Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2022-07-27

wyświetleń: 3350

Zgłoszenia kandydatów do wyróżnień

Co roku w Gminie Strumień kultywowana jest tradycja uhonorowania osób i instytucji, które mają wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz społeczności lokalnej, wyróżnieniami:

  • „Zasłużony dla Sołectwa (Miasta)”;
  • „Zasłużony dla Gminy Strumień”.

 

Kandydatami do wyróżnień mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, a także organizacje społeczne nie posiadające osobowości prawnej. Typując kandydatów do wyróżnień należy uwzględnić m.in. osoby starsze, które w przeszłości zasłużyły się dla miasta, sołectw i gminy, a obecnie są mało aktywne z racji podeszłego wieku.

Wnioski o przyznanie wyróżnień mogą składać: organy Gminy, organy jednostek pomocniczych, rady sołeckie, jednostki organizacyjne, organizacje społeczne i stowarzyszenia. Wyróżnienia wręczane będą 11 listopada podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Strumieniu.

 

Wnioski o nadanie wyróżnień:

  • „Zasłużony dla Sołectwa (Miasta)” - składa się do odpowiednich Rad Sołeckich i Rady Mieszkańców Miasta Strumienia w terminie do 9 września. Jednostki pomocnicze przekazują te nominacje Radzie Miejskiej w terminie do 15 września br.;
  • „Zasłużony dla Gminy” - składa się do Rady Miejskiej w terminie do 15 września br.

 

Regulamin wraz z drukami wniosków o nadanie wyróżnień opublikowane są na stronie internetowej gminy Strumień w zakładce „Wyróżnieni mieszkańcy gminy”, można je też pobrać w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 8 (Biuro Rady Miejskiej).Dodał: LP
 
Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Strumień na lata 2023-2030+Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Strumień na lata 2023-2030+ Program czyste powietrzeJakość powietrza


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Pomoc dla ukrainyPomoc dla ukrainy Cyfrowa GminaCyfrowa Gmina Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi