Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2020-07-24

wyświetleń: 246

OGŁOSZENIE - zmiana studium dla części Zabłocia

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień dla części obszaru miejscowości Zabłocie

 

Burmistrz Strumienia zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla części obszaru miejscowości Zabłocie w dniach od dnia 3 sierpnia 2020 r. do dnia   24 sierpnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu, w Galerii pod Ratuszem, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, jak również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Strumień

 

 W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia się koronawirusem konieczne będzie wcześniejsze ustalenie terminu wglądu pod numerem telefonu: (33 8570 163).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, w Galerii pod Ratuszem o godz. 1500.

 

Zastrzega się, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066 ze zm.) liczba uczestników dyskusji nie może przekroczyć 20 osób, wliczając osoby obsługujące dyskusję. Uczestnicy dyskusji będą zobligowani do zakrywania nosa i ust. Informuję, że pierwszeństwo udziału w dyskusjach będą miały osoby, które zgłoszą się do niej telefonicznie na numer telefonu: (33 8570 163).

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

 

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Burmistrza Strumienia, ul. Rynek 4, 43 – 246 Strumień, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@um.strumien.pl z podaniem imienia, nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r.

 

Jednocześnie Burmistrz Strumienia informuje, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone będą informacje o dokumentach:

  •     projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień dla części obszaru miejscowości Zabłocie,
  •    prognozie oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień dla części obszaru miejscowości Zabłocie.

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ww. ustawy, projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 40 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r. do Burmistrza Strumienia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Strumienia.

 

Więcej informacji na BIPDodał: AB
 
Powszechny Spis RolnyPowszechny Spis Rolny


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
sierpień 2020
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: sierpień

2020/08/2 2020/08/7 2020/08/8
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi