Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2021-11-12

wyświetleń: 145

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 poz. 741 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Burmistrz Strumienia

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Miejską w Strumieniu uchwały nr XXIX.244.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień dla części obszaru miasta Strumień.

           Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r.

          Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Miejskiego w Strumieniu, 43-246 Strumień, ul. Rynek 4, a także ustnie do protokołu w Wieloosobowym Stanowisku do Spraw Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Planowania Przestrzennego (II piętro, pok. 9),
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@um.strumien.pl
               Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

          Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Strumienia.Dodał: LP
 
Punktem szczepieńPunktem szczepień


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
grudzień 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: grudzień

2021/12/4 2021/12/5 2021/12/6 2021/12/10 2021/12/11 2021/12/14 2021/12/15 2021/12/20
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi