Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2017/2018

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. 2016 r., poz. 2223, z późn. zm.) 18, 19 i 20 kwietnia 2018 roku odbył się ogólnopolski egzamin dla uczniów klas trzecich gimnazjów. Przystąpiło do niego prawie 340 tys. uczniów klas III gimnazjów. Uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie zdawali egzaminów w kwietniu, mogli przystąpić do nich w dodatkowym terminie w dniach 4, 5 i 6 czerwca.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części – humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z zakresu języka obcego nowożytnego, ale każda z części egzaminu ma inną strukturę.

W części humanistycznej wydzielono następujące przedmioty egzaminacyjne: język polski oraz historię i wiedzę o społeczeństwie. Zadania znajdują się w dwóch odrębnych arkuszach, które uczniowie wypełniają jednego dnia, ale w różnym czasie. Zadania z języka polskiego mają formę zamkniętą i otwartą, natomiast zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie – zamkniętą.

Część matematyczno-przyrodnicza obejmuje etap z zakresu matematyki oraz etap z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, a zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę tylko zamkniętą.

Egzamin z języka obcego nowożytnego jest zdawany na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Uczeń dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego oraz ukraińskiego, z zastrzeżeniem, że zdający może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.

Do trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy uczeń, natomiast do egzaminu na poziomie rozszerzonym mają obowiązek przystąpić uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Do trzeciej części egzaminu na poziomie rozszerzonym mogą przystąpić także pozostali zdający, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Trzecioklasiści, przystępujący do egzaminu na obu poziomach, rozwiązują zadania z tego samego języka obcego.

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów w całym kraju.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:

  • języka polskiego;

  • historii i wiedzy o społeczeństwie;

  • matematyki;

  • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

  • języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku, gdy uczeń (słuchacz) przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje.

Tegoroczna sesja egzaminu gimnazjalnego była przedostatnią. Ostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego przeprowadzona zostanie w roku szkolnym 2018/2019 (równolegle z przeprowadzanym po raz pierwszy egzaminem ósmoklasisty).

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, a jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum. Zaświadczenia wydane przez CKE z wynikiem uzyskanym z egzaminu uczniowie dostaną wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum.Dodał: PK
 
Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: październik

2021/10/2 2021/10/4 2021/10/6 2021/10/16 2021/10/17 2021/10/21 2021/10/22
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi