Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Budatín-Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2

 

Tytuł projektu:  „Budatín-Strumień: współpraca na pograniczu – etap 2”

Partner wiodący: Województwo  Żylińskie, http://www.regionzilina.sk/pl/

Partner Projektu: Gmina Strumień, www.strumien.pl

Opis projektu: Projekt nawiązuje do współpracy Partnerów z poprzedniego okresu programowania, kiedy w ramach wspólnego projektu w Strumieniu piwnice ratuszowe zaadoptowane zostały na galerię sztuki „Pod Ratuszem”, a po stronie słowackiej  zagospodarowano  park zamkowy i przestrzeń wokół  Zamku w Budatínie. Grupami docelowymi są mieszkańcy i osoby odwiedzające region pogranicza polsko- słowackiego. W ramach realizacji projektu zmodernizowane zostaną zabytki kultury: Ratusz w Strumieniu –   najstarszy Ratusz na Śląsku i budynek gospodarczy przy zamku w Budatínie. Budynek przy zamku Budatínie obecnie jest zamknięty ze względu na zły stan techniczny, przeprowadzona w ramach projektu modernizacja pozwoli go udostępnić. W wyremontowanych pomieszczeniach powstanie ekspozycja rzemiosła druciarskiego  w jego tradycyjnej i artystycznej formie. Natomiast w Strumieniu zostanie odnowiona elewacja zabytkowego Ratusza, a w odnowionych pomieszczeniach powstanie sala multimedialna W ramach projektu powstanie także aplikacja mobilna w 3 wersjach językowych (słowacki, polski i angielski), zawierająca informacje na temat zabytków kultury        i wydarzeń w regionie pogranicza. Zostanie również wydana broszura, która będzie zawierała informacje na temat zabytków kultury partnerów.  W powstałej sali multimedialnej odbędzie się seminarium poświęcone prezentacji atrakcji dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych terenu pogranicza. Zostanie przedstawiona stworzona w ramach  projektu mobilna aplikacja oraz broszura. Wszystko to wzbogaci informacje i wzmocni wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu pogranicza przez osoby odwiedzające  i mieszkańców. Działania projektu jak np.: Polsko-Słowackie Dni Rzemiosła w Budatínie  i Międzynarodowy Dzień Tradycji w Strumieniu pomogą wzajemnie poznać tradycyjne ludowe zwyczaje i rzemiosła, a także folklor. Realizacja projektu będzie korzyścią dla społeczności lokalnych, pozwoli wzmocnić tożsamość kulturową i społeczną oraz stworzy rozbudowaną ofertę pozwalającą na eresujące spędzanie wolnego czasu.

 

Cel główny projektu:  Wzmocnienie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez osoby odwiedzające i mieszkańców regionu pogranicza.

 

Cele szczegółowe:

  • Prezentacja tradycyjnych rzemiosł ludowych oraz zwyczajów polsko-słowackiego pogranicza,
  • Promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu

pogranicza w innowacyjnej formie,

  • Zachowanie i rewitalizacja zabytków wspólnego dziedzictwa kulturowe regionu pogranicza.

 

Okres realizacji: 1.03.2017r. – 30.10.2018r.

Wartość projektu: 1 354 863,31 euro.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85%, tj. 1 151 633,79.

Wartość projektu Gminy Strumień: 266 040,94 euro.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Gminy Strumień: 85%, tj. 226 134,78 euro.

 Dodał: DK
 
Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Trwają prace w strumieńskim Ratuszu

W ramach kolejnego projektu Budatin-Strumień: współpraca na pograniczu-Etap 2 udało się pozyskać środki na remont Ratusza. Podobnie jak w pierwszym etapie gmina uzyskała 85% dofinansowania ze środków zewnętrznych. Współpraca polsko-słowacka trwa już od kilku lat. Dzięki temu w 2010 roku powstała Galeria pod Ratuszem. Teraz prace w najstarszym Ratuszu na Śląsku są kontynuowane.


Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi