Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2018-02-23

wyświetleń: 413

Ogłoszenie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuje, że w dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 15.oo w Galerii pod Ratuszem, Strumień, Rynek 4 – odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Strumieniu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawidłowości jej zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wystąpienia gości.
 4. Informacja o działalności Burmistrza Strumienia w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Biura ds. Samorządu o pracach Rady w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Strumień.
 8. Informacja Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Strumieniu dotycząca ochrony przeciwpożarowej za rok 2017.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strumień – Aktualizacja.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Strumień.
 11. Informacja o realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strumień w 2017 roku”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strumień w 2018 r.”
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie inwestycji objętych Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień – Etap I - rok 2018”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Strumień na lata 2018-2024.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2018 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie skargi dotyczącej działalności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strumieniu.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu oraz działalności Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu.
 19. Zatwierdzenie protokołu z XLIII sesji.
 20. Informacje, wolne głosy i wnioski.
 21. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu informuję również, że 26 lutego 2018 r. o godz. 15.00 w Galerii pod Ratuszem, Strumień, ul. Rynek 4 - odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, z następującym porządkiem obrad:

 1. Rozpatrzenie materiałów na XLIV sesję Rady Miejskiej w Strumieniu.
 2. Zapoznanie się z pracami związanymi z wprowadzeniem dziennika elektronicznego w szkołach na terenie Gminy.
 3. Informacja o nowelizacji ustawy o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew i krzewów.
 4. Informacja o możliwości podłączeń do kanalizacji oraz dociążenia oczyszczalni ścieków.
 5. Informacje wolne głosy i wnioski.

 

 

Przewodniczący Rady

Czesław GREŃDodał: EF
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
grudzień 2018
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: grudzień

2018/12/1 2018/12/6 2018/12/9 2018/12/14 2018/12/15 2018/12/30
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi