Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

2018-07-06

wyświetleń: 504

Wysokość funduszów sołeckich i funduszu mieszkańców na 2019 rok.

Po raz kolejny zostały wyodrębnione z budżetu gminy środki na fundusz sołecki i fundusz mieszkańców. Łącznie na oddolne inicjatywy mieszkańców zabezpieczono: fundusz solecki – 207 100,43 zł, fundusz mieszkańców 25 250,30 zł, co łącznie wynosi 232 350,73 zł.

Informujemy, że wysokość środków przypadających sołectwom  w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok wynosi:

  • Sołectwo Bąków 38 819,20 zł
  • Sołectwo Drogomyśl 38 819,20 zł
  • Sołectwo Pruchna 38 819,20 zł
  • Sołectwo Zabłocie Solanka 13 004,43 zł
  • Sołectwo Zabłocie 38 819,20 zł
  • Sołectwo Zbytków 38 819,20 zł

Pieniądze te są wyodrębniane z budżetu gminy, zaś kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie. Głównymi składowymi tego wzoru są dochody bieżące gminy i ilość mieszkańców przypadających na dane sołectwo.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom mieszkańców Strumienia, w 2017r. wyodrębniony w budżecie gminy został Funduszu Mieszkańców, działający na zasadach Funduszu Sołeckiego. Informujemy, że wysokość środków przypadająca Miastu Strumień na 2019 rok wynosi 25 250,30 zł. Kwota ta jest pomniejszona o zwrot poniesionych wydatków przez Budżet Państwa.

Środki funduszu - przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi Gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i nie są sprzeczne z dokumentami o charakterze strategicznym.

Z inicjatywą wniosku mogą występować: sołtys, rada sołecka, rada mieszkańców lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców danej miejscowości.

Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danej miejscowości w ramach określonych środków wraz z oszacowaniem kosztów przedsięwzięć i uzasadnieniem.

Wniosek – uchwałę zebrania mieszkańców wraz z listą obecności i protokołem zebrania – jako dowodem prawidłowego zwołania i przeprowadzenia należy złożyć do urzędu.

Następnie złożone na piśmie wnioski, ocenia komisja w Urzędzie Miejskim, a ostateczna akceptacja należy do Burmistrza Strumienia.Dodał: SC
 
Biuletyn informacji publicznejBiuletyn informacji publicznej
Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi