Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Odpady komunalne

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, Z TERENU GMINY STRUMIEŃ

1.Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązująca w okresie od 1 kwietnia 2022 roku wynosi:

- 32,50 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 90,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2.Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu gminy Strumień jest Sanit – Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne, tel. 33 815 79 74

 

HARMANOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2022:

 

HARMONOGRAM 2022 SOŁECTWA

HARMONOGRAM 2022 MIASTO STRUMIEŃ

 


3.Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów w gminie Strumień (PSZOK) od dnia 1 stycznia 2018 roku znajduje się w sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu, ul. Ks. Londzina 58.

PSZOK jest czynny:
Poniedziałek: 8:00-12:00
Środa: 14:00-18:00
Piątek: 12:00-16:00
Pierwsza sobota miesiąca: 8:00-12:00

Tel. 506365473

Do PSZOK można oddawać: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół pochodzący z palenisk domowych, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady tekstyliów i odzieży, a także odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych.

UWAGA: Właściciele nieruchomości dostarczają odpady do PSZOK we własnym zakresie.

 1. Zużyte baterie można oddawać do punktów zbiórki zlokalizowanych w:
  - Urzędzie Miejskim w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień
  - Szkole Podstawowej w Pruchnej, ul. Główna 60, 43-523 Pruchna
  - Szkole Podstawowej w Drogomyślu, ul. Główna 15, 43-424 Drogomyśl
  - Szkole Podstawowej w Bąkowie, Bąków, ul. Główna 62, 43-246 Strumień
  - Szkole Podstawowej w Zabłociu, Zabłocie, u1.Bielska 36, 43-246 Strumień
  - PSZOK

 2. Przeterminowane leki i chemikalia można oddawać do pojemników zlokalizowanych w:
  - aptece „Eskulap” Strumień, ul. Ks. Londzina 1
  - aptece „Melisa” Strumień 1 Maja 13
  - Punkcie Aptecznym w Drogomyślu, Drogomyśl, ul. Oblaski 10
  - Punkcie Aptecznym w Pruchnej, Pruchna, ul. Główna 68
  - PSZOK

 3. Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  1. PUNKT APTECZNY Pruchna ul. Główna 68*
  2. DENAR Sp. z o.o.; Strumień ul. 1-go Maja 35*
  3. APTEKA „ESKULAP”;  Strumień  ul. Ks.Londzina 1*
  4. Jeronimo Martins Distribution; Strumień ul. Młyńska 4*.
  5. PSZOK.

  *Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju).


  7. Zmieszane odpady komunalne są zagospodarowywane w:

- Cofinco Poland Sp. z o.o w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. ul. Dębina 36,

- Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19F,

- Instalacji MBP Master – Odpady i Energia w Tychach przy ul. Lokalnej 1,

- Agencji Komunalnej Sp. z o.o. w Brzeszczach przy ul. Granicznej



8. Bioodpady zagospodarowywane są w:

- Kompostowni odpadów komunalnych prowadzonej przez instalację BEST-EKO Sp.  z o.o. z/s ul. Gwarków 1, 44-240 Żory,

- Instalacji Komunalnej prowadzonej przez Cofinco Poland Sp. z o.o ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,

- Zakładzie Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach przy ul. Lokalnej 1,

- Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych „SEGO” przy  ul. Kolberga 65 w Rybniku,

- Instalacji Paliwa Alternatywne Sanit-Trans Sp. z o.o. przy ul. Prusa 33, 43-502 Czechowice-Dziedzice.




POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW:

1. Rodzaje odbieranych odpadów oraz ustalone limity odbioru odpadów.

Zgodnie z Uchwałą Nr XX.179.2016 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 25 maja 2016r.    w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, bezpośrednio sprzed posesji, odbierane są niżej wyszczególnione odpady komunalne:


PAPIER
SZKŁO
TWORZYWA SZTUCZNE
ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE
METAL
BIOODPADY
POPIÓŁ POCHODZĄCY Z PALENISK DOMOWYCH
MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE

Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony, zgodnie z w/w uchwałą oraz Uchwalą Nr XXII.180.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie: rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi objęte są limitem ilościowym i są odbierane na następujących zasadach:

Odpady budowlane i rozbiórkowe w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dostarczać do PSZOK w ilości do 400 kg w okresie 5 lat na osobę. Za każde 100 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych dostarczonych ponad limit pobierana jest opłata w wysokości 20,00 zł.

Zużyte opony są przyjmowane w PSZOK w ilości do 8 sztuk rocznie z danej nieruchomości. Za każdą zużytą oponę dostarczoną ponad limit pobierana jest opłata 5,00 zł.

 

 1. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są bezpośrednio sprzed posesji zgodnie z następującą częstotliwością:
  Zabudowa jednorodzinna – raz w roku
  Zabudowa wielorodzinna – raz na kwartał

  Niezależnie można dostarczać wyżej wymienione odpady do PSZOK.



  3. Bioodpady

  Selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji właściciele nieruchomości mogą:

  - oddawać firmie odbierającej odpady (pojemniki brązowe)
  - kompostować w przydomowych kompostownikach


  Załączniki – ulotka na temat zasad prowadzenia segregacji odpadów
      - harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Strumień.

 

 

 JAK SEGREGOWAĆ???

 

Urząd Miejski w Strumieniu informuje o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

Podmiotem zbierającym odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych jest m.in:

 1. „EKOPLAST PRODUKT” Sp. z o.o., 43-400 Cieszyn. ul. Frysztacka 145, tel. 338580075.

 



Dodał: Admin
 
Pomoc dla ukrainyPomoc dla ukrainy


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Program czyste powietrzeJakość powietrza Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
listopad 2022
PN WT ŚR CZ PT SB ND
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: listopad

2022/11/8 2022/11/11 2022/11/14 2022/11/18 2022/11/19 2022/11/25 2022/11/27 2022/11/28
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi