 152%, Gliwicach o 152%, Zabrzu o 128%, Dąbrowie Górniczej o 114%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 92%, Katowicach o 88%, Tychach o 86%, Częstochowie o 60%, Ustroniu o 48%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 32%

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3)

20.01.2017 r (piątek)godz. nocne i  poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA (w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

20.01.2017 r. (piątek)

na większości obszaru województwa śląskiego wystąpią przekroczenia poziomu informowania (stężenia PM10 powyżej 200 µg/m3) - jakość powietrza będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum, w strefie południowej z wyłączeniem Kotliny Żywieckiej wystąpią znaczne przekroczenia stężenia PM10 (50 µg/m3) - jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, w strefie północnej  województwa wystąpią przekroczenia stężenia PM10 (50 µg/m3) - jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu

21.01.2017 r. (sobota)

na większości obszaru województwa wystąpią przekroczenia stężenia PM10 (50 µg/m3) - jakość powietrza umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, w Kotlinie Żywieckiej - jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu, w strefie środkowej województwa, w aglomeracji rybnicko jastrzębskiej i w Bielsku-Białej wystąpią znaczne przekroczenia stężenia PM10 (50 µg/m3) - jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, w strefie północnej województwa jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń

22.01.2017 r. (niedziela)

na większości obszaru województwa wystąpią przekroczenia stężenia PM10 (50 µg/m3) - jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, w Kotlinie Żywieckiej, w strefie środkowej województwa, w obu aglomeracjach wystąpią znaczne przekroczenia stężenia PM10 (50 µg/m3) - jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, w strefie północnej województwa jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

18.01.2017 r.

(środa)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 206%, Bielsku-Białej o 54%, Gliwicach o 54%, Dąbrowie Górniczej o 40%, Zabrzu o 40%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 28%, Katowicach o 26%, Rybniku o 18%, Wodzisławiu Śląskim o 14%

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3)

19.01.2017 r. (czwartek)godz. nocne  poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA (w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

19.01.2017 r. (czwartek)

na większości obszaru województwa śląskiego wystąpią znaczne przekroczenia stężenia PM10

(50 µg/m3) - jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, w strefie północnej województwa oraz w aglomeracji górnośląskiej wystąpią przekroczenia stężenia PM10 (50 µg/m3) - jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu

20.01.2017 r. (piątek)

na większości obszaru województwa wystąpią przekroczenia stężenia PM10 (50 µg/m3), jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, w strefie środkowej i południowej województwa, w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz lokalnie w aglomeracji górnośląskiej wystąpią znaczne przekroczenia stężenia PM10 (50 µg/m3) - jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

Wojewódzkie Centrum Zarządzania

Kryzysowego w Katowicach

Fax 32 256 22 13

czkws@katowice.uw.gov.pl

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

16.01.2017 r. (poniedziałek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Wodzisławiu Śląskim o 114%, Zabrzu o 92%, Żywcu o 86%, Rybniku o 80%, Gliwicach o 72%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 42%, Katowicach o 36%, Dąbrowie Górniczej o 22%, Bielsku-Białej o 14%, Tychach o 8%, Cieszynie o 6%, Sosnowcu o 4%.

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

17.01.2017 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA (w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

17.01.2017 r. (wtorek)

jakość powietrza w Bielsku-Białej, aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, Kotlinie Żywieckiej oraz w środkowej części województwa śląskiego będzie zła, wystąpią znaczne przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia PM10  (50 µg/m3), miejscami mogą się zbliżać do poziomu 200 µg/m3; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu. Na pozostałym obszarze województwa jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.  w północnej części województwa umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu

18.01.2017 r. (środa)

jakość powietrza w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, Kotlinie Żywieckiej oraz w środkowej części województwa śląskiego będzie zła; wystąpią znaczne przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia PM10 (50 µg/m3), miejscami mogą się zbliżać do poziomu 200 µg/m3; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu. Na pozostałym obszarze województwa jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. w północnej części województwa umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

15.01.2017 r. (niedziela)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 32%, Zabrzu o 2%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

16.01.2017 r. (poniedziałek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA (w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

16.01.2017 r. (poniedziałek)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie zła wystąpią znaczne przekroczenia stężenia PM10 (50 µg/m3);  osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu. W części południowej województwa, z wyłączeniem Kotliny Żywieckiej jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. W strefie północnej województwa z wyłączeniem Częstochowy, jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

17.01.2017 r. (wtorek)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie zła, wystąpią znaczne przekroczenia stężenia PM10 (50 µg/m3), osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu. W części południowej województwa, z wyłączeniem Kotliny Żywieckiej, oraz lokalnie w aglomeracji górnośląskiej jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. W strefie północnej województwa z wyłączeniem Częstochowy jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

12.01.2017 r. (czwartek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Wodzisławiu Śląskim o 38%, Zabrzu o 2%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

13.01.2017 r. (piątek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

13.01.2017 r. (piątek)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; w części środkowej województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

14.01.2017 r. (sobota)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie dobra; w części środkowej województwa, lokalnie w aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie umiarkowana.

15.01.2017 r. (niedziela)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie dobra; w części środkowej województwa, w aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej oraz w Kotlinie Żywieckiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie umiarkowana.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

11.01.2017 r. (środa)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

- 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Tychach o 476%, Żywcu o 432%, Zabrzu o 324%, Dąbrowie Górniczej o 318%, Gliwicach o 284%, Sosnowcu o 276%, Katowicach o 256%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 200%, Częstochowie o 186%, Rybniku o 156%, Wodzisławiu Śląskim o 154%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 56%, Bielsku-Białej o 24%;

- 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3) na stacji w Żywcu o 29%;

Na stacjach w Tychach, Żywcu, Zabrzu, Dąbrowie Górniczej, średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 200 µg/m3 – poziom informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla tej substancji;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

12.01.2017 r. (czwartek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

12.01.2017 r. (czwartek)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; w części środkowej województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

13.01.2017 r. (piątek)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie dobra; w części środkowej województwa i lokalnie w aglomeracji górnośląskiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie umiarkowana.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

POWIADOMIENIE

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA

Zagrożenie

Przekroczenie wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3.

Data wystąpienia

11.01.2017

Obszar

aglomeracja rybnicko-jastrzębska (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory), aglomeracja górnośląska (Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze), powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

W dniu 11.01.2017 r. (środa) w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i górnośląskiej, Kotlinie Żywieckiej oraz w środkowej części województwa śląskiego jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; na pozostałym obszarze województwa jakość powietrza będzie umiarkowana.

W dniu 12.01.2017 r. (czwartek) w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w środkowej części województwa śląskiego jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie dostateczna; na pozostałym obszarze województwa jakość powietrza będzie umiarkowana.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 oraz powyżej 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

·      wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,

·      nie palenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

·      rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

11.01.2017

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach - prognoza jakości powietrza na kolejną dobę

Opracowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Publikacja powiadomienia

http://www.katowice.wios.gov.pl

 

 

 

 

 

 

POWIADOMIENIE

o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU

Zagrożenie

Przekroczona wartość poziomu alarmowego 300 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

10.01.2017

Obszar

aglomeracja rybnicko-jastrzębska (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory), aglomeracja górnośląska (Bytom, Chorzów, Gliwice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, Tychy, Zabrze), powiaty: bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, żywiecki.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

Najbardziej wrażliwe grupy osób powinny pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać się, pozostałe osoby powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

·         wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,

·         nie palenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

·         rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

11.01.2017

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach - prognoza jakości powietrza na kolejną dobę

Opracowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Publikacja

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/raporty.html#tresc

http://www.katowice.wios.gov.pl

 

         

                                          

 

                                                                                                                 

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

10.01.2017 r. (wtorek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

- 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 996%, Zabrzu o 864%, Gliwicach, Wodzisławiu Śląskim o 706%, Tychach o 626%, Żywcu o 510%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 468%, Dąbrowie Górniczej o 428%, Katowicach o 380%, Sosnowcu o 356%, Częstochowie o 354%, Bielsku-Białej o 238%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 92%, Cieszynie o 32%;

- 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3) na stacjach w Zabrzu o 40%, Rybniku o 24%, Żywcu o 21%, Tychach o 2%;

- jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3) na stacji w Zabrzu przez 1 godz. – stężenie przekroczone o 17%;

Na stacjach w Rybniku, Zabrzu, Gliwicach, Wodzisławiu Śląskim, Tychach, Żywcu, średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 300 µg/m3 – poziom alarmowy dla tej substancji; natomiast na stacjach w Częstochowie (stacja komunikacyjna), Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Sosnowcu, Częstochowie, średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 200 µg/m3 – poziom informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla tej substancji;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

11.01.2017 r. (środa) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

11.01.2017 r. (środa)

w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i górnośląskiej, Kotlinie Żywieckiej oraz w środkowej części województwa śląskiego (powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski) jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum;

na pozostałym obszarze województwa jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

12.01.2017 r. (czwartek)

w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w środkowej części województwa śląskiego jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci;

na pozostałym obszarze województwa jakość powietrza będzie umiarkowana.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

POWIADOMIENIE

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA

Zagrożenie

Przekroczenie wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3.

Data wystąpienia

10.01.2017

Obszar

całe województwo śląskie

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

W dniu 10.01.2017 r. (wtorek) jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (lokalnie również dwutlenku siarki) będzie bardzo zła; w aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej, w środkowej części województwa, Kotlinie Żywieckiej oraz w Częstochowie i Bielsku-Białej, mogą wystąpić  przekroczenia poziomu alarmowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 (300 µg/m3); w północnej części województwa jakość powietrza będzie zła.

W dniu 11.01.2017 r. (środa) jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, Kotlinie Żywieckiej, lokalnie w aglomeracji górnośląskiej oraz w środkowej części województwa, mogą wystąpić  przekroczenia poziomu alarmowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 (300 µg/m3); lokalnie w południowej części województwa jakość powietrza będzie zła; jedynie w północnej części województwa jakość powietrza będzie umiarkowana.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 oraz powyżej 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

·      wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,

·      nie palenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

·      rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

10.01.2017

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach - prognoza jakości powietrza na kolejną dobę

Opracowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Publikacja powiadomienia

http://www.katowice.wios.gov.pl

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

09.01.2017 r. (poniedziałek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

- 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 1620%, Zabrzu o 1372%, Wodzisławiu Śląskim o 1250%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 898%, Gliwicach o 750%, Żywcu o 680%, Częstochowie o 672%, Katowicach o 642%, Dąbrowie Górniczej o 620%, Tychach o 578%, Sosnowcu o 494%, Cieszynie o 426%, Bielsku-Białej o 284%, Ustroniu o 196%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 2%;

- 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 79%, Zabrzu o 62%, Żywcu o 58%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 38%, Wodzisławiu Śląskim o 24%, Częstochowie o 22%;

- jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3) na stacjach w Rybniku przez 3 godz. – max. stężenie przekroczone o 9%, Zabrzu przez 2 godz. – max. stężenie przekroczone o 7%, Żywcu przez 1 godz. – max. stężenie przekroczone o 7%;

Na stacjach w Rybniku, Zabrzu, Wodzisławiu Śląskim, Częstochowie (stacja komunikacyjna), Gliwicach, Żywcu, Częstochowie, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Tychach, średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 300 µg/m3 – poziom alarmowy dla tej substancji; natomiast na stacjach w Sosnowcu, Cieszynie, średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 200 µg/m3 – poziom informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla tej substancji;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

10.01.2017 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3) na stacji w Zabrzu o 17%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

10.01.2017 r. (wtorek)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (lokalnie również dwutlenku siarki) będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum; w aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej, w środkowej części województwa, Kotlinie Żywieckiej oraz w Częstochowie i Bielsku-Białej, mogą wystąpić  przekroczenia poziomu alarmowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 (300 µg/m3);

w północnej części województwa jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu;

11.01.2017 r. (środa)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, Kotlinie Żywieckiej, lokalnie w aglomeracji górnośląskiej oraz w środkowej części województwa, mogą wystąpić  przekroczenia poziomu alarmowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 (300 µg/m3);

lokalnie w południowej części województwa jakość powietrza będzie zła; jedynie w północnej części województwa jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

08.01.2017 r. (niedziela)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 672%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 616%, Żywcu o 602%, Zabrzu o 588%, Wodzisławiu Śląskim o 538%, Częstochowie o 490%, Dąbrowie Górniczej o 444%, Gliwicach o 434%, Tychach o 426%, Katowicach o 340%, Bielsku-Białej o 236%, Cieszynie o 232%, Sosnowcu o 218%, Ustroniu o 70%; 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 24%; Zabrzu o 8%; Częstochowie o 7%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 4%;

Na stacjach w Rybniku, Częstochowie (stacja komunikacyjna), Żywcu, Zabrzu, Wodzisławiu Śląskim, średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 300 µg/m3 – poziom alarmowy dla tej substancji; natomiast na stacjach w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Tychach, Katowicach, średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 200 µg/m3 – poziom informowania o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla tej substancji;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

09.01.2017 r. (poniedziałek) godz. nocne i poranne

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3) na stacji w Rybniku o 5%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

09-10.01.2017 r. (poniedziałek, wtorek)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum; w aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej, w środkowej części województwa, Kotlinie Żywieckiej oraz w Częstochowie i Bielsku-Białej mogą wystąpić  przekroczenia poziomu alarmowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 (300 µg/m3);

 

w północnej części województwa jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

04.01.2017 r. (środa)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

05.01.2017 r. (czwartek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

05.01.2017 r. (czwartek)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza może być dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci; w części północnej województwa jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

06.01.2017 r. (piątek)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana.

07.01.2017 r. (sobota)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana; w części środkowej województwa, w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i lokalnie w aglomeracji górnośląskiej, a także w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza może być dostateczna.

08.01.2017 r. (niedziela)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana i dostateczna. w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza może być zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

03.01.2017 r. (wtorek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacji w Wodzisławiu Śląskim o 28%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

04.01.2017 r. (środa) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

04.01.2017 r. (środa)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

05.01.2017 r. (czwartek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; jedynie miejscami w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i górnośląskiej oraz lokalnie w części środkowej województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza może być umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

02.01.2017 r. (poniedziałek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Wodzisławiu Śląskim o 70%, Zabrzu o 70%, Rybniku o 62%, Dąbrowie Górniczej o 40%, Gliwicach o 26%, Sosnowcu o 22%, Tychach o 12%, Katowicach o 10%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

03.01.2017 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

03.01.2017 r. (wtorek)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; w części środkowej województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

04.01.2017 r. (środa)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; jedynie miejscami w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i górnośląskiej oraz lokalnie w części środkowej województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza może być umiarkowana.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

26.12.2016 r. (poniedziałek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

27.12.2016 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

27.12.2016 r. (wtorek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

28.12.2016 r. (środa)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie dobra; lokalnie w części środkowej województwa i w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza może być umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

22.12.2016 r. (czwartek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 152%, Bielsku-Białej o 96%, Dąbrowie Górniczej o 40%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 12%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

23.12.2016 r. (piątek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

23.12.2016 r. (piątek)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu;

w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu;

w części środkowej województwa jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci;

w części północnej województwa wraz z Częstochową jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

24.12.2016 r. (sobota)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie dobra; w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz lokalnie w aglomeracji górnośląskiej i miejscami w części południowej województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; w Kotlinie Żywieckiej oraz w części środkowej województwa jakość powietrza będzie dostateczna.

25-26.12.2016 r. (niedziela, pon.)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie dobra; lokalnie w części środkowej województwa, w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i w Kotlinie Żywieckiej oraz miejscami w aglomeracji górnośląskiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza może być umiarkowana.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

POWIADOMIENIE

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA

Zagrożenie

Przekroczona wartość progowa 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3.

Data wystąpienia

21.12.2016

Obszar

strefa śląska: powiat żywiecki

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

W dniu 21.12.2016 r. (środa) w powiecie żywieckim ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie bardzo zła; w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, w Bielsku-Białej i w pozostałej części południowej województwa śląskiego (powiaty: bielski, cieszyński) jakość powietrza będzie zła.  

W dniu 22.12.2016 r. (czwartek) w części środkowej województwa, w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza będzie zła.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 oraz powyżej 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

·      wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,

·      nie palenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

·      rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

21.12.2016

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach - prognoza jakości powietrza na kolejną dobę

Opracowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Publikacja powiadomienia

http://www.katowice.wios.gov.pl

 

 

 

 

POWIADOMIENIE

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA

Zagrożenie

Przekroczona wartość progowa 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3.

Data wystąpienia

19.12.2016

Obszar

strefa śląska: powiat bieruńsko-lędziński, pszczyński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

W dniu 19.12.2016 r. (poniedziałek) w powiecie żywieckim oraz w części środkowej województwa (powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski) ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie bardzo zła; w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej oraz w pozostałej części południowej województwa jakość powietrza będzie zła.

W dniu 20.12.2016 r. (wtorek) w części środkowej województwa, aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza będzie zła i bardzo zła.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 oraz powyżej 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

·      wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,

·      nie palenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

·      rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

19.12.2016

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach - prognoza jakości powietrza na kolejną dobę

Opracowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Publikacja powiadomienia

http://www.katowice.wios.gov.pl

 

 

 

 

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

18.12.2016 r. (niedziela)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 506%, Bielsku-Białej o 180%, Zabrzu o 162%, Gliwicach o 144%, Rybniku o 134%, Wodzisławiu Śląskim o 110%, Dąbrowie Górniczej o 94%, Sosnowcu o 84%, Cieszynie o 62%, Katowicach o 46%, Ustroniu o 42%, Tychach o 38%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 22%;

Na stacji w Żywcu średnie dobowe stężenie pyłu PM10 było wyższe niż 300 µg/m3 – poziom alarmowy dla tej substancji i wyniosło 303 µg/m3;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

19.12.2016 r. (pon.) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

19.12.2016 r. (poniedziałek)

w powiecie żywieckim oraz w części środkowej województwa śląskiego (powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski) ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum;

w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej oraz w pozostałej części południowej województwa jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu;

w Bielsku-Białej i Częstochowie jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci;

w części północnej województwa jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

20.12.2016 r. (wtorek)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie dostateczna; w części środkowej województwa, aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza będzie zła i bardzo zła; lokalnie w części północnej i południowej województwa jakość powietrza będzie umiarkowana.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

POWIADOMIENIE

o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU

Zagrożenie

Przekroczona wartość poziomu alarmowego 300 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

18.12.2016

Obszar

powiat żywiecki

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

W dniu 19.12.2016 r. (poniedziałek) w powiecie żywieckim oraz w części środkowej województwa (powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski) ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie bardzo zła; w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej oraz w pozostałej części południowej województwa jakość powietrza będzie zła.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

Najbardziej wrażliwe grupy osób powinny pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać się, pozostałe osoby powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

·         wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,

·         nie palenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

·         rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

19.12.2016

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach - prognoza jakości powietrza na kolejną dobę

Opracowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Publikacja

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/raporty.html#tresc

http://www.katowice.wios.gov.pl

 

         

                                          

 

                                                                                                                 

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

12.12.2016 r. (poniedziałek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

13.12.2016 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

13.12.2016 r. (wtorek)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego, w tym w aglomeracji górnośląskiej, będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w części środkowej i południowej województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

14.12.2016 r. (środa)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie dobra; w części środkowej województwa, w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, Kotlinie Żywieckiej oraz miejscami w aglomeracji górnośląskiej ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

11.12.2016 r. (niedziela)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

12.12.2016 r. (pon.) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

12.12.2016 r. (poniedziałek)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci; w części środkowej województwa jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu; jedynie w części północnej województwa jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

13.12.2016 r. (wtorek)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana; w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza będzie dostateczna; w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w części środkowej województwa jakość powietrza będzie zła; jedynie w części północnej województwa jakość powietrza będzie dobra.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

06.12.2016 r. (wtorek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 112%, Wodzisławiu Śląskim o 60%, Cieszynie o 38%, Rybniku o 24%, Bielsku-Białej o 18%, Tychach o 6%, Dąbrowie Górniczej o 2%, Katowicach o 2%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

07.12.2016 r. (środa) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

07.12.2016 r. (środa)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; w części środkowej województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

08.12.2016 r. (czwartek)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie dobra; w części środkowej województwa oraz lokalnie w obu aglomeracjach ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

05.12.2016 r. (poniedziałek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Dąbrowie Górniczej o 160%, Tychach o 156%, Zabrzu o 140%, Sosnowcu o 124%, Wodzisławiu Śląskim o 122%, Katowicach o 104%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 98%, Rybniku o 86%, Częstochowie o 82%, Żywcu o 60%, Gliwicach o 52%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 10%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

06.12.2016 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

06.12.2016 r. (wtorek)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; w części północnej województwa jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

07.12.2016 r. (środa)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana; w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza może być dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci; w części północnej województwa jakość powietrza będzie dobra.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

          dr Jerzy Kopyczok

 

 

 

Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: srodowisko@slaskie.pl, rzecznik@slaskie.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach: wsse.katowice@pis.gov.pl

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

29.11.2016 r. (wtorek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

30.11.2016 r. (środa) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

30.11-01.12.2016 r. (środa, czwartek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

  

 

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

27.11.2016 r. (niedziela)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

28.11.2016 r. (pon.) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

28.11.2016 r. (poniedziałek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

29.11.2016 r. (wtorek)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie dobra; miejscami w części środkowej województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza może być umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

          dr Jerzy Kopyczok

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

24.11.2016 r. (czwartek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 18%, Ustroniu o  30%, Cieszynie o 50%, Częstochowie o  76%, Wodzisławiu Śląskim o 78%, Sosnowcu o 84%, Katowicach o 86%, Bielsku-Białej o 88%, Dąbrowie Górniczej o 100%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o  114%, Gliwicach o  118%, Zabrzu o 120%, Rybniku o 156%, Tychach o 202%, Żywcu o 270%,

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

25.11.2016 r. (piątek)godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

25.11.2016 r. (piątek)

Jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM10 zła: osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu. W aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w środkowej części województwa jakość powietrza będzie bardzo zła: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum; występuje duże prawdopodobieństwo przekroczenia stężenia PM10 (200 µg/m3). W Bielsku-Białej, Częstochowie jakość powietrza będzie dostateczna: należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. W części północnej województwa umiarkowana: warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

26.11.2016 r. (sobota)

Jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM10 zła:  osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.  W aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, Kotlinie Żywieckiej oraz w środkowej części województwa jakość powietrza będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum; występuje duże prawdopodobieństwo przekroczenia stężenia PM10 (200 µg/m3). W części północnej województwa z wyłączeniem Częstochowy jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu. Lokalnie w części południowej województwa jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

27.11.2016 r. (niedziela)

Jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń. W obu aglomeracjach oraz w środkowej części województwa ze względu na możliwość wystąpienia przekroczeń stężenia PM10 (50 µg/m3), jakość powietrza może być będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

 • Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

POWIADOMIENIE

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA

Zagrożenie

Przekroczenie wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3.

Data wystąpienia

25 i 26 listopad 2016 rok

Obszar

aglomeracja rybnicko-jastrzębska: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory, strefa śląska: w powiatach bieruńsko-lędzińskim, pszczyńskim, gliwickim, mikołowskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim i żywieckim.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

W dniach 25-26.11.2016 r. jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w części środkowej i południowej strefy śląskiej będzie bardzo zła; mogą wystąpić przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 oraz powyżej 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

·      wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,

·      nie palenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

·      rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

25.11.2016

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach - prognoza jakości powietrza na kolejną dobę

Opracowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Publikacja powiadomienia

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/raporty.html#tresc

http://www.katowice.wios.gov.pl

      

 

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

23.11.2016 r. (środa)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 278%, Żywcu o 216%, Tychach o 158%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 150%, Zabrzu o 110%, Wodzisławiu Śląskim o 102%, Gliwicach o 66%, Częstochowie o 54%, Dąbrowie Górniczej o 50%, Katowicach o 48%, Sosnowcu o 42%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

24.11.2016 r. (czwartek)godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

24.11.2016 r. (czwartek)

w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w części środkowej województwa śląskiego jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu; w części północnej województwa jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

25.11.2016 r. (piątek)

w Rybniku, Żorach oraz powiatach rybnickim i mikołowskim ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum; mogą wystąpić przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3;

w części środkowej województwa oraz w powiecie żywieckim jakość powietrza będzie zła;

na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dostateczna.

 

 

 

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

22.11.2016 r. (wtorek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 60%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 22%, Tychach o 16%, Żywcu o 2%.

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

23.11.2016 r. (środa) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

23.11.2016 r. (środa)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego w części środkowej i południowej województwa śląskiego będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; w części północnej województwa jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

24.11.2016 r. (czwartek)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana; w części zachodniej województwa jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

20.11.2016 r. (niedziela)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Zabrzu o 48%, Rybniku o 24%, Gliwicach o 12%.

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

21.11.2016 r. (pon.) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

21.11.2016 r. (poniedziałek)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; w części środkowej województwa oraz w Częstochowie ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

22.11.2016 r. (wtorek)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; lokalnie w części środkowej województwa oraz w Częstochowie ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza może być umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

17.11.2016 r. (czwartek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

18.11.2016 r. (piątek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

18-19.11.2016 r. (piątek, sobota)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

20.11.2016 r. (niedziela)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie dobra; miejscami w części środkowej oraz południowej (Kotlina Żywiecka) województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza może być umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

16.11.2016 r. (środa)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

17.11.2016 r. (czwartek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

17-18.11.2016 r. (czwartek, piątek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

15.11.2016 r. (wtorek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Dąbrowie Górniczej o 34%, Zabrzu o 22%, Wodzisławiu Śląskim o 6%, Gliwicach o 4%, Żywcu o 2%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

16.11.2016 r. (środa) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

16-17.11.2016 r. (środa, czwartek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

13.11.2016 r. (niedziela)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 8%, Bielsku-Białej o 6%, Cieszynie o 6%, Wodzisławiu Śląskim o 4%, Ustroniu o 2%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

14.11.2016 r. (pon.) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

14.11.2016 r. (poniedziałek)

w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w części środkowej województwa śląskiego jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum; mogą wystąpić przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3;

w części południowej województwa (zwłaszcza Kotlina Żywiecka) jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu;

w aglomeracji górnośląskiej, w miastach Częstochowa i Bielsko-Biała jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci;

w części północnej województwa jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

15.11.2016 r. (wtorek)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie zła; w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, części środkowej i południowej (Kotlina Żywiecka) województwa jakość powietrza może być bardzo zła; mogą wystąpić przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3;

w części północnej województwa i lokalnie w południowej jakość powietrza będzie dostateczna i umiarkowana.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

POWIADOMIENIE

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA

Zagrożenie

Przekroczenie wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3.

Data wystąpienia

09-10.11.2016

Obszar

aglomeracja rybnicko-jastrzębska: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory, strefa śląska: w powiatach bieruńsko-lędzińskim, pszczyńskim, gliwickim, mikołowskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim i żywieckim.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

W dniach 09-10.11.2016 r. jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w części środkowej i południowej strefy śląskiej będzie bardzo zła; mogą wystąpić przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 oraz powyżej 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

·      wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,

·      nie palenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

·      rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

09.11.2016

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach - prognoza jakości powietrza na kolejną dobę

Opracowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Publikacja powiadomienia

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/raporty.html#tresc

http://www.katowice.wios.gov.pl

      

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

08.11.2016 r. (wtorek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 192%, Wodzisławiu Śląskim o 148%, Zabrzu o 66%, Gliwicach o 54%, Żywcu o 46%; Bielsku-Białej o 4%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 2%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

09.11.2016 r. (środa) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

09.11.2016 r. (środa)

w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w części środkowej strefy śląskiej jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum; mogą wystąpić przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3;

w części południowej strefy śląskiej jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu;

w aglomeracji górnośląskiej, w miastach Częstochowa i Bielsko-Biała jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci;

w części północnej strefy śląskiej jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

10.11.2016 r. (czwartek)

sytuacja w zakresie jakości powietrza będzie podobna jak w dniu poprzednim.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

  

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

07.11.2016 r. (poniedziałek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacji w Wodzisławiu Śląskim o 2%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

08.11.2016 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

08.11.2016 r. (wtorek)

jakość powietrza w północnej części województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; na pozostałym obszarze województwa ze względu na poziom pyłu zawieszonego jakość powietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

09.11.2016 r. (środa)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego w części środkowej województwa śląskiego będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci; na pozostałym obszarze województwa jakość powietrza będzie umiarkowana.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

06.11.2016 r. (niedziela)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

07.11.2016 r. (pon.) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

07.11.2016 r. (poniedziałek)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; w części środkowej województwa jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

08.11.2016 r. (wtorek)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana; lokalnie w części środkowej województwa jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

02.11.2016 r. (środa)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

03.11.2016 r. (czwartek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

03.11.2016 r. (czwartek)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego w środkowej i południowej części województwa śląskiego będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; lokalnie w części południowo-zachodniej i środkowej będzie  dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci; w części północnej jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

04.11.2016 r. (piątek)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana; lokalnie w części środkowej województwa jakość powietrza będzie dostateczna.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

30.10.2016 r. (niedziela)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

31.10.2016 r. (poniedziałek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

31.10-01.11.2016 r. (poniedziałek, wtorek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

25.10.2016 r. (wtorek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

26.10.2016 r. (środa) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

26.10.2016 r. (środa)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM10; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; w północnej części województwa jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

27.10.2016 r. (czwartek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM10.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

24.10.2016 r. (poniedziałek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 84%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 68%, Wodzisławiu Śląskim o 46%, Żywcu o 38%, Zabrzu o 28%, Gliwicach o 24%, Sosnowcu o 6%, Katowicach o 2%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

25.10.2016 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

25.10.2016 r. (wtorek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

26.10.2016 r. (środa)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; jedynie w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza będzie umiarkowana ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM10; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

24.10.2016 r. (poniedziałek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 84%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 68%, Wodzisławiu Śląskim o 46%, Żywcu o 38%, Zabrzu o 28%, Gliwicach o 24%, Sosnowcu o 6%, Katowicach o 2%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

25.10.2016 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

25.10.2016 r. (wtorek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

26.10.2016 r. (środa)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; jedynie w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza będzie umiarkowana ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM10; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

23.10.2016 r. (niedziela)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 102%, Rybniku o 40%, Gliwicach o 38%,

Zabrzu o 24%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

24.10.2016 r. (pon.) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

24.10.2016 r. (poniedziałek)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; w części środkowej województwa jakość powietrza będzie umiarkowana ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM10; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

25.10.2016 r. (wtorek)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie dobra; lokalnie w części środkowej i południowej województwa jakość powietrza będzie umiarkowana ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM10.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

19.10.2016 r. (środa)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

20.10.2016 r. (czwartek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

20-21.10.2016 r. (czwartek, piątek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

13.10.2016 r. (czwartek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacji w Żywcu o 30%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

14.10.2016 r. (piątek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

14.10.2016 r. (piątek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

15.10.2016 r. (sobota)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; jedynie w Kotlinie Żywieckiej jakość powietrza będzie umiarkowana ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM10; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

16.10.2016 r. (niedziela)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

10.10.2016 r. (poniedziałek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

11.10.2016 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

11-12.10.2016 r. (wtorek, środa)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

09.10.2016 r. (niedziela)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

10.10.2016 r. (poniedziałek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

10-11.10.2016 r. (poniedziałek, wtorek)

jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana ze względu na poziom pyłu zawieszonego PM10; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu; lokalnie w części północnej i południowej województwa jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

03.10.2016 r. (poniedziałek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

04.10.2016 r. (wtorek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

04-05.10.2016 r. (wtorek, środa)

jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

02.10.2016 r. (niedziela)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

03.10.2016 r. (poniedziałek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

03-04.10.2016 r. (poniedziałek, wtorek)

jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

28.09.2016 r. (środa)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 28%, Rybniku o 24%, Gliwicach o 18%, Zabrzu o 16%, Wodzisławiu Śląskim o 8%, Częstochowie o 6%, Katowicach o 4%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

29.09.2016 r. (czwartek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

29.09.2016 r. (czwartek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń; lokalnie na obszarze Bielska-Białej jakość powietrza może być umiarkowana ze względu na poziom ozonu; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

30.09.2016 r. (piątek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

21.09.2016 r. (środa)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

22.09.2016 r. (czwartek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

22.09.2016 r. (czwartek)

jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

23.09.2016 r. (piątek)

jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

18.09.2016 r.

(niedziela)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

19.09.2016 r. (poniedziałek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza*)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

19.09.2016 r. (poniedziałek)

jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

20.09.2016 r.

(wtorek)

jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

 

* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

 

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

11.09.2016 r.

(niedziela)

wystąpiły przekroczenia wartości ośmiogodzinnych średnich stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacjach w Zabrzu o 2%, Częstochowie o 2%, Złotym Potoku (gm. Janów) o 2%,

Cieszynie o 1%, wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacji w Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 4%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3).

12.09.2016 r. (poniedziałek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza1)

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

12.09.2016 r. (poniedziałek)

jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana ze względu na poziom ozonu; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób narażonych na ryzyko2.

13.09.2016 r.

(wtorek)

jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana ze względu na poziom ozonu; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób narażonych na ryzyko2.

 1. Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.
 2. Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 5.09.2016 r. nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

W dniu 6.09.2016 r. w godzinach nocnych i porannych nie wystąpiły przekroczenia poziomów średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, podaje informacje o przewidywanej jakości powietrza w województwie śląskim w dniach
6-7.09.2016 r.

W dniu 6.09.2016 (wtorek) stopniowo przechodzimy pod wpływ  ośrodka wysokiego ciśnienia z centrum nad Meklemburgią. Z północy napływa chłodne powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie dobra. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 7.09.2016 (środa) pozostaniemy pod wpływem wyżu, którego centrum przesunie się nad Pomorze.
Z kierunków wschodnich napłynie cieplejsze powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C. Wiatr słaby, północno-wschodni. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana. Lokalnie jakość powietrza może być dobra. Stężenia ozonu troposferycznego mogą zbliżać się lub osiągać poziom docelowy 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

 

KOMUNIKAT Z DNIA 23.08.2016r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 17.08.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 16.08.2016 r. nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótko i średnioterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 17–18.08.2016 r.

W dniu 17.08.2016 (środa) pozostajemy w obszarze słabnącego klina wyżowego. Z północnego zachodu napływa chłodna, polarno-morska masa powietrza. W dzień zachmurzenie duże. Słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby, zmienny.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 18.08.2016 (czwartek) przejdziemy pod wpływ niżu z centrum nad Gotlandią. Pozostaniemy w tym samym chłodnym polarno-morskim powietrzu. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 11.08.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 10.08.2016 r. nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótko i średnioterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 11–12.08.2016 r.

W dniu 11.08.2016 (czwartek) pozostajemy w obszarze słabego klina wyżowego znad Atlantyku. Napływa chłodne powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Po południu miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C, w rejonach podgórskich około 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze  województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 12.08.2016 (piątek) znajdziemy się na skraju układu wysokiego ciśnienia z centrum w rejonie Bretanii. Napływać będzie chłodne polarno-morskie powietrze. W dzień zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C, w rejonach podgórskich około 15°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie korzystna. Lokalnie jakość powietrza może być umiarkowana. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 5.08.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 4.08.2016 r. nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótko i średnioterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 5–7.08.2016 r.

W dniu 5.08.2016 (piątek) znajdujemy się pod wpływem zatoki niżu znad Skandynawii. Z południa napływa powietrze zwrotnikowe. W dzień zachmurzenie umiarkowane. Po południu i wieczorem wzrost zachmurzenia do dużego z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Prognozowana suma opadów w burzy do 20 mm. Temperatura maksymalna od 29°C do 31°C, w rejonach podgórskich około 28°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana. Stężenia ozonu troposferycznego mogą zbliżać się lub osiągać poziom docelowy 120 µg/m3. Lokalnie jakość powietrza może być korzystna. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 6.08.2016 (sobota) nad województwo śląskie od zachodu nasunie się klin wyżowy z nad Atlantyku i Zachodniej Europy. Napływać będzie chłodniejsza, polarno-morska masa powietrza. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami po południu i wieczorem. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, w rejonach podgórskich około 19°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 7.08.2016 (niedziela) pozostaniemy pod wpływem wyżu z centrum nad Atlantykiem. Z północnego zachodu nadal napływać będzie polarno-morska masa powietrza. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, w rejonach podgórskich około 20°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 2.08.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 1.08.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótko i średnioterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 2–3.08.2016 r.

W dniu 2.08.2016 (wtorek) klin wyżowy będzie stopniowo słabł, z północy nasunie się zatoka głębokiego niżu znad Atlantyku; z zachodu napływa chłodne i wilgotne powietrze polarno-morskie.  W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, od godzin południowych wzrastające do dużego. W górach możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C, w rejonach podgórskich od 19°C do 21°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.W dniu 3.08.2016 (środa) pozostaniemy pod wpływem słabnącego klina Wyżu Azorskiego,  nad zachodnią część kraju nasunie się, znad Niemiec, płytka zatoka niżowa z frontem ciepłym, związana z niżem znad Wysp Brytyjskich. Napływać będzie coraz cieplejsze powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, w rejonach podgórskich od 19°C do 21°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 1.08.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 31.07.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótko i średnioterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 1–2.08.2016 r.

W dniu 1.08.2016 (poniedziałek) płytki ośrodek niżowy znad  Mazur przemieści się nad Estonię; z zachodu napływa chłodniejsze i wilgotne powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia. Opady deszczu, po południu zanikające. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C, w rejonach podgórskich około 19°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 2.08.2016 (wtorek) będziemy w obszarze podwyższonego ciśnienia, w polarno-morskiej masie powietrza. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C, w rejonach podgórskich około 21°C. Wiatr słaby, północno-zachodni, po południu miejscami zmienny.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 27.07.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 26.07.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótko i średnioterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 27–28.07.2016 r.

W dniu 27.07.2016 (środa) będziemy pod wpływem płytkiej zatoki niżowej, związanej z niżem w rejonie Szetlandów, napływać będzie upalne i wilgotne powietrze zwrotnikowe. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 60 mm. Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C. Wiatr słaby, wschodni, skręcający na południowy, w czasie burz w porywach do 19 m/s.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 28.07.2016 (czwartek) będziemy w strefie pofalowanego frontu chłodnego, oddzielającego masę powietrza zwrotnikowego od powietrza polarno-morskiego. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach do 17 m/s, z kierunków zmieniających się.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

 

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 20.07.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 19.07.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótko i średnioterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 20–21.07.2016 r.

W dniu 20.07.2016 (środa) pozostaniemy w obszarze podwyższonego ciśnienia rozciągającego się od Skandynawii po Basen Morza Śródziemnego, w przetransformowanym, osuszającym się powietrzu polarno-morskim. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na południu województwa, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie na ogół korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 21.07.2016 (czwartek) pozostaniemy w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia, w tej samej masie powietrza. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana. Stężenia ozonu troposferycznego lokalnie mogą zbliżać się lub nieznacznie przekraczać poziom docelowy 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 19.07.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 18.07.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótko i średnioterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 19–20.07.2016 r.

W dniu 19.07.2016 (wtorek) będziemy w zasięgu wyżu, którego centra znajdą się nad Szwajcarią, Czechami i Niemcami. Nadal napływać będzie dość chłodne powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C, w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 20.07.2016 (środa) centrum wyżu znad Niemiec przesunie się nad Bałtyk, z północy będzie napływać polarno-morskie powietrze. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, głównie na południu województwa, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, w rejonach podgórskich od 18°C do 21°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 15.07.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 14.07.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

 

Na podstawie krótko i średnioterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 15–17.07.2016 r.

W dniu 15.07.2016 (piątek) od zachodu rozbuduje się słaby klin wyżowy, z północnego zachodu napływa chłodniejsze polarno-morskie powietrze. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 18°C. Wiatr umiarkowany, zachodni.W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 16.07.2016 (sobota) będziemy w obszarze podwyższonego ciśnienia, w polarno-morskiej masie powietrza. W dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu, na południu województwa okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów miejscami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 17.07.2016 (niedziela) pozostaniemy w słabogradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, w czasie burz w porywach do 15 m/s.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 08.07.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 07.07.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 08-10.07.2016 r.

W dniu 08.07.2016 (piątek) znajdujemy się na skraju zatoki związanej z niżem znad Morza Północnego. Z południowego zachodu napływa cieplejsze powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C, w rejonach podgórskich około 22°C. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, południowo-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna, lokalnie w aglomeracjach może być umiarkowana, stężenia ozonu troposferycznego mogą tam zbliżać się do poziomu docelowego 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 09.07.2016 (sobota) znajdziemy się w strefie chłodnego frontu atmosferycznego, na skraju zatoki niżu z centrum nad północnym Atlantykiem. Z północnego zachodu napływać będzie chłodna masa powietrza polarnomorskiego. W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C, w rejonach podgórskich około 17°C. Wiatr początkowo słaby, później wzmagający się do umiarkowanego, zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 18 m/s.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 10.07.2016 (niedziela) znajdziemy się w obszarze podwyższonego ciśnienia z lokalnym centrum nad Węgrami. Z południa napływać będzie cieplejsza masa powietrza. W dzień zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C, w rejonach podgórskich około 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana, lokalnie korzystna. Stężenia ozonu troposferycznego mogą osiągać poziom docelowy 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 06.07.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 05.07.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 06-07.07.2016 r.

W dniu 06.07.2016 (środa) pogodę kształtuje niż z nad Bałtyku. Z kierunków zachodnich napływa chłodniejsze powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C, w rejonach podgórskich około 16°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 19 m/s, zachodni i północno-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna, jedynie miejscami w północnowschodniej części aglomeracji górnośląskiej oraz na obszarze powiatów: będzińskiego i zawierciańskiego może być umiarkowana. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 07.07.2016 (czwartek) znajdziemy się pod wpływem klina Wyżu Atlantyckiego. Z zachodu napływać będzie ta sama chłodna masa powietrza polarnomorskiego. W dzień zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C, w rejonach podgórskich około 16°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, po południu stopniowo słabnący do słabego, północno-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 05.07.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.
W dniu 04.07.2016 r.:
    nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
    jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
    jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
    24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
    24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
    ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
    ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).
Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 05-06.07.2016 r.
W dniu 05.07.2016 (wtorek) zaczynamy przechodzić pod wpływ płytkiej zatoki niżowej ośrodka niskiego ciśnienia znad Morza Północnego. Z kierunków południowych napłynie cieplejsza masa powietrza. W dzień zachmurzenie umiarkowane, wieczorem wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C, w rejonach podgórskich około 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana. Stężenia ozonu troposferycznego mogą wszędzie osiągać poziom docelowy 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.
W dniu 06.07.2016 (środa) pogodę będzie kształtować niż z frontem atmosferycznym, który pogłębiając się, przemieści się znad Cieśnin Duńskich nad Bałtyk. Z kierunków zachodnich napłynie chłodniejsze powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C, w rejonach podgórskich około 17°C. Wiatr umiarkowany, po południu w północnej połowie województwa okresami dość silny, w porywach do 18 m/s, północno-zachodni i zachodni.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna, jedynie miejscami w północnowschodniej części aglomeracji górnośląskiej oraz na obszarze powiatów: będzińskiego i zawierciańskiego będzie umiarkowana, stężenia ozonu troposferycznego mogą tam zbliżać się do poziomu docelowego 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 04.07.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.
W dniu 03.07.2016 r.:
    nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
    jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
    jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
    24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
    24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
    ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
    ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).
Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 04-05.07.2016 r.
W dniu 04.07.2016 (poniedziałek) znajdujemy się w klinie Wyżu Azorskiego. Z kierunków zachodnich napływa powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie małe, wzrastające do umiarkowanego. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C, w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna, jedynie lokalnie może być umiarkowana. Stężenia ozonu troposferycznego mogą miejscami zbliżać się do poziomu docelowego 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.
W dniu 05.07.2016 (wtorek) zaczniemy przechodzić pod wpływ płytkiej zatoki niżowej ośrodka niskiego ciśnienia znad Finlandii. Z kierunków południowych napłynie cieplejsza masa powietrza. W dzień zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C, w rejonach podgórskich od 20°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana. Stężenia ozonu troposferycznego mogą wszędzie osiągać poziom docelowy 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 27.06.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 26.06.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 27-28.06.2016 r.

W dniu 27.06.2016 (poniedziałek) znajdujemy się pod wpływem klina wyżu Atlantyckiego. Z północy napływa chłodniejsze powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, w górach możliwe burze i tam prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 19 m/s.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 28.06.2016 (wtorek) nadal pozostawać będziemy w klinie wyżowym ośrodka wysokiego ciśnienia z nad Atlantyku, w tej samej polarno-morskiej masie powietrza. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, stopniowo postępujące od zachodu rozpogodzenia. W pierwszej połowie dnia miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie korzystna, lokalnie umiarkowana, stężenia ozonu troposferycznego mogą wtedy miejscami osiągać lub nieznacznie przekraczać poziom docelowy 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 21.06.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 20.06.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 21-22.06.2016 r.

W dniu 21.06.2016 (wtorek) dostajemy się w obszar podwyższonego ciśnienia. Napływa polarno-morska masa powietrza. W dzień zachmurzenie umiarkowane miejscami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C, w rejonach podgórskich około 23°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 22.06.2016 (środa) znajdziemy się w obszarze wysokiego ciśnienia z centrami nad Alpami i Litwą, w tej samej polarno-morskiej masie powietrza. W dzień zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C, w rejonach podgórskich około 26°C. Wiatr słaby, zmienny.       

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna, jedynie miejscami w aglomeracjach oraz na obszarze powiatu wodzisławskiego może być umiarkowana. Stężenia ozonu troposferycznego mogą osiągać lub miejscami przekraczać poziom docelowy 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 21.06.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 20.06.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 21-22.06.2016 r.

W dniu 21.06.2016 (wtorek) dostajemy się w obszar podwyższonego ciśnienia. Napływa polarno-morska masa powietrza. W dzień zachmurzenie umiarkowane miejscami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C, w rejonach podgórskich około 23°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 22.06.2016 (środa) znajdziemy się w obszarze wysokiego ciśnienia z centrami nad Alpami i Litwą, w tej samej polarno-morskiej masie powietrza. W dzień zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C, w rejonach podgórskich około 26°C. Wiatr słaby, zmienny.       

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna, jedynie miejscami w aglomeracjach oraz na obszarze powiatu wodzisławskiego może być umiarkowana. Stężenia ozonu troposferycznego mogą osiągać lub miejscami przekraczać poziom docelowy 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 09.06.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla. Wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacji w Ustroniu o 8%.
W dniu 19.06.2016 r.:
    nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
    jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
    jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
    24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
    24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
    ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
    wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
    ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacji w Wodzisławiu Śląskim o 2%.
Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 20-21.06.2016 r.
W dniu 20.06.2016 (poniedziałek) znajdujemy się w strefie frontu atmosferycznego związanego z płytkim niżem z nad południowowschodniej Polski. Z północnego-zachodu  napływa chłodniejsze powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Możliwe burze. Prognozowana suma opadu do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz wiatr dość silny i porywisty, z kierunków zmieniających się.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.
W dniu 21.06.2016 (wtorek) będziemy dostawać się w obszar podwyższonego ciśnienia. Napływać będzie polarno-morska masa powietrza. W dzień zachmurzenie umiarkowane, na południu województwa wzrastające do dużego. Na pogórzu i w górach przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadu w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz wiatr dość silny i porywisty, z kierunków zmieniających się.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 14.06.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 13.06.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 14-15.06.2016 r.

W dniu 14.06.2016 (wtorek) znajdujemy się w pasie obniżonego ciśnienia, z ośrodkami nad północnym Atlantykiem, Wyspami Brytyjskimi, zachodnimi Niemcami i Półwyspem Bałkańskim. Napływa cieplejsze powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 25 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C, w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich, w czasie burz w porywach do 18 m/s.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie korzystna, jedynie na obszarze aglomeracji górnośląskiej może być umiarkowana. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 15.06.2016 (środa) pozostaniemy w obszarze obniżonego ciśnienia rozciągającego się pomiędzy niżami z nad Niemiec i Karpat Wschodnich. Nadal napływać będzie ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C, w rejonach podgórskich od 18°C do 20°C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 18 m/s.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie korzystna, jedynie miejscami na obszarze aglomeracji górnośląskiej może być umiarkowana. Stężenia ozonu troposferycznego mogą lokalnie osiągać poziom docelowy 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 13.06.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 12.06.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 13-14.06.2016 r.

W dniu 13.06.2016 (poniedziałek) znajdujemy się w zasięgu zatoki rozległego niżu z ośrodkami nad północno-zachodnim Atlantykiem i u zachodnich wybrzeży Irlandii oraz wtórnymi ośrodkami nad Holandią i Niemcami. Napływa cieplejsze powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, zwłaszcza na południu województwa. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu województwa możliwe burze. Prognozowana suma opadów w opadach burzowych do 15 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 14.06.2016 (wtorek) pozostaniemy w obszarze obniżonego ciśnienia rozciągającego się pomiędzy niżami znad Wielkiej Brytanii i Mołdawii. Nadal napływać będzie powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 18°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni, w czasie burz w porywach do 17 m/s.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie korzystna, jedynie na obszarze aglomeracji górnośląskiej może być umiarkowana. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 09.06.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla. Wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacji w Ustroniu o 8%.
W dniu 08.06.2016 r.:
    nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
    jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
    jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
    24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
    24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
    ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
    wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
    ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacjach w Cieszynie o 15%, Dąbrowie Górniczej o 14%, Ustroniu o 14%, Złotym Potoku (gm. Janów) o 13%, Katowicach o 9%, Bielsku-Białej o 8%, Częstochowie o 6%, Zabrzu o  5%, Wodzisławiu Śląskim o 2%, Rybniku o 2%.
Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 09-10.06.2016 r.
W dniu 09.06.2016 (czwartek) znajdujemy się pod wpływem zatoki niżu z centrum nad Finlandią. Z północy na południe wolno przemieszcza się strefa zachmurzenia frontu chłodnego. Napływa świeże powietrze pochodzenia polarno-morskiego. W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami opady gradu. Prognozowana suma opadu w burzy od 20 mm na północy, do 30 mm na południu województwa. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C. Wiatr słaby, północno-zachodni, w czasie burz w porywach do 17 m/s.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie korzystna. Na obszarze powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego, wodzisławskiego oraz w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i miejscami w aglomeracji górnośląskiej jakość powietrza może być umiarkowana. Stężenia ozonu troposferycznego mogą osiągać lub nieznacznie przekraczać poziom docelowy 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.
W dniu 10.06.2016 (piątek) będziemy w zasięgu płytkiego niżu z centrum nad południowym Bałtykiem, od północnego zachodu nasunie się strefa kolejnego frontu chłodnego. Z kierunków zachodnich początkowo napłynie nieco cieplejsze powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, możliwe opady gradu. Prognozowana suma opadu w burzy od 10 mm na północy, do 30 mm na południu województwa. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C, w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C. Wiatr słaby, zachodni, w czasie burz porywisty.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 06.06.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 05.06.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 06-07.06.2016 r.

W dniu 06.06.2016 (poniedziałek) jesteśmy w zasięgu wyżu znad południowej Szwecji, w chłodnym i suchym arktycznym powietrzu. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana, w środkowej części województwa korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 07.06.2016 (wtorek) będziemy pod wpływem wyżu, z północnego zachodu zacznie napływać cieplejsze, polarno-morskie powietrze. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie na ogół umiarkowana. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 02.06.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 01.06.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 02-03.06.2016 r.

W dniu 02.06.2016 (czwartek) pozostaniemy w obszarze obniżonego ciśnienia, w wilgotnym i ciepłym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadu w burzy do 25 mm. Temperatura maksymalna 21°C do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni, w czasie burz w porywach do 19 m/s.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 03.06.2016 (piątek) będziemy w obszarze obniżonego ciśnienia, pozostaniemy w wilgotnym i chwiejnym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, na południu województwa miejscami burze. Prognozowana suma opadu w burzy do 20 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni, w czasie burz w porywach do 18 m/s.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 31.05.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 30.05.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 31.05-01.06.2016 r.

W dniu 31.05.2016 (wtorek) znajdujemy się w zasięgu płytkiego ośrodka niżowego z centrum w rejonie Dolnego Śląska i Sudetów w strefie frontu atmosferycznego. Napływać będzie przetransformowane powietrze zwrotnikowe. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadu w burzy wynosi do 25 mm, lokalnie opady gradu. Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C, w rejonach podgórskich około 22°C. Wiatr słaby, zmienny, jedynie w czasie burz w porywach do 18 m/s.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna, miejscami w aglomeracjach umiarkowana. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 01.06.2016 (środa) nadal będziemy w zasięgu niżu, którego centrum nasunie się nad Saksonię. Z kierunków południowych będzie napływać przetransformowana zwrotnikowa masa powietrza. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadu w burzy wynosi do 15 mm. Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C, w rejonach podgórskich około 22°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni, w czasie burz porywisty.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie korzystna. Jedynie w powiatach: częstochowskim, kłobuckim, lublinieckim, myszkowskim, zawierciańskim oraz w Częstochowie, a także w północnowschodniej części aglomeracji górnośląskiej jakość powietrza będzie umiarkowana, stężenia ozonu troposferycznego będą tam nieznacznie przekraczać poziom 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 30.05.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 29.05.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 30-31.05.2016 r.

W dniu 30.05.2016 (poniedziałek) znajdujemy się w zasięgu niżu z centrum nad Niemcami. Z kierunków południowych napływa przetransformowane powietrze zwrotnikowe. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w burzy do 25 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C, w rejonach podgórskich około 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 19 m/s.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie korzystna, lokalnie w aglomeracjach umiarkowana. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 31.05.2016 (wtorek) nadal będziemy w zasięgu niżu, którego centrum nasunie się nad Belgię. Z kierunków południowych będzie napływać przetransformowana zwrotnikowa masa powietrza. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w burzy do 25 mm. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C, w rejonach podgórskich około 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 19 m/s.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie korzystna, miejscami w aglomeracjach umiarkowana. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 24.05.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 23.05.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 21%, Wodzisławiu Śląskim o 16%, Katowicach o 15%, Zabrzu o 14%, Złotym Potoku (gm. Janów) o 13%, Ustroniu o 11%, Cieszynie o 10%, Bielsku-Białej o 9%, Dąbrowie Górniczej o 9%, Częstochowie o 3%.

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 24-25.05.2016 r.

W dniu 24.05.2016 (wtorek) będziemy pod wpływem zatoki związanej z płytkim niżem, którego ośrodek znad Węgier przemieszczać się będzie nad Rumunię; ze wschodu napłynie ciepłe powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie umiarkowane, wzrastające miejscami do dużego. W górach przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w burzach do 15 mm. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana, miejscami niekorzystna. Stężenia ozonu troposferycznego będą przekraczać poziom docelowy 120 µg/m3 na obszarze całego województwa. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 25.05.2016 (środa) niż znad Transylwanii przemieści się nad Nizinę Rumuńską; nadal napływać będzie ciepłe powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana, miejscami niekorzystna. Stężenia ozonu troposferycznego będą przekraczać poziom docelowy 120 µg/m3 na obszarze całego województwa. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 23.05.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla. Wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacji w Ustroniu o 8%.

W dniu 22.05.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacjach w Złotym Potoku (gm. Janów) o 18%, Częstochowie o 13%, Rybniku o 11%, Wodzisławiu Śląskim o 7%, Dąbrowie Górniczej o 6%, Zabrzu o 5%, Ustroniu o 4%, Katowicach o 3%, Cieszynie o 2%.

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 23-24.05.2016 r.

W dniu 23.05.2016 (poniedziałek) znajdziemy się w zasięgu zatoki niżowej, rozciągającej się od Morza Norweskiego po Adriatyk; z południa napływa bardzo ciepłe powietrze. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C, w rejonach podgórskich od 23°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana, miejscami niekorzystna. Stężenia ozonu troposferycznego będą przekraczać poziom docelowy 120 µg/m3 na obszarze całego województwa. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 24.05.2016 (wtorek) będziemy pod wpływem niżu, który znad Węgier przemieści się nad Bułgarię; nadal napływać będzie ciepłe powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie umiarkowane, w górach okresami duże i tam możliwe burze. Prognozowana suma opadów w burzy do 15 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C, w rejonach podgórskich od 21°C do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, w czasie burz w porywach do 18 m/s.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana, miejscami niekorzystna. Stężenia ozonu troposferycznego będą przekraczać poziom docelowy 120 µg/m3 na obszarze całego województwa. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 20.05.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 19.05.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Gliwicach o 22%, Zabrzu o 4%,
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacjach w Wodzisławiu Śląskim o 6%, Rybniku o 2%, Cieszynie o 1%.

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 20-22.05.2016 r.

W dniu 20.05.2016 (piątek) znajdujemy się w zasięgu płytkiej zatoki niżowej. Po południu nasunie się strefa mało aktywnego frontu okluzji. Z południowego zachodu stopniowo zaczyna napływać nieco cieplejsze powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C, w rejonach podgórskich około 17°C. Wiatr słaby, zmienny.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana, lokalnie w aglomeracjach niekorzystna, wystąpią niewielkie przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). Stężenia ozonu troposferycznego mogą osiągać poziom docelowy 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 21.05.2016 (sobota) znajdziemy się w rozbudowującym się klinie wyżu z centrum nad Sardynią. Z zachodu napływać będzie coraz cieplejsze powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C, w rejonach podgórskich około 20°C. Wiatr słaby, zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie niekorzystna, jedynie w powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim oraz miejscami w aglomeracji górnośląskiej jakość powietrza będzie umiarkowana. Stężenia ozonu troposferycznego będą osiągać lub nieznacznie przekraczać poziom docelowy 120 µg/m3. W aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, powiecie wodzisławskim, Częstochowie oraz lokalnie w północno wschodniej i centralnej części aglomeracji górnośląskiej wystąpią niewielkie przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 22.05.2016 (niedziela) będziemy stopniowo przechodzić pod wpływ zatoki niżowej układu niskiego ciśnienia z centrum nad Morzem Norweskim. Z południa napływać będzie coraz cieplejsze powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23°C do 25°C, w rejonach podgórskich około 22°C. Wiatr słaby z kierunków południowych.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana. Stężenia ozonu troposferycznego będą osiągać a lokalnie przekraczać poziom docelowy 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 19.05.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 18.05.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 19-20.05.2016 r.

W dniu 19.05.2016 (czwartek) znajdziemy się na skraju płytkiej zatoki niżowej, z południowego zachodu stopniowo zaczyna napływać nieco cieplejsze powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie umiarkowane. W południowej części województwa po południu okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 17°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 20.05.2016 (piątek) zatoka niżowa nad Polską wypełni się, wystąpi wzrost ciśnienia, pogodę zacznie kształtować słaby klin wyżowy. Z południowego zachodu napływać będzie coraz cieplejsze powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie umiarkowane, po południu miejscami duże i przelotne opady deszczu lub burze. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C, w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C. Wiatr słaby, północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 18.05.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 17.05.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 18-19.05.2016 r.

W dniu 18.05.2016 (środa) znajdujemy się pod wpływem słabego klina wyżu znad Bałkanów. Pozostaniemy w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego. W dzień zachmurzenie duże, wieczorem z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze, głównie w górach. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie korzystna, jedynie w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i górnośląskiej oraz na obszarze powiatów wodzisławskiego i żywieckiego będzie umiarkowana. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 19.05.2016 (czwartek) nad województwo śląskie nasunie się płytka zatoka niżowa związana z niżem północnoatlantyckim. Z południowego zachodu stopniowo napłynie cieplejsze powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie duże. W południowej połowie województwa słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 16°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana, jedynie lokalnie będzie korzystna. Ponadto miejscami w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej stężenia PM10 mogą zbliżyć się do granicy wartości dopuszczalnych (50 µg/m3). Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 17.05.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 16.05.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 17-18.05.2016 r.

W dniu 17.05.2016 (wtorek) znajdujemy się na skraju niżu znad Bałtyku, z kierunków zachodnich napływa chłodne powietrze arktyczne. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie korzystna, jedynie miejscami w aglomeracjach: górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej może być umiarkowana. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 18.05.2016 (środa) znajdziemy się pod wpływem słabego klina wyżu znad Bałkanów i Sardynii. Pozostaniemy w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego. W dzień zachmurzenie duże, po południu malejące do umiarkowanego. Przed południem słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby, zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie korzystna, jedynie w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i górnośląskiej oraz na obszarze powiatów wodzisławskiego i żywieckiego będzie umiarkowana. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 16.05.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 15.05.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 16-17.05.2016 r.

W dniu 16.05.2016 (poniedziałek) pozostaniemy w zasięgu słabego klina wyżu znad północnego Atlantyku, z północnego zachodu napływa chłodne arktyczne powietrze. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, możliwa burza z opadem drobnego gradu. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich około 10°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 17.05.2016 (wtorek) będziemy pod wpływem klina wyżu znad Atlantyku, nadal z północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich około 10°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 12.05.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 11.05.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 12%, Wodzisławiu Śląskim o 11%, Złotym Potoku (gm. Janów) o 8%.

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 12-13.05.2016 r.

W dniu 12.05.2016 (czwartek) będziemy pod wpływem niżu z centrum nad południowymi Niemcami, ze wschodu nadal napływać będzie ciepłe powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, w górach możliwe burze. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, z kierunków wschodnich.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana. Stężenia ozonu troposferycznego będą przekraczać poziom docelowy 120 µg/m3 na obszarze całego województwa. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 13.05.2016 (piątek) znajdziemy się w centrum niżu w strefie atmosferycznego frontu okluzji. W dzień zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, od godzin południowych miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 20 mm. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, północno-wschodni, po południu z kierunków zmiennych.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie korzystna, jedynie w aglomeracjach: górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej oraz w Kotlinie Żywieckiej będzie umiarkowana. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 10.05.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 09.05.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 10-11.05.2016 r.

W dniu 10.05.2016 (wtorek) będziemy pod wpływem słabnącego wyżu z centrum nad Bałtykiem, w ciepłym powietrzu polarnym napływającym ze wschodu. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu przelotne opady deszczu, w górach możliwe burze z gradem. Prognozowana suma opadu w burzy do 15 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 18°C. Wiatr słaby, wschodni, w czasie burz umiarkowany, porywisty.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana. Stężenia ozonu troposferycznego mogą osiągać, a lokalnie przekraczać poziom docelowy 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 11.05.2016 (środa) przejdziemy pod wpływ rozległego niżu z ośrodkami nad zachodnią Europą, z południa napływać będzie ciepłe powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana suma opadu w burzy do 15 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, wschodni, w czasie burz porywisty.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana. Stężenia ozonu troposferycznego mogą osiągać, a lokalnie przekraczać poziom docelowy 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 29.04.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 10.05.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 09.05.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 10-11.05.2016 r.

W dniu 10.05.2016 (wtorek) będziemy pod wpływem słabnącego wyżu z centrum nad Bałtykiem, w ciepłym powietrzu polarnym napływającym ze wschodu. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu przelotne opady deszczu, w górach możliwe burze z gradem. Prognozowana suma opadu w burzy do 15 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, w rejonach podgórskich od 16°C do 18°C. Wiatr słaby, wschodni, w czasie burz umiarkowany, porywisty.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana. Stężenia ozonu troposferycznego mogą osiągać, a lokalnie przekraczać poziom docelowy 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 11.05.2016 (środa) przejdziemy pod wpływ rozległego niżu z ośrodkami nad zachodnią Europą, z południa napływać będzie ciepłe powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Po południu miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana suma opadu w burzy do 15 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 23°C, w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, wschodni, w czasie burz porywisty.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana. Stężenia ozonu troposferycznego mogą osiągać, a lokalnie przekraczać poziom docelowy 120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 28.04.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 29.04-01.05.2016 r.

W dniu 29.04.2016 (piątek) pozostajemy w zasięgu klina wyżu znad Rosji, w przetransformowanym arktycznym powietrzu. W dzień zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C, w rejonach podgórskich od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, zmienny.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana. Lokalnie mogą wystąpić niewielkie przekroczenia poziomu dopuszczalnego 50 µg/m3 stężeń pyłu zawieszonego PM10. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 30.04.2016 (sobota) będziemy pod wpływem klina wyżu znad północno-zachodniej Rosji, w chłodnym przetransformowanym powietrzu arktycznym. W dzień zachmurzenie umiarkowane, na południu województwa możliwy wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 12°C do 15°C. Wiatr słaby, wschodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana. Lokalnie mogą wystąpić niewielkie przekroczenia poziomu dopuszczalnego 50 µg/m3 stężeń pyłu zawieszonego PM10. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 01.05.2016 (niedziela) pozostaniemy w słabogradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia. W dzień zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana. Lokalnie mogą wystąpić niewielkie przekroczenia poziomu dopuszczalnego 50 µg/m3 stężeń pyłu zawieszonego PM10. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 28.04.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 27.04.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 28-29.04.2016 r.

W dniu 28.04.2016 (czwartek) rozbuduje się słaby klin wyżowy, pozostaniemy w przetransformowanym powietrzu arktycznym. W dzień zachmurzenie umiarkowane. Po południu miejscami duże i słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C, w rejonach podgórskich około 9°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana, miejscami niekorzystna, zwłaszcza w aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej oraz powiatach wodzisławskim i żywieckim. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 mogą przekroczyć poziom dopuszczalny 50 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 29.04.2016 (piątek) będziemy pod wpływem klina wyżu z centrum nad północno-zachodnią Rosją, w przetransformowanym powietrzu arktycznym. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C, w rejonach podgórskich około 10°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana, miejscami niekorzystna, zwłaszcza w aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej oraz powiatach wodzisławskim i żywieckim. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 mogą przekroczyć poziom dopuszczalny 50 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 26.04.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.
W dniu 25.04.2016 r.:
    nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
    jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
    jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
    24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
    24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
    ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
    ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).
Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 26-27.04.2016 r.
W dniu 26.04.2016 (wtorek) jesteśmy na skraju niżu z ośrodkiem nad niemieckim wybrzeżem Morza Północnego, w tym samym, chłodnym powietrzu. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.
W dniu 27.04.2016 (środa) będziemy pod wpływem wypełniającego się niżu z ośrodkiem nad północnymi Niemcami, pozostaniemy w powietrzu pochodzenia arktycznego. W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Prognozowana suma opadów miejscami do 13 mm, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w górach do 5 cm. Temperatura maksymalna od 6°C do 9°C. Wiatr umiarkowany, w rejonach podgórskich w porywach do 17 m/s, po południu słabnący, południowo-zachodni, skręcający na zachodni i północno-zachodni.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 26.04.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 25.04.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 26-27.04.2016 r.

W dniu 26.04.2016 (wtorek) jesteśmy na skraju niżu z ośrodkiem nad niemieckim wybrzeżem Morza Północnego, w tym samym, chłodnym powietrzu. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 27.04.2016 (środa) będziemy pod wpływem wypełniającego się niżu z ośrodkiem nad północnymi Niemcami, pozostaniemy w powietrzu pochodzenia arktycznego. W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Prognozowana suma opadów miejscami do 13 mm, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w górach do 5 cm. Temperatura maksymalna od 6°C do 9°C. Wiatr umiarkowany, w rejonach podgórskich w porywach do 17 m/s, po południu słabnący, południowo-zachodni, skręcający na zachodni i północno-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 21.04.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.
W dniu 20.04.2016 r.:
    nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
    jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
    jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
    24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
    24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
    ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
    ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 21-22.04.2016 r.
W dniu 21.04.2016 (czwartek) wyż nad Polską osłabnie, przejściowo napłynie cieplejsze powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich około 12°C. Wiatr słaby lub umiarkowany, zachodni.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego na ogół będzie korzystna. Miejscami możliwe niewielkie przekroczenia poziomu dopuszczalnego (50 µg/m3) stężeń pyłu zawieszonego. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.
W dniu 22.04.2016 (piątek) od zachodu rozbuduje się klin związany z wyżem znad Północnego Atlantyku. W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C, w rejonach podgórskich około 11°C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego na ogół będzie korzystna. Miejscami możliwe niewielkie przekroczenia poziomu dopuszczalnego (50 µg/m3) stężeń pyłu zawieszonego. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 19.04.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 18.04.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

 

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 19-20.04.2016 r.

W dniu 19.04.2016 (wtorek) pozostaniemy w klinie wyżu znad Wysp Brytyjskich. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego na ogół będzie korzystna. Lokalnie możliwe niewielkie przekroczenia poziomu dopuszczalnego (50 µg/m3) stężeń pyłu zawieszonego. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 20.04.2016 (środa) pozostaniemy na skraju niżu z ośrodkiem nad północno-zachodnią Rosją, od zachodu zacznie rozbudowywać się klin wyżowy. Z północnego zachodu nadal napływać będzie przetransformowane powietrze arktyczne. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego na ogół będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 18.04.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.
W dniu 17.04.2016 r.:
    nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
    jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
    jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
    24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
    24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
    ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
    ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 18-19.04.2016 r.
    W dniu 18.04.2016 (poniedziałek) będziemy pod wpływem klina wyżu z centrum nad Francją, nadal w powietrzu polarno-morskim. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. W górach możliwe burze. Temperatu-ra maksymalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego na ogół będzie korzystna. Lokalnie możliwe niewielkie przekroczenia poziomu dopuszczalnego (50 µg/m3) stężeń pyłu zawieszonego. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.
W dniu 19.04.2016 (wtorek) pozostaniemy w zasięgu klina wyżowego, napływać będzie chłodne powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego na ogół będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 14.04.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 13.04.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3),
 • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Zabrzu o 44%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 40%, Gliwicach o 40%, Rybniku o 38%, Wodzisławiu o 22%, Dąbrowie Górniczej o 16%, Katowicach o 12%.

 

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 14-15.04.2016 r.

 W dniu 14.04.2016 (czwartek) będziemy nadal pod wpływem niżu z ośrodkiem przemieszczającym się nad Rosję, w strefie pofalowanego frontu. Z północnego zachodu zaczyna napływać chłodniejsze powietrze. W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Możliwe burze. Suma opadu może wynieść miejscami do 30 mm. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C. Wiatr umiarkowany, północny i północno-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 15.04.2016 (piątek) będziemy pod wpływem słabego klina wyżowego, w powietrzu polarno-morskim. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą w granicach wartości dopuszczalnych.

 

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 13.04.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 12.04.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3),
 • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Wodzisławiu o 94%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 86%, Dąbrowie Górniczej o 82%, Rybniku o 74%, Sosnowcu o 72%, Zabrzu o 58%, Gliwicach o 54%, Częstochowie o 52%, Katowicach o 52%, Tychach o 50%, Żywcu o 48%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 44%, Cieszynie o 24%, Bielsku-Białej o 18%.

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 13-14.04.2016 r.

W dniu 13.04.2016 (środa) będziemy w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia, w polarno-morskiej masie powietrza. W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami, zwłaszcza w górach, w ciągu dnia wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu. W górach możliwe burze. Rano lokalnie zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C, w rejonach podgórskich około 15°C. Wiatr słaby, zmienny.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana, miejscami niekorzystna. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 w mogą przekroczyć poziom dopuszczalny 50 µg/m3, zwłaszcza w aglomeracji górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej oraz powiatach żywieckim i wodzisławskim. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 14.04.2016 (czwartek) będziemy pod wpływem zatoki niżowej związanej z niżem znad Rosji w strefie frontów atmosferycznych, w powietrzu polarno-morskim napływającym z zachodu. W dzień zachmurzenie całkowite, tylko na północy województwa możliwe przejaśnienia. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Możliwe burze. Suma opadu może wynieść miejscami do 20 mm, a w górach do 30 mm. Temperatura maksymalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą w granicach wartości dopuszczalnych.

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 08.04.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 07.04.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3),
 • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 60%, Gliwicach o 40%, Wodzisławiu o 34%, Zabrzu o 26%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 24%, Katowicach o 16%, Tychach o 16%, Częstochowie o 8%, Dąbrowie Górniczej o 4%, Żywcu o 4%, Sosnowcu o 2%.

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 08-10.04.2016 r.

W dniu 08.04.2016 (piątek) znajdujemy się pod wpływem bruzdy niskiego ciśnienia, łączącej płytkie układy niżowe z ośrodkami nad Skandynawią i południową Europą, w chłodniejszej masie powietrza polarno-morskiego napływającego z zachodu. W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 09.04.2016 (sobota) będziemy na skraju płytkiego, wypełniającego się układu niżowego z ośrodkami nad południową Europą, w polarno-morskiej masie powietrza. W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 10.04.2016 (niedziela) pozostaniemy na skraju niżu znad Europy południowej. W dzień zachmurzenie duże. Słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 15°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 07.04.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 06.04.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3),
 • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu o 48%, Rybniku o 38%, Gliwicach o 16%, Wodzisławiu o 12%, Sosnowcu o 6%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 4%, Katowicach o 4%, Tychach o 2%.

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 07-08.04.2016 r.

W dniu 07.04.2016 (czwartek) znajdujemy się w zasięgu niżu z ośrodkami w rejonie Skandynawii. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie korzystna, miejscami możliwe niewielkie przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 (50 µg/m3). Pozostałe stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywały się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 08.04.2016 (piątek) będziemy w słabogradientowym polu barycznym o obniżonym ciśnieniu, w strefie ciepłego frontu atmosferycznego. W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywały się w granicach wartości dopuszczalnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 05.04.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 04.04.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3),
 • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 78%, Rybniku o 32%, Gliwicach o 24%, Wodzisławiu o 24%, Dąbrowie Górniczej o 20%, Katowicach o 18%, Zabrzu o 12%, Żywcu o 10%.

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 05-06.04.2016 r.

W dniu 05.04.2016 (wtorek) znajdujemy się w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia, w ciepłym powietrzu zwrotnikowym, napływającym z południa. W dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C, lokalnie 25°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana, miejscami może być niekorzystna i mogą tam wystąpić przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 (50 µg/m3). Pozostałe stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywały się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 06.04.2016 (środa) będziemy pod wpływem zatoki niżowej związanej z niżem znad Morza Norweskiego, w strefie chłodnego frontu atmosferycznego. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C. Wiatr słaby, w czasie burz umiarkowany i porywisty, początkowo południowo-zachodni, skręcający na zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywały się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 05.04.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 04.04.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3),
 • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 78%, Rybniku o 32%, Gliwicach o 24%, Wodzisławiu o 24%, Dąbrowie Górniczej o 20%, Katowicach o 18%, Zabrzu o 12%, Żywcu o 10%.

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 05-06.04.2016 r.

W dniu 05.04.2016 (wtorek) znajdujemy się w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia, w ciepłym powietrzu zwrotnikowym, napływającym z południa. W dzień zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C, lokalnie 25°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana, miejscami może być niekorzystna i mogą tam wystąpić przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 (50 µg/m3). Pozostałe stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywały się w granicach wartości dopuszczalnych.

W dniu 06.04.2016 (środa) będziemy pod wpływem zatoki niżowej związanej z niżem znad Morza Norweskiego, w strefie chłodnego frontu atmosferycznego. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C. Wiatr słaby, w czasie burz umiarkowany i porywisty, początkowo południowo-zachodni, skręcający na zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywały się w granicach wartości dopuszczalnych.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 29.03.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 28.03.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3),
 • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacji w Żywcu o 12%.

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 29-30.03.2016 r.

W dniu 29.03.2016 (wtorek) województwo śląskie znajduje się na skraju płytkiej zatoki niżowej związanej z ośrodkiem niskiego ciśnienia znad Morza Norweskiego. Z kierunków południowo zachodnich napływa polarno-morska masa powietrza. W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu lub krupy śnieżnej. Miejscami burze. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich około 10°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 19 m/s, południowo-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie korzystna. W aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz lokalnie w aglomeracji górnośląskiej, a także lokalnie w strefie południowej województwa, jakość powietrza będzie umiarkowana. Miejscami w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej jakość powietrza może być niekorzystna, wystąpią wtedy przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

W dniu 30.03.2016 (środa) województwo śląskie znajdzie się w strefie przejściowej pomiędzy układem niskiego ciśnienia z rejonu Morza Północnego i Norweskiego, a wyżem znad basenu Morza Śródziemnego i Czarnego, w tej samej polarnomorskiej masie powietrza. W dzień zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C, w rejonach podgórskich około 11°C. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana. W aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, lokalnie w aglomeracji górnośląskiej oraz miejscami w strefie południowej województwa jakość powietrza będzie  niekorzystna, wystąpią przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 23.03.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 22.03.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

 

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 23-24.03.2016 r.

W dniu 23.03.2016 (środa) będziemy w obszarze słabo-gradientowego obniżonego ciśnienia atmosferycznego, pomiędzy wypełniającym się niżem znad Skandynawii a niżem znad południowych Włoch. Pozostajemy w tej samej masie chłodnego powietrza polarno-morskiego. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Rano miejscami silniejsze zamglenia i mgły ograniczające widzialność. Przelotne opady deszczu, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C, na szczytach Beskidów od -3°C do -1°C. Wiatr słaby, w górach okresami umiarkowany, z przewagą kierunków wschodnich.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego powinna być korzystna. W aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz lokalnie w aglomeracji górnośląskiej, a także miejscami w strefie południowej województwa, jakość powietrza może być niekorzystna; mogą wystąpić tam przekroczenia dobowych wartości dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 (50 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywały się w granicach dopuszczalnych wartości.

W dniu 24.03.2016 (czwartek) rozbuduje się słaby klin wyżowy związany z wyżem znad północno-zachodniej Rosji. Pozostaniemy w tej samej chłodnej polarnomorskiej masie powietrza. W dzień zachmurzenie umiarkowane, w rejonach górskich okresami duże. Rano miejscami silne zamglenia ograniczające widzialność. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C, na szczytach Beskidów od -4°C do -2°C. Wiatr umiarkowany, wysoko w górach okresami dość silny i porywisty, północno-wschodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana. Lokalnie w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i górnośląskiej oraz miejscami w strefie południowej województwa jakość powietrza może być niekorzystna; mogą wystąpić tam przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 (50 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach swych dopuszczalnych wartości.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 22.03.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 21.03.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

 

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 22-23.03.2016 r.

W dniu 22.03.2016 (wtorek) przeważający obszar naszego kraju pozostaje w zasięgu płytkiego ośrodka niżowego znad zachodniej Rosji. Na południowym zachodzie Polski przejściowo rozbuduje się słaby klin wyżu azorskiego. Napływa chłodna polarno-morska masa powietrza. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C, na szczytach Beskidów od -2°C do 0°C. Wiatr umiarkowany, w górach okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie korzystna. W aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz lokalnie w aglomeracji górnośląskiej, a także miejscami w strefie południowej województwa, jakość powietrza będzie umiarkowana. Nie należy jednak wykluczać, że lokalnie w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej jakość powietrza może być niekorzystna; mogą wystąpić tam przekroczenia dobowych wartości dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 (50 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywały się w granicach dopuszczalnych wartości.

W dniu 23.03.2016 (środa) województwo śląskie znajdzie się w obszarze przejściowym, pomiędzy wypełniającym się niżem znad Skandynawii a niżem który znad Sardynii przemieści się nad południowy Adriatyk. Pozostaniemy w tej samej chłodnej polarnomorskiej masie powietrza. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C, na szczytach Beskidów od -2°C do 0°C. Wiatr słaby, północno-wschodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana. Lokalnie w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i górnośląskiej oraz miejscami w strefie południowej województwa jakość powietrza może być niekorzystna; wystąpią wtedy przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach swych dopuszczalnych wartości.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 21.03.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 20.03.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3),
 • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach: w Zabrzu o 16%, Dąbrowie Górniczej o 10%, Wodzisławiu o 10%, Rybniku o 2%.

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 21-22.03.2016 r.

W dniu 21.03.2016 (poniedziałek) województwo śląskie znajduje się na skraju klina Wyżu Azorskiego. Z kierunków zachodnich napływa chłodniejsza polarno-morska masa powietrza. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C, w rejonach podgórskich od 4°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana. Lokalnie w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i górnośląskiej oraz miejscami w strefie południowej województwa jakość powietrza może być niekorzystna, wystąpią wtedy przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

W dniu 22.03.2016 (wtorek) województwo śląskie znajdzie się w strefie obniżonego ciśnienia związanego z niżem znad Białorusi, w tej samej chłodnej polarnomorskiej masie powietrza. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C, w rejonach podgórskich od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie korzystna. W aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz lokalnie w aglomeracji górnośląskiej, a także lokalnie w strefie południowej województwa, jakość powietrza będzie umiarkowana.  Miejscami w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej jakość powietrza może być niekorzystna, wystąpią wtedy przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 16.03.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 15.03.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

 

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 16-17.03.2016 r.

W dniu 16.03.2016 (środa) województwo śląskie znajduje się pod wpływem wyżu znad Wysp Owczych i Danii. Z północnego wschodu napływa polarno-kontynentalna masa powietrza. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od 4°C do 7°C, w rejonach podgórskich około 3°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana. Lokalnie w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej i górnośląskiej oraz miejscami w strefie południowej województwa jakość powietrza może być niekorzystna, wystąpią wtedy przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

W dniu 17.03.2016 (czwartek) województwo śląskie nadal znajdować się będzie w strefie podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem znad Wielkiej Brytanii. Z północnego zachodu napłynie polarnomorska masa powietrza. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Początkowo lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C, w rejonach podgórskich około 6°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie niekorzystna wystąpią przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). W aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, oraz miejscami w strefie południowej przekroczenia mogą być znaczne. Lokalnie w strefie północnej województwa jakość powietrza będzie umiarkowana. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 15.03.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.


W dniu 14.03.2016 r.:
-   nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
    -jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
    -jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
    -24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
    - ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
    -ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3),
 - wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
     - 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach: w Bielsku-Białej o 36%, Cieszynie o 20%, Wodzisławiu o 20%, Żywcu o 12%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 10%, Ustroniu o 8%, Gliwicach o 2%.

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 15-16.03.2016 r.


W dniu 15.03.2016 (wtorek) województwo śląskie znajduje się w zasięgu wypełniającego się niżu, który znad zachodniej Ukrainy przemieszcza się nad Węgry. Z  północnego wschodu napływa do nas chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. W dzień zachmurzenie duże. Opady śniegu z deszczem i śniegu, w górach i na pogórzu okresami o umiarkowanym natężeniu. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C, w rejonach podgórskich około 0°C. Wiatr umiarkowany, w górach po południu dość silny, w porywach do 17 m/s, z kierunków północnych i wschodnich.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego powinna być korzystna. W aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, a także w niektórych rejonach aglomeracji górnośląskiej oraz miejscami w Częstochowie, jakość powietrza może być umiarkowana, z możliwością niewielkich przekroczeń dobowych wartości dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 (50 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywały się w granicach swych dopuszczalnych wartości.


W dniu 16.03.2016 (środa) województwo śląskie będzie w obszarze klina wyżu z centrum w rejonie Szetlandów, w chłodnej polarno-morskiej masie powietrza napływającej z północnego wschodu. W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C, w rejonach podgórskich około 3°C. Wiatr słaby, w górach okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków wschodnich.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana. W aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, lokalnie w aglomeracji górnośląskiej oraz miejscami w strefie południowej województwa jakość powietrza może być niekorzystna, z przekroczeniami wartości dobowych dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 (50 µg/m3). Stężenia pozostałych mierzonych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 09.03.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 08.03.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3),
 • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach: w Żywcu o 50%, Katowicach o 30%, Rybniku o 26%, Wodzisławiu o 20%, Bielsku-Białej o 18%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 18%, Dąbrowie Górniczej o 16%, Sosnowcu o 16%, Gliwicach o 14%, Cieszynie o 10%, Zabrzu o 10%, Tychach o 8%.

 

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 09-10.03.2016 r.

W dniu 09.03.2016 (środa) województwo śląskie znajduje się w strefie podwyższonego ciśnienia związanej z wyżem z nad zachodniej Rosji, w polarno-morskiej masie powietrza. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby, wschodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie niekorzystna, wystąpią przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). Lokalnie w strefie północnej województwa jakość powietrza może być umiarkowana. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

W dniu 10.03.2016 (czwartek) województwo śląskie nadal znajdować się będzie w strefie podwyższonego ciśnienia związanego z wyżami znad Azorów i z nad Rosji, w tej samej polarnomorskiej masie powietrza. W dzień zachmurzenie duże. Słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr słaby, północno-wschodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie niekorzystna, wystąpią przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). W strefie północnej województwa, lokalnie we wschodniej części aglomeracji górnośląskiej oraz miejscami w strefie południowej województwa jakość powietrza może być umiarkowana. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 08.03.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 07.03.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3),
 • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach: w Rybniku o 148%, Zabrzu o 126%, Wodzisławiu o 118%, Gliwicach o 110%, Katowicach o 88%, Żywcu o 82%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 72%, Bielsku-Białej o 42%, Sosnowcu o 30%, Częstochowie o 24%, Dąbrowie Górniczej o 22%, Cieszynie o 20%, Ustroniu o 2%.

 

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 08-09.03.2016 r.

W dniu 08.03.2016 (wtorek) województwo śląskie znajduje się pod wpływem płytkiego niżu przemieszczającego się znad zachodniej Ukrainy nad Litwę. Po południu zacznie rozbudowywać się słaby klin wyżowy. Pozostaniemy w tej samej polarno-morskiej masie chłodnego powietrza. W dzień zachmurzenie duże. Słabe opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C, na szczytach Beskidów około 0°C. Wiatr słaby, w górach umiarkowany, z kierunków północnych.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie niekorzystna, wystąpią przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). Lokalnie w strefie północnej województwa oraz miejscami w strefie południowej jakość powietrza może być umiarkowana. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

W dniu 09.03.2016 (środa) województwo śląskie będzie w słabo-gradientowym obszarze przejściowym, pomiędzy klinem wyżu wschodnioeuropejskiego a niżem zachodnioeuropejskim, w tej samej masie chłodnego powietrza polarno-morskiego. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C, na szczytach Beskidów około 1°C. Wiatr słaby, w górach okresami umiarkowany, z kierunków południowych i wschodnich.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie niekorzystna, wystąpią przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). Lokalnie w strefie północnej województwa jakość powietrza może być umiarkowana. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 29.02.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 28.02.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3),
 • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach: w Żywcu o 118%, Gliwicach o 82%, Bielsku-Białej o 62%, Rybniku o 60%, Zabrzu o 50%, Wodzisławiu o 46%, Katowicach o 38%, Cieszynie o 14%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 14%, Ustroniu o 14%, Dąbrowie Górniczej o 6%.

 

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 29.02-01.03.2016 r.

W dniu 29.02.2016 (poniedziałek) województwo śląskie znajduje się pod wpływem niżu z nad Korsyki w strefie frontu atmosferycznego. Z północnego wschodu napływa powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. W rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-wschodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie niekorzystna, wystąpią przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). Lokalnie w strefie północnej województwa oraz miejscami w strefie południowej jakość powietrza może być umiarkowana. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

W dniu 01.03.2016 (wtorek) województwo śląskie nadal znajdować się będzie pod wpływem niżu, którego centrum znajdzie się nad Karpatami Wschodnimi w chłodniejszej polarnomorskiej masie powietrza. W dzień zachmurzenie całkowite. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-wschodni, skręcający na północno-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana. W aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, lokalnie w aglomeracji górnośląskiej oraz miejscami w strefie południowej województwa jakość powietrza będzie niekorzystna, wystąpią przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

 

 

 

Informacja o jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 26.02.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.
W dniu 25.02.2016 r.:
  - nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
  - jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
  - jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
  - 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
  - ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
  - ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3),
  - wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
  - 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach: w Żywcu o 132%, Rybniku o 124%, Wodzisławiu o 90%, Gliwicach o 76%, Zabrzu o 72%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 62%, Tychach o 48%, Sosnowcu o 44%, Częstochowie o 38%, Katowicach o 32%, Dąbrowie Górniczej o 28%, Bielsku-Białej o 6%.
Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 26-28.02.2016 r.
W dniu 26.02.2016 (piątek) województwo śląskie znajduje się w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, związanego z wyżem atlantyckim. Z północnego zachodu napływa do nas chłodne powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu rozpogodzenia. Możliwe słabe przelotne opady śniegu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C, na szczytach Beskidów około -5°C. Wiatr słaby, wysoko w górach umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana. Na terenie aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, a także w kotlinie żywieckiej oraz w aglomeracji górnośląskiej i w Częstochowie jakość powietrza będzie niekorzystna. Wystąpią tam przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 (50 µg/m3). W strefie północnej województwa oraz lokalnie w strefie południowej jakość powietrza powinna być korzystna. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywały się w granicach dopuszczalnych wartości.
W dniu 27.02.2016 (sobota) województwo śląskie będzie pod wpływem słabego układu wyżowego którego centrum przemieści się znad Polski nad Białoruś, w chłodnej masie powietrza polarno-morskiego. W dzień zachmurzenie małe. Rano miejscami mgły, szybko zanikające. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C, na szczytach Beskidów około -3°C. Wiatr słaby, w górach umiarkowany, okresami dość silny, z kierunków południowych. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego nadal nie będzie korzystna, wystąpią przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 (50 µg/m3). Na obszarze aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej przekroczenia te mogą być dość znaczące. W strefie północnej i południowej województwa jakość powietrza będzie umiarkowana. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.
W dniu 28.02.2016 (niedziela) nad południową Polskę nasuwać się będzie zatoka rozległego niżu śródziemnomorskiego z głównym ośrodkiem w rejonie Sardynii. Z południa napłynie do nas nieco cieplejsza masa powietrza, z maksymalną temperaturą około 8°C. Zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane z okresowymi przejaśnieniami. Możliwy niewielki przelotny opad deszczu. Wiatr początkowo słaby, w drugiej połowie doby może być okresami dość silny z kierunków wschodnich. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego powinna poprawiać się z upływem doby. Nie należy jednak wykluczać występowania lokalnych przekroczeń dopuszczalnego poziomu dobowego stężenia pyłu PM10 na terenie aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, aglomeracji górnośląskiej, kotliny żywieckiej, a także w Częstochowie. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 24.02.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 23.02.2016 r.:

 • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
 • jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
 • 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
 • ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3),
 • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:
 • 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacji w Żywcu o 66%, Wodzisławiu o 44%, Cieszynie o 38%, Katowicach o 30%, Bielsku-Białej o 14%, Ustroniu o 12%, Rybniku o 10%, Sosnowcu o 4%.

 

Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 24-25.02.2016 r.

W dniu 24.02.2016 (środa) województwo śląskie znajduje się w słabym klinie wyżowym związanym z obszarem podwyższonego ciśnienia z centrum w rejonie Islandii. Z zachodu napływa powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C, w rejonach podgórskich około 2°C. Wiatr umiarkowany, początkowo okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana. W strefie północnej województwa oraz lokalnie w strefie południowej i miejscami w aglomeracji górnośląskiej jakość powietrza może być korzystna. Stężenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.

W dniu 25.02.2016 (czwartek) województwo śląskie znajdować się będzie w strefie lekko obniżonego ciśnienia związanego z układem niskiego ciśnienia z centrum nad Zatoką Botnicką w tej samej polarnomorskiej masie powietrza. W dzień zachmurzenie początkowo umiarkowane, wzrastające do dużego z opadami śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C, w rejonach podgórskich około 2°C. Wiatr słaby z kierunków południowych, lokalnie zmienny.

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie niekorzystna, wystąpią przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). Na obszarze aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej przekroczenia te będą znaczne. Jedynie miejscami w strefie północnej i południowej województwa jakość powietrza będzie umiarkowana. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości.