Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2018-04-04

wyświetleń: 478

Marcowa sesja za nami

Za nami obrady marcowej sesji Rady Miejskiej w Strumieniu. W sesji uczestniczyło 13 radnych. Obrady rozpoczęły się od informacji o działalności Burmistrza Strumienia Anny Grygierek oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Strumienia. Radni zgłaszali również interpelacje i wnioski.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu zapoznał radnych z informacją o działalności Ośrodka za rok 2017 oraz o planach na 2018 rok.

W dalszej części sesji uchwałą Rady Miejskiej w Strumieniu przyjęto zasady i tryb korzystania z sali integracyjnej oraz zaplecza gastronomicznego w obiekcie przy ulicy Wyzwolenia 49 w Zbytkowie. Kolejna z podjętych uchwał powierza Burmistrzowi Strumienia uprawnienia do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z sali integracyjnej oraz zaplecza gastronomicznego w obiekcie przy ulicy Wyzwolenia 49 w Zbytkowie.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu. Na mocy tej uchwały planowane jest wykonanie odcinka chodnika w Bąkowie wzdłuż ul. Głównej o długości ok. 110 mb, do skrzyżowania z ul. Podlesie. Limit wydatków przeznaczonych na to zadanie wynosi do 135.000,00zł. Duże natężenie ruchu samochodów, nadmierna prędkość poruszających się tą drogą pojazdów powoduje zagrożenie bezpieczeństwa pieszych poruszających się ulicą Główną, szczególnie dzieci i osób starszych. Droga ta jest połączeniem komunikacyjnym z centrum sołectwa Baków, gdzie zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej. Dla Zarządu Powiatu Cieszyńskiego ze względu na możliwości finansowe priorytetem pozostają remonty dróg, jako podstawowe ciągi komunikacyjne, dlatego też budowa chodnika będzie możliwa jedynie ze środków budżetu gminy Strumień.

Uchwałą Rady Miejskiej w Strumieniu powołana została doraźna Komisja ds. Statutu Gminy Strumień, w skład, której weszli radni: Ireneusz Duda, Maria Madziar, Bronisław Pająk, Józef Rudol, Cecylia Skowron i Jarosław Szast. Zadaniem doraźnej Komisji będzie przeprowadzenie analizy dotychczasowego Statutu oraz przygotowanie projektu zmiany Statutu Gminy Strumień w związku z nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wprowadzonymi ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330).

Radni nie podjęli uchwały w sprawie podziału gminy Strumień na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, który został przygotowany w związku z nowelizacją przepisów prawa. Wynik głosowania nad tą uchwałą to: 6 głosów „za”, 6 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”, skutkiem czego uchwała została odrzucona.

Podczas sesji Rady Miejskiej radni zapoznali się z Informacją dotyczącą utrzymania czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami w gminie Strumień oraz Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017. Tematem porządku obrad był również Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.

Podjęte na sesji uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http: http://www.strumien.bip.net.pl/?c=227Dodał: AB
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
marzec 2019
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi