Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Indywidualizacja w Gminie Strumień drogą do sukcesu

   
Priorytet IX:  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
                        edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Umowa: UDA.POKL.09.01.02-24-130/11
Data podpisania umowy: 10 listopada 2011 r.
Okres realizacji: od 1 września 2012 – 29 czerwiec 2013 r.
Dofinansowanie: 215.622,00 zł.

Zespół Obsługi Szkół w Strumieniu w roku szkolnym 2012/2013 przystąpił do realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja w Gminie Strumień drogą do sukcesu”, który adresowany jest dla 216 uczniów z  klas 1-3 szkół podstawowych.

Założeniem przedsięwzięcia, które jest realizowane w pięciu placówkach z terenu gminy będzie wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji,  a także zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
W  ramach projektu zaplanowano realizację programu rozwojowego obejmującego następujące dodatkowe zajęcia:

Szkoła Podstawowa w Bąkowie:
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (120 godz. dla 25 uczniów),
- zajęcia dla dzieci ze spec. trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych dysleksją   (120 godz. 15 osób).

Szkoła Podstawowa w Drogomyślu:
- zajęcia dla dzieci ze spec. trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożeniach dysleksją (90 godz. dla 19 osób),
- zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych uczniów z  uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (90 godz. dla 18 osób).

Szkoła Podstawowa w Pruchnej:
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (60 godz. dla 16 uczniów),
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (120 godz. dla 16 osób),
- zajęcia dla dzieci ze spec. trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych dysleksją (60 godz. dla 14 osób),
- zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych uczniów  z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (30 godz. dla 8 osób).

Szkoła Podstawowa w Strumieniu:
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy ( 270 godz. dla 57 osób)
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (210 godz. dla 14 osób),
- zajęcia dla dzieci ze spec. trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych dysleksją (90  
   godz. dla 22 osób),
-  zajęcia dal dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (90 godz. dla 21 osób),
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych (60 godz. dla 8 osób),
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci zaburzeniami komunikacji
  społecznej (60 godz. dla 14 osób),
- zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych uczniów
  z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (60 godz. dla 14 osób).

Szkoła Podstawowa w Zabłociu:
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy ( 90 godz. dla 20 osób),
- zajęcia dla dzieci ze spec. trudnościami w czytaniu i pisaniu o zagrożeniu dysleksją (90 godz. dla 19 osób),
- zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych uczniów  z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (60 godz. dla 12 osób).

Ponadto w ramach projektu  zostały zakupione materiały oraz  sprzęty niezbędnych do realizacji ww. form wsparcia.

Całkowity koszt, który został pokazany  przez Gminę Strumień ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wynosi 215.622,00 zł.

Bliższe informacje o formach wsparcia lub realizacji projektu można uzyskać u dyrektorów szkół lub w Zespole Obsługi Szkół w Strumieniu, pod nr tel. 33 85 70 347.Dodał: PK
 

Zajęcia dodatkowe w szkołach

W szkołach realizowany jest projekt „Indywidualizacja w Gminie Strumień”. Projekt powstał przy współpracy Zespołu Obsługi  Szkół Gminy Strumień z dyrekcją  i gronem pedagogicznym placówek oświatowych.


Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
luty 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: luty

2020/02/3 2020/02/5 2020/02/8 2020/02/10 2020/02/12 2020/02/16 2020/02/19 2020/02/20 2020/02/22
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi