Gmina Strumień - oficjalna strona

Urząd Gminy Strumień

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 Dodał: Admin
 
Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej –Gminne Centrum Integracji Wsi.

Modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i utworzenie Gminnego Centrum Integracji Wsi. W budynku pwostała profesjonalna sala widowiskowa ze sceną, zapleczem dla artystów i kuchnią. Jest tu filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, świetlica środowiskowa oraz Izba Regionalna im. Emilii Michalskiej.

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu

W ramach projektu Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu przeszło gruntowną termomodernizację. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowaną wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, instalacje ciepłej wody użytkowej i węzeł cieplny. Budynek ocieplono 14-centymetrową warstwą styropianu. Wykonano również nową elewację gmachu. Prace trwały od sierpnia do grudnia 2009

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień

Na terenie gminy Strumień powstało 10 otwartych punktów dostępu do Internetu: 6 infokiosków oraz 4 telecentra zlokalizowane są w każdym sołectwie oraz w mieście Strumień.

Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną.

Przedmiotem Projektu jest wdrożenie do administracji publicznej gmin: Brenna, Chybie,Dębowiec, Goleszów, Istebna,Strumień i Wisła - Systemu Elektornicznego Obiegu Dokumentów umożliwiającego przetwarzanie i obsługe pism w formie dokumnetów elektronicznych, a w przyszłości- przyłączenie do Systemu Elekotronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) lub systemu e-PUAP.

Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego

Projekt dotyczy budowy kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powatu cieszyńskiego.Istotą przedsięwzięcia jest wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opisowych mogących zostać powiązanych z przestrzenią.

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu

Projekt realizowany w latach 2010-2011. Ulica Kościelna w Strumieniu została przebudowana na całej długości. Na tym odcinku powstanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie i chodniki. Przebudowane będą również miejsca parkingowe przy kościele.

Program rozwoju i promocji turystyki z określeniem lokalnych produktów turystycznych na obszarze działania trzech gmin: Chybie, Skoczów, Strumień

Głównym założeniem projektu jest rozpoznanie potencjału turystycznego 3 gmin: Chybia, Skoczowa i Strumienia, wskazanie możliwości wykorzystania go oraz przygotowanie koncepcji 10 lokalnych produktów turystycznych.

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr 939 i DP nr S 2666 poprzez przebudowę drogi 611024 S w miejscowości Strumień.

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Młyńskiej w Strumieniu. Zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie nowej nawierzchni istniejącego chodnika na odcinku do skrzyżowania z ul. Osiedlową. Na drugim odcinku jezdnia będzie poszerzona do 6 m i ograniczona chodnikiem.

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu

Przedmiot projektu obejmuje stworzenie Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu w oparciu o istniejącą bazę rekreacyjną w centrum miasta. Projekt przewiduje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku zaplecza wraz z modernizacją niecek basenowych oraz zagospodarowaniem terenu dla celów kulturalnych i rekreacyjnych.
 

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu

Projekt zakłada kompleksową termomodernizację z modernizacją węzła cieplnego oraz wymianą instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu. Inwestycja ma na celu redukcję zanieczyszczeń niskiej emisji wytwarzanych przez tą placówkę. Rezultatem projektu będzie poprawa stanu powietrza i wszystkich komponentów środowiska naturalnego regionu.
 

Nowoczesny urząd - nowoczesny urzędnik - Gmina Strumień

Projekt służy stworzeniu warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i zwiększenia liczy elektronicznych usług publicznych w Gminie Strumień, co nastąpi dzięki budowie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Administracji publicznej na poziomie lokalnym, jak też zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkolenia wdrożeniowego pracowników służb samorządowych.

Obrazek domyslny serwisu strumien.pl

Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego

Przedmiotem projektu była rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem Miasteczka Ruchu Drogowego. W rozbudowanej części budynku utworzono: salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno- sprzętowym, salę lekcyjną dla klas nauczania początkowego, salę lustrzaną przystosowaną do zajęć ruchowo- tanecznych, pomieszczenie świetlicy środowiskowej. Powstalo Miasteczko Ruchu Drogowego i Miejsca Parkingowe.

Powszechny Spis RolnyNarodowy spis powszechny


Gminny portal MapowyGminny portal Mapowy Jakość powietrza - strona zostanie otwarta na nowej karcieJakość powietrza Elektroniczna administracja Gminy Strumień - strona zostanie otwarta na nowej karcieElektroniczna administracja Gminy Strumień Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu
biblioteka w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karciemapa Sport w strumieniu - strona zostanie otwarta na nowej karcieSport w Strumieniu

Kalendarz

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: październik

2021/10/2 2021/10/4 2021/10/6 2021/10/16 2021/10/17 2021/10/21 2021/10/22
galeriagaleria zdjęć

Współpracujemy

lokalna grupa działania cieszyńska kraina stowarzyszenie rozwoju i wspolpracy regionalnej śląski związek gmin i powiatów związek gmin wiejskich rzeczpospolitej polskiej związek miast polskich lokalna grupa rybactwa zabi kraj fundacja zdrowia slaska cieszynskiego hufiec ziemii cieszynskiej polska sieć odnowy o rozwoju wsi