Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 14 czerwca 2017 r.  w Urzędzie Miejskim w Strumieniu został przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pruchnej. W skład 11 – sto osobowej komisji konkursowej zostali powołani przedstawiciele organu prowadzącego, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny z Kuratorium Oświaty, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, przedstawiciele Rady Rodziców oraz przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej.  W wyniku postępowania konkursowego komisja konkursowa w 11-sto osobowym składzie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pruchnej Pana Mariusza Mendroka.

Szukasz pracy - zgłoś się

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie realizuje dwa projekty skierowane do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie. Projekt skierowany do 414 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, dla których zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
został ustalony I lub II profil pomocy, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

Nowe zasady wycinki drzew

 W sobotę 17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochronie przyrody, która zmienia i znacznie zaostrza przepisy dotyczące wycinki drzew. Zmiany dotyczą w szczególności osób fizycznych. Od teraz w niektórych przypadkach, by wyciąć drzewo, trzeba będzie wcześniej uzyskać zgodę w Urzędzie Miejskim w Strumieniu.

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Noc Świętojańska na Słowacji

Na zaproszenie słowackich partnerów Gminy Krasňany i Klubu Slovenskych Turistov Fatran Krasňany  Zespół Regionalny Strumień występował na deskach amfiteatru w Krasňanach  uświetniając wydarzenia Nocy Świętojańskiej.

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Festiwal SFart za nami

Znowu to zrobiliśmy! Po raz siódmy zesfartowaliśmy Strumień Sfart Festiwalem! Kolejne doświadczenia zdobywane przez lata przez wolontariuszy, członków i zarząd Stowarzyszenia Sfart pozwala nam co roku udoskonalać i rozbudowywać formułę Festiwalu. Szczęśliwa siódemka pozwoliła na zrealizowanie planów i marzeń o trzydniowym, międzynarodowym, kulturalnym i artystycznym święcie młodych ciałem i/lub duchem w Strumieniu!

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

O funduszu sołeckim

W gminie Strumień od 2015 roku realizowany jest fundusz sołecki. Pieniądze w ramach funduszu sołeckiego są wyodrębnione z budżetu gminy, zaś kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru zawartego w ustawie. O wydatkowaniu specjalnie wydzielonej części budżetu gminy decydują mieszkańcy danego sołectwa. Realizację przedsięwzięć reguluje ustawa o funduszu sołeckim.

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Spotkania teatralne w Drogomyślu

Już po raz już dziewiętnasty w Drogomyślu odbyły się Spotkania Teatralne „Zameczek” organizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Drogomyślu prowadzony przez PDPS "Feniks" w Skoczowie. Symbolicznego otwarcia imprezy dokonali Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Pani Maria Cieślar wraz z Dyrektor PDPS "Feniks" w Skoczowie Panią Joanną Wieją. Urząd Miejski w Strumieniu reprezentował wiceburmistrz Włodzimierz Cybulski.

Ogłoszenie wyniku konsultacji z mieszkańcami Gminy Strumień

 Ogłoszenie wyniku konsultacji z mieszkańcami Gminy Strumień projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strumień

 Konsultacje zostały ogłoszone na podstawie Zarządzenia Nr 864.2017 Burmistrza Strumienia z dnia 13.06.2017r.

Konsultacje trwały od dnia 21.06.2017r. do dnia 27.06.2017r.

Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: kwiecień

galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi