Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Nowe stawki za odbiór odpadów

Podczas  sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą w 2017 roku stawki będą kształtować się następująco 9 zł miesięcznie od osoby, jeśli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane oraz 18 zł miesięcznie od osoby, jeśli odpady komunalne nie są segregowane.

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Mikołaj w strumieńskiej hali

5 grudnia w Hali Sportowej w Strumieniu odbyło się Mikołajkowe spotkanie dla dzieci. Organizatorzy przygotowali dla najmłodszych mnóstwo atrakcji i niespodzianek, zaproponowali również szereg zadań sprawnościowych. Zabawy prowadziło 35 uczniów strumieńskiego gimnazjum.

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Za nami sesja Rady Miejskiej Strumienia

 

Za nami listopadowa sesja Rady Miejskiej Strumienia. Podczas sesji rozpatrzono wszystkie punkty porządku obrad. Była to również okazja do podziękowań złożonych w stronę podinsp. Roberta Kamińskiego, Komendanta Komisariatu Policji w Strumieniu.

Więcej e-usług w urzędzie


F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminami: Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana z dniem 01.09.2016 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana”.

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Żabka Gratka pomoże strażakom

Wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Strumień mają swoistego pomocnika w akcjach ratowniczych. Żabka-Gratka – maskotka gminy Strumień będzie wyjeżdżać razem ze strażakami do akcji ratowniczych i w razie potrzeby służyć pomocą.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Strumieniu nr VII/55/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.,

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Spotkanie z Mikołajem w Bąkowie

Co roku na zaproszenie Sołtysa i Rady Sołeckiej przybywa do Bąkowa Święty Mikołaj.  Ważny gość także w tym roku nie zawiódł dzieci i 3 grudnia z workiem pełnym prezentów gościł w Bąkowie.  Sala OSP wypełniła się po brzegi rodzinami, które wzięły udział w tym spotkaniu.

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Odbyły się ćwiczenia strażackieJednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Strumień wzięły udział w ćwiczeniach ratowniczych w Bąkowie. Tematem ćwiczeń było doskonalenie taktyki działań ratowniczo-gaśniczych na obiektach zakładów produkcyjnych.

Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
październik 2019
PN WT ŚR CZ PT SB ND
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: październik

2019/10/11 2019/10/12 2019/10/18 2019/10/26
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi