Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Gminy partnerskie

Petrvald – umowa o współpracy została zawarta 25 września 2002 r. przez burmistrza Adama Zarębę i starostę Vaclawa Holecka.

Petrvald to miasto należące do powiatu karwińskiego. Jest położone w kraju morawsko-śląskim. Jego powierzchnia wynosi ok. 1263 ha, liczba mieszkańców to powyżej 7.000 osób. Polacy stanowią w nim drugą co do wielkości mniejszość narodową (1,4%).
Pierwsza pisemna wzmianka o Petrvaldzie pochodzi z 1305 r. Przez 165 lat wydobywano tu węgiel kamienny. Zakończono w 1998 r.

Petrvald we współpracy z gminą Strumień zrealizował następujące projekty dofinansowane z funduszy unijnych:
- Stworzenie Centrum Kulturalno-Rozrywkowego  w Strumieniu
- Poznajmy się nawzajem
- Kulturalne pogranicze. Modernizacja infrastruktury kulturowej w Petrvaldzie, Jasienicy, Strumieniu.

 Więcej informacji o mieście i zrealizowanych projektach na stronie internetowej: https://www.petrvald-mesto.cz/o-meste/partnerska-spoluprace-s-polskymi-mesty-/tvorba-kulturne-rekreacniho-strediska-v-strumieniu/


Stowarzyszenie Pro Gymnasium w Ostravie – umowa o współpracy zawarta 29 sierpnia 2008 r. pomiędzy burmistrz Anną Grygierek a dyrektorem gimnazjum Josefem Svrcina.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem, gmina Strumień zrealizowała następujące projekty:
- Podróż przez historię
- Podróż przez historię – czasy komunizmu.

 https://www.ghrabuvka.cz/

 

Dolni Domaslavice – umowa o współpracy zawarta 18 września 2008 przez Burmistrz Strumienia Annę Grygierek i Starostę Dolni Domaslavic Pawla Postuvke.

Dolni Domaslavice znajdują się w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, w trójkącie miedzy miastami Hawirzów, Czeski Cieszyn i Frydek – Mistek. Pierwszy udokumentowany zapis pochodzi z 1305, kiedy to Domaslavice znajdują się w wykazie dziesięcin biskupich. Zostały założone i nazwane po Księciu Domasławie. Wieś z atrakcyjnymi nierównościami terenu, lasami i wijącymi się potokami. Piękne widoki zapory i pobliskich Beskidów. Jest to popularne miejsce dla miłośników jazdy rowerowej i sportów wodnych - pływania, żeglarstwa, i wędkarstwa.

Wspólnie z Dolni Domaslavicami gmina Strumień zrealizowała projekt:
- Dzieci i kultura bez granic.

http://www.ddomaslavice.cz/

 


  Województwo Żylińskie –list intencyjny o przyjaźni i współpracy zawarty pomiędzy Burmistrz Strumienia Anną Grygierek a Wojewodą Żylińskim Juraj Blanar.

Województwo Żylińskie leży na północnym zachodzie Słowacji i graniczy z Polską. Mieszka w nim ponad 690 tys. osób.  Żylina to stolica województwa. Na terenie województwa można spotkać liczne zamki i pałacyki. Najpiękniejszym z nim jest Zamek Orawski. Turysta odwiedzający te okolice zachwyci się również licznymi ruinami chociażby w Strecznie czy Likavie. Wiele tu zabytków architektury ludowej i drewnianych kościołów. Kuracje uzdrowiskowe oferują Rajeckie Cieplice, Turczańskie Cieplice oraz Lucky.
Miłośnicy wędrówek górskich mogą tu wejść na Małą i Wielką Fatrę i przejść przez Tatry Zachodnie oraz Niskie. Liczne jaskinie, jeziora zaporowe oraz parki wodne.

Wraz z Województwem Żylińskim gmina Strumień zrealizowała projekt:
- Budatin-Strumień: Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego
- Budatin- Strumień: współpraca na pograniczu- etap 2.

 http://www.zilinskazupa.sk/pl/

 

Šenov – umowa o współpracy została zawarta 1 marca 2011 r. pomiedzy Burmistrz Strumienia Anną Grygierek a Starostą Miasta Šenov Antoninem Sevcik. Szkoła Podstawowa v Šenovie to szkoła ze wszystkimi dziewięcioma klasami. Na obu stopniach nauczania są po trzy równoległe klasy w każdym roczniku. Częścią szkoły jest wydzielona placówka - Szkoła Podstawowa ul. Těšínská  nr 286. Szkoła Podstawowa posiada osobowość prawną od roku 1995 i jest jednostką budżetową. Uczęszcza do niej 693 uczniów nie tylko z samego Šenova, ale także z jego okolic - Václavovic, Ostravy - Radvanic i Bartovic, Horní i Dolní Datyni oraz Petřvaldu.
Budynek główny znajduje się w centrum miejscowości. Budynek przy ulicy Těšínskej pochodzi z roku 1900, od 01.08.1999 jest placówką wydzieloną przeznaczoną do kształcenia uczniów z klas I - V.
Šenov położony jest w powiecie ostrawskim, w kraju morawsko-śląskim. Liczy ok. 6.000 mieszkańców. Prawa miejskie posiada od 1998 r. Przez Senov przepływa rzeka Łucyna. Miasto przynależy do Euroregionu Beskidy.

Miasto Šenov oraz gmina Strumień zrealizowały wspólnie projekty:
- Razem odkrywamy świat
- Sport w każdym wieku.

 http://www.mesto-senov.cz/

 

Kysuckie Muzeum w Czadcy – regionalne muzeum krajoznawcze założone w 1971 r. Można w nim zobaczyć ekspozycje przyrodniczą prezentującą florę i faunę północno-zachodniej Słowacji, m.in. replikę samicy mamuta w rzeczywistych rozmiarach.  Jest tam również największy zbiór wyrobów słowackich druciarzy.

Wraz z gminą Strumień Kysuckie Muzeum w Czadcy realizowało następujące projekty:
- Muzeum dzieciom
- Szkoła dzieciom
- Bliscy sobie – wspólne publikacje szansą poznania pogranicza.

https://www.kysuckemuzeum.sk/

 

Dolný Hričov – wieś w województwie Żylińskim. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1208 r. Mieszka tam ok. 1.500 osób.

Wraz z gminą Strumień Dolny Hricov zrealizował projekty:

- Hricovskie pastorale

-Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko-słowackim

-Sportowe partnerstwo w gminie Strumień, gminie Dolny Hričov i gminie Krasňany.

 https://www.dolnyhricov.sk/

 

   Krajské kultúrne stredisko (Wojewódzki Ośrodek Kultury) w Žilinie- jest jednostką budżetową Žilinského samosprávneho kraja (žilinskiego województwa samorządowego). Organizuje oraz realizuje imprezy kulturalno-towarzyskie oraz edukacyjne, które mają na celu rozwój lokalnej kultury, zachowanie i rozwój narodowego dziedzictwa kulturowego, a także kształcenie specyficznych grup społecznych regionu žilinskiego. Efektem jego działalności są znaczące wydarzenia kulturalne o charakterze regionalnym, wojewódzkim oraz ogólnokrajowym, do których zaliczają się np. festiwale, przeglądy artystyczne, konkursy, seminaria, warsztaty twórcze, szkolenia, wystawy, a także kluby dyskusyjne. Najbardziej znanymi z nich są Medzinárodný folklórny festival (Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny) Jánošíkove dni w Terchovej, Medzinárodný festival tvorivosti a fantázie (Międzynarodowy Festiwal Kreatywności i Fantazji) Jašidielňa, Medzinárodné stretnutie zbojníkov (Międzynarodowe Spotkanie Zbójników) w Terchovej, Improliga – teatralne, literackie i muzyczne improwizacje grup teatralnych ze Słowacji, O dúhovú lampu z krajiny Zázračno (O tęczową lampę z krainy Cudowności) – ogólnosłowacki konkurs literacki, AMFO - wojewódzki przegląd nieprofesjonalnej twórczości fotograficznej, Divadelný medveď – wojewódzki przegląd dziecięcej twórczości dramatycznej oraz wiele innych. Szczególne miejsce w pracy placówki zajmują zajęcia z twórczymi i utalentowanymi grupami oraz jednostkami w dziedzinie zainteresowań artystycznych oraz edukacji. Placówka rocznie organizuje 300 imprez, w których bierze udział ponad 30 000 uczestników.

Wraz z gminą Strumień Krajské kultúrne stredisko zrealizowało projekt: Podróż po kulturalnym roku.

 http://www.krkszilina.sk/

 

   Rudina jest położona na północno-wschodnim krańcu Pogórza Jaworników w dolinie Janinskieho (Rudinskieho) potoku nad jego ujściem do rzeki Kysuca. Ze względu na swoją powierzchnię 627 ha jest zaliczana w regionie do miejscowości średniej wielkości. W większości zalesiony teren miejscowości jest pagórkowaty, a na obrzeżach przybiera górski charakter, tworzą go trzeciorzędowe skały o wysokości 350-560 m n.p.m. Przeważają leśne gleby brązowy. Niezalesiony jest tylko najbliższe otoczenie miejscowości. Charakterystyczna dla Rudiny jest zabudowa łańcuchowa o długości niemal 3 km wzdłuż Janinskieho (Rudinskieho) potoku. Miejscowość ma bardzo dobre połączenia komunikacyjne, zarówno kolejowe jak i drogowe. jeżeli chodzi o połączenie kolejowe to Rudina jest oddalona o 3 km od Kysuckého Nového Mesta i 7 km od Žiliny, regularnie kursują autobusy do Kysuckého Nového Mesta, skąd można się dostać dalej w kierunku Žiliny i Čadcy.

Historia miejscowości: Jako na stale zamieszkana wieś powstała najpóźniej na przełomie XIII i XIV wieku. Nazwa patronimiczna Rugyna jest wspominana w roku 1358, w 1364 r. pojawia się Rudzina, w roku 1506 Veľká Rudina (Maior Rudina), a w roku 1522 występuje, jako Horná Rudina (Felso Rudina). DO końca średniowiecza należała do rodzin szlacheckich Rudinských i Čičkánów z Rudiny. Następnie należała do budatínskiego państwa, a tylko jej niewielka część była własnością szlachciców Ordódy. W roku 1658 były tu 4 zagrody kmiece
i biedniejszych 17 domostw chłopskich oraz pański młyn. W roku 1850 miejscowość zamieszkiwało 627 słowackich katolickich mieszkańców. Zajmowali się oni przeważnie rolnictwem, hodowlą owiec, wyrębem drzewa oraz druciarstwem. W roku 1950 od Rudiny oddzieliła się dawna osada Rudinka.Pierwszy przystanek kolejowy powstał koło domku dróżnika nr 133, ale ponieważ mieszkańcy Rudiny nie głosowali podczas wyborów do peszteńskiego sejmu na kandydującego wysokiego urzędnika z Kysuckého Nového Mesta - Hajdína, zlikwidował on przystanek i mieszkańcy chodzili do Brodna. Przystanek kolejowy w Rudinie został przywrócony w roku 1952.
Podczas pierwszego spisu powszechnego, w roku 1784, miejscowość liczyła 61 domów i 448 mieszkańców. W roku 1828 miała już 88 domów i 672 mieszkańców. W roku 2012 miejscowość liczyła 1710 mieszkańców. Z Gminą Rudina realizowaliśmy projekt "Wspólnota życia codziennego za granicą".

 http://www.rudina.sk/


      Krasňany jest położona we wschodniej części Kotliny Žilinskiej na tarasach rzeki Varínka i w dolinie potoku Kúr. Gmina posiada publiczną sieć wodociągową, kanalizację i cała jej powierzchnia jest zgazyfikowana. Znajduje się tu szkoła podstawowa, przedszkole, teren sportowy z boiskiem do piłki nożnej oraz boiskiem o wielorakim przeznaczeniu, dom pogrzebowy, dom kultury, remiza strażacka. W gminie działają: Zespół folklorystyczny DÚHA (Tęcza), Grupa śpiewacza Krasňanka, Krasňanskí heligonkári (Kasňanscy heligonkarze), drużyna skautów, Ochotnicza Straż Pożarna, Telovýchovná jednota (Wspólnota Kultury Fizycznej) Fatran, Klub slovenských turistov (Klub słowackich turystów) Fatran Krasňany.
Pierwsza pisemna wzmianka o Krasňanach, wymienianych, jako o miejscowość Karazna, pochodzi z roku 1354. Miejscowość została złożona na prawie niemieckim, należała  do państwa Varín - Starý hrad a od drugiej połowy XVI wieku stała się jego stolicą. Panowie władający tutejszymi ziemiami zbudowali drewniany zamek ze zwodzonym mostem. Zamek był otoczony wodą.
Dominantą Krasňan bez wątpienia jest późnorenesansowy dwór z XVII wieku. Przez całe wieki był zamieszkiwany przez gałąź hrabiowskiego rodu Pongráczów.
Po remoncie generalnym dworu w ostatnich latach w jego wnętrzach została udostępniona ekspozycja pod tytułem „Przyroda i lud północno-zachodniej Słowacji“. Obecnie dwór jest własnością prywatną.
Z historycznego punktu widzenia miejscowość ta jest klejnotem północno-zachodniej części Kriváňskiej Małej Fatry, która obfituje w źródła wody i wywierzyska, bystro płynące potoczki i potoki z kaskadami. Przepływa przez nią Kúrsky potok, który wytryskuje
w Kúrskiej Doline i po przepłynięciu 7,3 m wpada do rzeki Varínka. W dolinie Kúr w XVII - XVIII w. wydobywano żelaza. Dzisiaj dolina ta ma znaczenie turystyczne, od południa ograniczona jest przez strome zbocza Jedľoviny i Kopy, a od północy przez równie strome stoki Prostej. Dolinę zamykają potężne, rozdzielone formami skalnymi żleby Stratenca i jedyne w całej Dolinie formy skalne wyrastające ponad linię drzew.
Miejscowość Krasňany jest dogodnym punktem wyjścia dla licznych wycieczek, ponieważ jest tu wiele znakowanych szlaków turystycznych. Przez Dolinę Kúr można dostać się na Strážską Halę i główny grzbiet Suchý, Stratenec i Malý Kriváň.

Z Gminą Krasňany realizowaliśmy projekt:

-Współpraca, która nie zna granic

-Wspólne poznawanie kultury i dziedzictwa na pograniczu polsko-słowackim

-Sportowe partnerstwo w gminie Strumień, gminie Dolny Hričov i gminie Krasňany

- Szlakiem atrakcji

- Podzielmy się naszym wspólnym dziedzictwem.

 

 https://www.obeckrasnany.sk/


  Vratimov leży na skraju Kotliny Ostrawskiej, Obecnie miasto wraz dzielnicą Horní Datyně ma 7 130 mieszkańców, zajmuje powierzchnię 1 414 hektarów, administracyjnie należy do powiatu Ostrava-miasto. W jego pobliżu znajdują się łatwo dostępne centra przemysłowe Ostravy, Havířova, Karviny a Frýdka-Místka. Gmina Strumień wspólnie z miastem Vratimov realizowała projekt "Aktywni na Granicy".

https://www.vratimov.cz/

 

Szkoła Podstawowa we Vratimovie, ul. Datyňská 690 rozpoczęła swoją działalność 15 września 1957 r. Jej instytucją założycielską jest miasto Vratimov. Szkoła jest jednostką budżetową i prowadzi nauczanie według Szkolnego programu edukacyjnego Twórcza szkoła. 403 uczniów uczęszcza do 9 klas. Szkoła mieści się w dwóch budynkach - we Vratimovie (klasy I - IX) oraz szkołę dla klas młodszych w Horních Datyních (klasy I – III). Łącznie tworzą ją 4 placówki szkolne.

Głównym zadaniem szkoły jest wspieranie edukacji językowej, komunikacyjnej oraz środowiskowej, a także aktywności sportowej uczniów.

Program edukacyjny szkoły został włąsnie poszerzony o nauczanie języków obcych w klasie I i II. We współpracy z tutejszym Domem dzieci i młodzieży szkoła oferuje całągamę interesujących zajęć - w dziedzinie przygotowania uczniów do egzaminów wstępnych, plastyki, nauczania języków, muzyki, rękodzielnictwa. Szkoła prezentuje swoją działaność na stronie internetowej oraz wydaje gazetkę szkolną. Gmina Strumień wspólnie ze szkołą z Vratimova realizowała projekt: „Czerpiąc siłę z wody, czyli o małej wiosce w Żabim Kraju nad Wisłą i pięknym mieście nad Ostrawicą”.

https://www.zsvratimov.cz/

 

Súľov-Hradná

Pierwsza pisemna wzmianka w dokumentach pochodzi z roku 1193. Najpierw należała do szlacheckiego rodu Súľovskich, potem Sirmenskich, niektóre jej części należały do rodu Akajów z Hradnej. Już ponad 113 lat, od ich administracyjnego połączenia w roku 1898, Súľov i Hradná tworzą jedną całość.

Gmina ma ciekawą historię, zamek, skalne tajemnice, wyjątkową faunę i florę oraz bardzo dobre warunki turystyczne. Mała, cicha i niepowtarzalna wioska zmienia się i rozwija swoje dziedzictwo w otoczeniu niezmieniających się skał. Powstała tu infrastruktura, została wyremontowana szkoła, ryneczek oraz otoczenie kościoła. Przed Urzędem Gminy, jako symbol mądrości i Súľovskich skał, stoi rzeźba Sowy i Sówki.  Gmina ma powierzchnię 2295 ha i liczy 947 mieszkańców.

http://www.sulov-hradna.sk/Dodał: Admin
 
Powszechny Spis RolnyPowszechny Spis Rolny


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
sierpień 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: sierpień

2020/08/2 2020/08/7 2020/08/8
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi