Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2018-10-05

wyświetleń: 330

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

 

Zawiadamiamy

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Strumieniu uchwały nr XLVI.386.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strumień zlokalizowanego w rejonie ulicy Czarnoty.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Strumieniu, Rynek 4, 43 – 246 Strumień;
  • ustnie do protokołu w biurze wieloosobowego stanowiska ds. Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Planowania Przestrzennego, 43-246 Strumień, Rynek 4, pok. nr 9;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@um.strumien.pl;
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu na platformie ePuap, wnioski opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePuap.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) dla projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko na zasadach określonych w art. 39 i 54 przywołanej ustawy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Strumienia.

 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji PublicznejDodał: SC
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
maj 2019
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: maj

2019/05/4 2019/05/8 2019/05/11 2019/05/12 2019/05/15 2019/05/20 2019/05/24 2019/05/25 2019/05/30
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi