Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2016-12-31

wyświetleń: 2998

Budżet gminy Strumień 2017

 

Budżet gminy Strumień na 2017 rok zamyka się kwotą 49 444 494,50 zł.. Największa część budżetu - 20 134 980, 00 zł przeznaczona została na wydatki związane z oświatą to 45% wydatków bieżących budżetu gminy.

Na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku zaplanowano budżet w wysokości 5 323 672,45 zł. – Na inwestycje związane z drogami i przeznaczamy w tym roku ponad 1,5 mln zł. Jedną z największych inwestycji jest termomodernizacja budynku szkoły w Bąkowie oraz dokończenie prac związanych z termomodernizacją szkoły w Zabłociu. Na ten cel wydamy również ponad 1mln złotych. W budżecie zaplanowaliśmy również pieniądze na realizację budowy oświetlenia za ponad 140 tys. zł, kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej – 850 tys. zł i odwodnienia (100 000,00zł).  Będą realizowane również remonty i modernizacje obiektów gminnych oraz inwestycje związane z rekreacją czy zapewnieniem bezpieczeństwa. W każdej miejscowości gminy Strumień będziemy realizować przedsięwzięcia w ramach budżetu. Wniosków do budżetu otrzymaliśmy wiele, aby je zrealizować musielibyśmy pomnożyć ten budżet wielokrotnie. Wspólnie z Radą Miejską i jej komisjami udało się wypracować ostateczny kształt tego planu finansowego – mówi Anna Grygierek, Burmistrz Strumienia.

Rada Miejska w Strumieniu przyjęła budżet na 2017 rok. Plan dochodów gminy Strumień na 2017 rok zamyka się kwotą 47 444 494,50 zł w tym 46 120 095,34 zł stanowią dochody bieżące a 1 324 399,16 zł dochody majątkowe. Wydatki zaplanowano na kwotę 49 444 494,50 zł w tym 44 120 822,05 zł stanowią wydatki bieżące natomiast 5 323 672,45 zł wydatki majątkowe. Wynika stąd, że planowany deficyt wyniesie 2 000 000,00 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł. Gmina planuje pozyskac środki z funduszy zewnętrznych w wysokości 2 586 538,00zł.

 

Planowany udział poszczególnych grup dochodów na 2017 rok:

 • udziały w podatkach dochodowych: 11 668 213,00 zł; (24,59%)
 • dochody własne: 10 849 192,95 zł; (22,75%)
 • dotacje na zadania własne: 955 019,00 zł; (2,32%)
 • dotacje na zadania zlecone: 9 348 855,00 zł; (19,70%)
 • dotacje na porozumienia: 147 237,00 zł; (0,01%)
 • dotacje na zadania unijne, współfinansowanie: 1 290 365,55 zł; (2,84%)
 • subwencje: 13 185 612,00 zł (27,79%)

 

 

Wykres 1. Procentowy udział poszczególnych grup dochodów

 

Planowany udział poszczególnych grup wydatków bieżących na 2017 rok:

 • rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa: 2 473 349,50 zł; (6%)
 • administracja publiczna: 4 437 292,35 zł; (10 %)
 • urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obsługa długu publicznego, różne rozliczenia: 962 800,00 zł; (2%)
 • oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza: 19 810 190,00 zł (45%)
 • ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodzina: 12 361 595,20 zł; (28 %)
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2 224 095,00 zł; (5%)
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna: 1 851 500,00 zł (4%)

 

 

 

Wykres 2. Procentowy udział poszczególnych działów wydatków bieżących

 

 

 

 

 

Wykres 3. Procentowy udział subwencji oświatowej i dotacji oraz dopłata  z budżetu gminy w wydatkach na oświatę i wychowanie

 

 

 

CAŁY BUDŻET DOSTĘPNY W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 Dodał: DK
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
listopad 2018
PN WT ŚR CZ PT SB ND
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: listopad

2018/11/11 2018/11/28
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi